fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. Išplėsta skaitiklių, bei priskaitymų pagal juos generavimo funkcija.
* dabar skaitikliuose bus galima nusirodyti (arba suimportuoti importo metu) koeficientą, kuris bus naudojamas skaičiuojant priskaitymus pagal skaitiklius. Naują importo failą ir kaip skaičiuojami priskaitymai nurodžius koeficientą detalų aprašymą rasite čia.
* atsirado galimybė nurodyti kas moka (savininkas ar paskirstoma kitiems nuomininkams) už komunalinius pagal skaitiklius, kai skaitiklis yra priskirtas kelioms patalpoms ir viena iš patalpų nenuomojama. Detaliau apie galimybę skaitykite čia.
* skaitiklių paieškos langas papildytas informaciniu stulpeliu Vieta (Pastatas).
* pridėta sumavimo funkcija į duomenų stulpelius Priskirtų resursų plotas, Skirtumas, Suma.

2. Patobulinta komunalinių mokesčių tipo kortelė. Jei Tipe nurodomas Skaitiklio tipas, apačioje aktyvuosis skiltis Skaitiklio tarifai. Čia pagal tipo aprašymą (nurodytą skaitiklio tipą, pastatą (jei yra)) bus atrenkami visi skaitiklių tarifai. Šalia tarifų bus galima nurodyti koks produktas bus nurodomas sugeneruotoje pardavimo sąskaitoje būtent šio tarifo skaitiklio priskaitymui. Pavyzdžiui turite vandens skaitiklį, kuriuose yra 2 skirtingi tarifai. Tipe susieję šiuos tarifus su atitinkamais produktais, sugeneruotoje sąskaitoje matysite ne bendrinį produktą, bet 2 atskirus produktus su unikaliais pavadinimais tarifui.

3. Pridėta galimybė Sutartyje nurodyti detalizacijų šablonus. Kuo tai patogu - jei turite detales, kurias norite matyti sugeneruotoje sąskaitoje pagal sutartį - Jums užteks kuriant sutartį pridėti tą detalę į detalizacijų šabloną, o šabloną - į sutartį. Pavyzdžiui: sutartis turi atsakingą darbuotoją. Darbuotojo detalę galite pridėti į Detalizacijų šabloną, o jį - į Sutarties detalizacijų šablonus. Generuojant sąskaitas Darbuotojo detalė bus paimama iš detalizacijos šablono. Detaliau kaip veikia funkcionalumas aprašymą rasite čia.
4. Depozitų nesumokėta suma reikšmė dabar bus matoma ne tik depozitų skiltyje Sutartyje, bet ir bendroje darbo sutarčių paieškoje. Taip viename lange matysite koks Klientas kokią dalį depozito vėluoja sumokėti pagal grafiką.Projektų valdymas naujovės:
1. Naujiena klientams, naudojantiems projektų modulį. Projektų modulyje rasite naują skiltį Kintamųjų reikšmės. Čia realizuota galimybė nusirodyti kintamąjį Tarifas laiko kortelėms projekte. Pagal čia nurodytą kintamąjį bus imamas tarifas į laiko korteles visiems darbuotojams, dirbantiems tame projekte.
Jei Projekto administravimo informacijoje yra nurodytas tarifas Darbuotojui - į laiko korteles tarifas bus paimamas iš administravimo skilties.
Na o jei nei kintamojo Tarifas laiko kortelėms projekte, nei administravimo informacijoje tarifo nebus - standartiškai tarifas bus paimamas iš Darbuotojo kortelės.

Norėdami matyti papildomą skiltį Programos nustatymuose prie nustatyme Projekto informacijos lango matomų sekcijų sąrašas esančios sekos turite pridėti skaičiuką 13.

