Tabelio portalo pildymas už pavaduojamą asmenį

Tabelio portalo pildymas už pavaduojamą asmenį. Dažniausiai tabelių portale laiką žymintys asmenys mato tik tuos darbuotojus, už kurių laiko suvedimą yra atsakingi. Pavyzdžiui: Padalinio vadovas Tabelių portale mato tik savo padalinio darbuotojus. Padalinio vadovui negalint atlikti šių funkcijų (atostogų ar ligos metu) už jį žymėjimus atlieka pavaduojantis asmuo. Kaip pavadavimo atveju atlikti žymėjimus už kitą asmenį rasite aprašymą žemiau.
1. Nurodomas pavaduojantis asmuo ERP arba DVS'e
1.1. ERP pavadavimo faktas nurodomas Naudotojo kortelėje Administravimas -> Naudotojai.

1.2. DVS'e pavadavimas nurodomas išskleidus naudotojo informaciją ir pasirinkus Pavadavimas.

Toliau nurodant pavaduojantį asmenį bei pavadavimo datas.

2. Prie Tabelių portalo pavaduojantis asmuo jungiasi įprastai. Portale bus matoma galimybė pasirinkti pavaduojamą asmenį.

3. Pasirinkus bus matomi tik tie darbuotojai, kuriuos mato pavaduojamas asmuo. Galėsite atlikti jiems reikiamus žymėjimus įprastai.

4. ERP tabelyje bus matoma, kad žymėjimą atliko pavaduojantis asmuo.