Dokumentų trynimas DVS'e

Dokumentų trynimas DVS'e. Dokumentus BSS DVS'e yra galimybė trinti iš kelių vietų. Ištrynus dokumentą jis perkeliamas į Šiukšlinę. Šiukšlinėje taip pat galima išvalyti t.y. ištrinti dokumentus negrįžtamai. Detaliau apie tai rasite žemiau.
1. Dokumentų trynimas.
1.1. Dokumentai gali būti trinami tik tada, kai dokumente nėra jokių aktyvių veiklų ir dokumentas nėra užregistruotas. Jei dokumentas pasiųstas procesams ir jie nėra užbaigti - pirmiausia atšaukite procesus, o tik tada trinkite dokumentą. Arba jei dokumentas užregistruotas - pirmiausia išregistruokite jį.

1.2. Kai dokumentas neturi jokių aktyvių procesų ir nėra užregistruotas jį galite ištrinti:
* Peržiūros skydelyje pasirinkę funkciją Šalinti dokumentus

* Dokumento profilyje pasirinkę funkciją Šalinti dokumentus

* pasirinkus masinius veiksmus, kurių pasirinkimo galimybė atsiranda pagrindiniame paieškos lange pažymėjus dokumentą (-us) varnele. Šiuo būtu vienu metu galite ištrinti kelis dokumentus

1.3. Ištrynus dokumentą jis panaikinamas iš Dokumentų paieškos lango ir perkeliamas į šiukšlinę.


1.4. Ištrynus dokumentą iš juodraščių skilties jis ištrinamas negrįžtamai.

2. Ištrinto dokumento atkūrimas.
2.1. Jei reikia atkurti ištrintą dokumentą eikite į skiltį Šiukšlinė ir pažymėję reikiamą dokumentą spauskite Atkurti

Arba atkurkite dokumentą peržiūros skydelyje

2.2. Atkurtas dokumentas bus perkeltas į vietą, iš kurios buvo ištrintas (katalogą ir pan.)

3. Ištrinto dokumento trynimas negrįžtamai.
3.1. BSS ERP nustatymo Maksimalus ištrintų dokumentų saugojimo laikas dienomis ( Min=0; Max=9999 ) pagalba galite nurodyti dienų skaičių, kiek laiko saugoti šiukšlinėje esančius dokumentus. Suėjus šiam terminui, dokumentai, kurie ištrinti seniau, nei nustatymo reikšmė, bus ištrinami automatiškai ir negrįžtamai.

3.2. Nustatymo reikšmė matoma ir Šiukšlinėje

3.3. Bet kuriuo metu galima patiems ištrinti šiukšlinėje susikaupusius ištrintus dokumentus. Norėdami tai padaryti spauskite Ištrinti visus dokumentus iš šiukšlinės ir patvirtinkite pasirinkimą. Negrįžtamai bus ištrinti visi dokumentai, esantys šiukšlinėje. Tokiu būdų trinami tik konkretaus naudotojo, kuris atlieka trynimą, matomi dokumentai.