2. Patobulinimai Projektų darbų plane - nebebus galima trinti Darbo, jei bus sukurta nors viena laiko kortelė su konkrečiu darbuBuhalterinė apskaita naujovės:
1.NAUJIENA! Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti realizuotą galimybę VMI pateikti SAF-T rinkmenos dalis. Jau dabar VMI sudarę galimybę testinėje aplinkoje pateikti rinkmenas ir pasitikrinti jų teisingumą. Kaip ERP sugeneruoti atskiras SAF-T dalis detalų aprašymą rasite čia.
2. Dabar automatinis valiutos importo procesas importuos tik tas valiutas, kurios portfelyje turi požymį Naudojama portfelyje. Rankinio importo metu taip pat bus galima pasirinkti ar importuoti visas valiutas, ar tik tas, kuriuos naudojamos portfelyje.

3. Pinigų srautų paieškoje pridėtas naujas filtras DK sąskaita. Šio filtro pagalba, kuriant mokėjimo nurodymus, galėsite išfiltruoti reikiamą srautą pagal tai, kokioje DK sąskaitoje užregistruota skola

4. Vadovaujantis teisės aktų pakeitimais Mokesčio kortelė papildyta nauja Mokesčio kodas i.SAF reikšme PVM1, Šalies teritorijoje patiektos prekės ir / ar suteiktos paslaugos (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 19 str. 1 dalis). Priminsime, kad mokesčiai konfigūruojami srityje Administravimas -> Mokesčiai

5. Sistemoje buvo pašalinti jau neaktualūs komunikacijų tipai (pvz Telegrafas, FTPSite) . Jei naudojote komunikacijos tipą kitiems tikslams ir jis buvo pašalintas - vietoj jo matysite pavadinimą Nežinomas. Tokiu atveju iš sąrašo pasirinkite kitą komunikacijos tipą arba susikurkite reikiamą.

6. Optimizuotas sandėlio operacijos Inventorizacijos fiksavimas įeinančių likučių žymėjimas. Anksčiau norint pažymėti didelį kiekį Įeinančių likučių ctrl+A klavišų pagalba žymėjimas trukdavo gana ilgai. Dabar šis veiksmas bus įvykdomas kelių sekundžių eigoje.Personalas ir atlyginimai naujovės:
1. NAUJIENA! patobulintas ligos pašalpos skaičiavimo procesas. Anksčiau ne kartą tekdavo girdėti Jūsų nusiskundimus, kai ligos pašalpa skaičiuojama darbuotojui, kuris nėra išdirbęs 3 mėnesių. Tokiu atveju paskaičiuojama ligos pašalpa naudojant VDU, esantį ligos dienai (skaičiuojamas faktiškai dirbtas laikas). Informacija pateikiama sodrai. Paskaičiavus einamojo mėnesio Darbo užmokestį perskaičiuojamas ir ligos pašalpai naudojamas VDU, dėl ko pasikeičia Ligos pašalpos suma, kurią daugelis taisote žiniaraštyje ranka (priešingu atveju reiktų tikslinti ataskaitas sodrai).
Kaip veiks dabar? Kai darbuotojas neišdirbęs 3 mėnesių įmonėje, VDU bus skaičiuojamas iš prieš tai einančių mėnesių, netraukiant einamojo mėnesio. Dėl to Ligos pašalpos suma nesikeis ir po einamojo mėnesio DU paskaičiavimo. Taip pat žiniaraštyje matysite papildomą Tarpinę sumą VDU ligos skaičiavimui.

2. Realizuota papildoma funkcija tabelių vedimo portale, kai norima atlikti žymėjimus už darbuotoją, kuris yra pavaduojamas. Daugelis mūsų klientų Tabelių portale susidėję taisyklių rinkinius, pagal kuriuos pvz. padalinių vadovai gali matyti/žymėti dirbtą laiką tik savo padalinio darbuotojams (jei tokią funkciją norite naudoti ir Jūs, aprašymą rasite čia). Problema iškildavo tada, kai vieno padalinio vadovas atostogaudavo ir žymėjimus už jį turėdavo atlikti kitas darbuotojas. Po šios versijos problemos nebeliks - nurodžius pavaduojantį asmenį ERP ar DVS, Tabelių portale pavaduojantysis galės pasirinkti pavaduojamą asmenį ir matydamas jo padalinio darbuotojus - atlikti žymėjimus. Detaliau kaip naudotis funkcionalumu rasite čia

3. Sukurti nauji žymėjimai tabelyje:
* DPA – Darbas savaitgalio metu ar poilsio dieną ne pagal grafiką kai pridedamos 2 dienos prie kasmetinių atostogų.
* DPS – Darbas švenčių diena ne pagal grafiką apmokam tarifu.
* DPSA – Darbas švenčių dieną ne pagal grafiką pridedant 2,5 dienos prie kasmetinių atostogų.
* DSA – Darbas švenčių dieną pagal grafiką pridedant 2 kasmetinių atostogų dienas.
Yra atvejų, kai už darbą poilsio dieną darbuotojui nemokama padidintu tarifu, bet abipusiu susitarimu pridedamos papildomos poilsio dienos prie kasmetinių atostogų trukmės. Įvedus tabelyje žymėjimą DPA, DPSA ar DSA, DU už darbą poilsio dieną nebus didinamas, bet bus galimybė papildomai dirbtas dienas rankiniu būdu pridėti prie atostogų dienų (per korekciją). Kad būtų lengviau suskaičiuoti reikiamą dienų skaičių - žymėjimų trukmė bus matoma ir tabelių paieškos suminėje informacijoje. Detaliau apie funkcionalumą rasite čia.

Žymėjimus galima pasirinkti ir tabelių portale

4. Jau tikriausiai įpratote prie esamo funkcionalumo, kurio pagalba iš Ligos ar atostogų personalo operacijos iš karto galite Skaičiuoti darbo užmokestį. Dabar galėsite ne tik skaičiuoti, bet ir vykdyti visus žingsnius. Dėl ko tai itin patogu? norint išmokėti pvz. atostoginius į DU žiniaraščių paiešką galėsite net nebeužsukti. Suvykdžius visus žingsnius personalo operacijoje galėsite iš karto keliauti į DU mokėtinas sumas ir ten išmokėti atostoginius. Funkciją galite naudoti ir kelioms Personalo operacijoms vienu metu t.y. mygtukas matomas ir Personalo operacijų paieškoje.

5. DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis ataskaitos filtruose rasite naują pasirinkimą Rodyti anglišką ataskaitą. Pasirinkus Taip ataskaitoje matysite reikšmes anglų kalba. Angliški priskaitymų/atskaitymų pavadinimai atvaizduojami pagal Alternatyvų pavadinimą, nurodytą Kintamojo kortelėje. Kaip nusirodyti alternatyvius pavadinimus, kad ataskaitoje jie būtų matomi anglų kalba, aprašymą rasite čia.

6. Sukurtas naujas atskaitymas Už naudojimąsi automobiliu. Šio atskaitymo veikimas analogiškas kaip ir atskaitymai "už maistą" "už telefoną" t.y. mažinama išmokama suma darbuotojui.

7. Dabar, jei darbo sutartyje nurodėte, kad atostogų likutis šiai sutarčiai nekaupiamas - atostogų likučiai ne tik, kad nebus kaupiami sutartyje (kaip ir anksčiau), bet likutis nebus rodomas ir atlyginimo lapelio spausdinyje.
8. Sutarties nutraukimo dokumento šablonas papildytas galimybe prisidėti naujas reikšmes Nepanaudotų atostogų likutis ir Išeitinės išmokos dydis. Dabar į sutarties nutraukimo šabloną galėsite įsidėti ir šiuos laukus. Jums tereiks pasipildyti Šablono data modelį laukais VariableIPMS (išeitinės kompensacijos dydis) EmployeeVacationDays (nepanaudotų atostogų likutis), Kaip pasipildyti nutraukimo spausdinį aprašymą rasite čia.
9. Ataskaita DU18 Dirbantys darbuotojai datai papildyta papildoma informacija Vidutinis darbuotojų sk.. Ši reikšmė apskaičiuojama pagal Vidutinio darbuotojų skaičiaus skaičiavimo metodiką.Dokumentų valdymo naujovės:
1. Realizavome galimybę pabaigti Pasirašymo, Informavimo, Vykdymo ir Tvirtinimo veiklas už darbuotojus, kurie jau nebedirba ar dėl kitų priežasčių veiklos užbaigti negali. Visos aktyvios veiklos sąraše atvėrę veiklos informacinį skydelį rasite mygtuką Užbaigti procesą. Jo pagalba veikla bus užbaigta. Jei procesas dokumente buvo nuoseklus - aktyvuosis sekanti veikla. Mygtuko nematysite jei neturite reikiamos operacijų teisės, neturite teisių matyti dokumentą arba veikla yra registravimas. Funkcionalumo aprašymą rasite čia.

2. Jau dabar galėsite nusirodyti iš kokių el. dėžučių norite siųsti masinius laiškus pagal sritis:
* DVS - apima DVS siunčiamus pranešimus apie veiklas, komentuotus dokumentus, priminimus apie neužbaigtas veiklas
* Buhalterija - siunčiamos pardavimo sąskaitos, Skolų priminimai, tarpusavio suderinimo aktai
* Sutartys - Priminimai apie Sutarčių galiojimo pabaigą, Priminimas dėl apyvartų ir pan.
* Personalas ir DU - atlyginimo lapeliai, priminimas apie Darbuotojų dokumentų galiojimo pabaigą ir pan.
Taip pat pridėta galimybė sričiai Buhalterija nusirodyti į kokią Partnerio komunikaciją bus siunčiama atitinkama informacija. Pavyzdžiui sąskaitas siųsite į vienokį paštą, skolų priminimus - kitokį, suderinimo aktus dar į kitokį.
Visas šis funkcionalumas yra konfigūruojamas, todėl jei nieko nedarysite - siuntimai vyks kaip vykę. Jei vis dėl to norite naudotis funkcionalumu plačiau, tuomet susikonfigūruokite pagal poreikį kaip kad aprašyta čia.

3. Siunčiant adresatų grupei dokumentą, dabar galėsite išskleisti grupės sąrašą ir peržiūrėti kokiems darbuotojams procesas bus siunčiamas. Esant poreikiui jau šiame žingsnyje galite pašalinti varnelę prie gavėjo ir veikla jam nebus siunčiama.

4. Naujiena! Jau dabar registruojant DVS'e atostogų, komandiruotės atšaukimo ar trumpinimo įsakymą bus atšaukiama ir Patvirtinta personalo operacija ERP (jei periodui dar neuždarytas tabelis). Norint naudotis funkcionalumu reikia atlikti konfigūracinius darbus. Detalų aprašymą apie funkcionalumą ir kaip tinkamai susikonfigūruoti ERP aprašymą rasite čia.
5. Atkreipėme dėmesį į Jūsų pastabas dėl darbuotojo telefono numerio rodomos informacijos, kuri matoma DVS'e pridedant darbuotoją ir paspaudus šalia esančią i (informacijos) raidelę. Anksčiau čia buvo rodomas tas Darbuotojo telefono numeris, kuris Darbuotojo kortelėje buvo pažymėtas kaip Pagrindinis. Dažniausiai tai būdavo asmeninis darbuotojo telefonas. Dabar pažymėjus i raidelę bus matomas tik tas telefono numeris, kuris Darbuotojo kortelėje bus nurodytas komunikacijoje Viešai matomas telefonas. Jei nurodytas Viešai matomas telefonas - su šiuo telefono numeriu darbuotojas galės ir prisijungti prie DVS'o. Kol nesuvesite Viešai matomo telefono prie darbuotojo komunikacijų - telefono numerio informacija DVS'e nebus rodoma. Darbuotojas prie DVS galės jungtis kaip kad anksčiau - pagrindiniu telefono numeriu.

6. Itin lauktas patobulinimas duomenų atvaizdavimo lange. Nuo šioj bus įsimenama kokį kiekį rodomų duomenų bus pasirinkęs naudotojas peržiūros lange puslapyje. Nustatytas įrašų kiekis bus matomas visuose DVS'o languose. Pakeitus viename lange - automatiškai kiekis pasikeis ir kituose languose. Įsivertinkite, kad kuo didesnis rodomų duomenų kiekis, tuo duomenų lango sparta mažesnė.

7. Įvertinus Jūsų pastabas atnaujinti pranešimų į elektroninius paštus apie priskirtas, įvykdytas, atmestas, pakomentuotas veiklas tekstai bei elektroninių laiškų antraštės. Pataisyta klaida, kai antraštėje ar pranešimo tekste būdavo atvaizduojamas failo pavadinimas, o ne tema.
8. Naujiena! Dabar kopijuojant dokumento šablonus bus nukopijuojami ir kopijuojamo šablono procesai! nebereiks jų pridėti Jums atskirai.

9. Pridėta galimybė dokumento kūrimo pagal šabloną metu, dokumento kūrimo ar peržiūros lange pereiti į dokumento profilį. Tai labai patogu, jei kuriant dokumentą yra poreikis papildyti jo informaciją pvz. galiojimo data ar tiesiog užregistruoti dokumentą ir pan.. Mygtukas matomas tik turint operacijos teisę Leisti atidaryti per šabloną kuriamo dokumento profilį

10. Dokumento priedų susiejimo lange pridėta galimybė filtruoti ir pagal Jūsų individualiai susikurtus atributus

11. Dabar iš elektroninių laiškų bus importuojami ir ADOC formato laiškų priedai.
12. Dokumento kūrimo pagal šabloną metu yra matomos funkcijos Saugoti, Saugoti ir siųsti ir pan. tai priklauso nuo kuriamo dokumento ir Operacijų teisių, kurias turi naudotojas. Čia rasite aprašymą kokioms sąlygoms esant kokios funkcijos yra matomos.
13. Primename, kad programoje yra galimybė importuoti laiškų priedus tiesiai į DVS'ą. Tinkamai sukonfigūravus nustatymus galima apsirašyti kelias pašto dėžutes iš kurių bus importuojami laiškų priedai, nurodyti į kokius katalogus norima importuoti. Taip pat pasirinkti, kad kartu būtų suimportuojami ir laiškai msg formatu. Ši funkcija labai patogi nukreipti gaunamas sąskaitas ar kitus dokumentus. Nereikia jų atskirai įkeldinėti į DVS. Detaliau apie tai skaitykite čia.
14. Patobulintas mygtuko "Kurti kitą šio pagrindu" veikimas. Kokiomis sąlygomis matomas mygtukas "Kurti kitą šio pagrindu", kada jis naudojamas aprašymą rasite čia.

15. Patobulinta personalo plane rodomų darbuotojų atvaizdavimo logika. Jei naudojate DU modulį - sąraše matysite tik dirbančius darbuotojus. Jei DU modulio nenaudojate - personalo plane bus rodomi visi darbuotojai, kuriems priskirtas naudotojas yra aktyvus ir neblokuotas. Detaliau apie personalo plano konfigūraciją rasite čia.
16. Dokumento profilyje nurodžius dokumento galiojimo datą nuo - iki, dokumento profilio antraštėje bus matoma žyma Negaliojantis, jei dokumento galiojimo data yra vėlesnė nei einamoji diena

17. Pataisyta procesų atšaukimo logika. Detaliau kada ir kas gali atšaukti procesus rasite čia.

18. Pasukus nuotrauką darbuotojo kortelėje ERP ji bus atvaizduojama pasukta ir DVSe. Norėdami pasukti nuotrauką spauskite ant jos dešinį pelės klavišą

Naudotojo vadovas papildytas naujomis instrukcijomis, susipažinkite ir raskite sau naudingos informacijos, kuri palengvins Jums darbą (visos jos įvardintos ir prie funkcionalumų, aprašytų aukščiau)

Instrukcijose be jau aukščiau minėtų nuorodose Nekilnojamo turto naudotojai dar ras išsamų aprašymą apie koeficientą, kuris matomas Komunalinių mokesčių priskaityme.
* Nekilnojamas turtas: formulė, pagal kurią paskaičiuojamas priskaitymas

O naujienose dalinamės iš VMI gautais atsakymais apie sąskaitų faktūrų saugojimą. Būtinai perskaitykite, gal rasti atsakymai palengvins Jūsų darbą! Plačiau skaitykite čia.

Kitos naujienos

Daugiau