"Kurti kitą šio pagrindu" funkcijos naudojimas ir konfigūravimas

"Kurti kitą šio pagrindu" funkcijos naudojimas ir konfigūravimas. "Kurti kitą šio pagrindu" funkcija labai patogi tada, kai norima, kad iš prieš tai kurto dokumento  būtų nukopijuojami tam tikri atributai, kurie naudojami tiek pagrindiniame, tiek iš jo kurtame dokumente. Pavyzdžiui: kuriamas atostogų prašymas, kur nurodoma informacija Darbuotojas, Data nuo ir Iki ar kita reikiama informacija. Sukūrus atostogų prašymą iš jo gali būti sukuriamas atostogų įsakymas į kurį nebereiks iš naujo suvesti Darbuotojo ir Datų nuo ir iki, informacija bus atkeliama. Svarbu, kad tiek viename dokumento šablone, tiek kitame būtų naudojami tie patys atributai.
1. Kurti kitą šio pagrindu mygtukas matomas visiems dokumentams.
2. Dokumento šablono profilyje ERP, kurio pagrindu bus kuriamas dokumentas, galima iš karto nurodyti dokumento šabloną, pagal kurį turės būti sukurtas dokumentas, paspaudus [Kurti kito pagrindu].

3. Nenurodžius šablono - paspaudus mygtuką [Kurti kitą šio pagrindu] bus pateikiamas šablonų sąrašas iš kurio galėsite pasirinkti, kokį dokumentą norite sukurti.

4. Labai svarbu, kad tiek pagrindiniame dokumente, tiek vėliau kuriamame būtų naudojai tie patys atributai. Tik tada bus galimybė nukopijuoti jau užpildytą informaciją atributuose.
5. Pavyzdžiui: iš atostogų prašymo sukuriamas atostogų įsakymas.
5.1. Atostogų prašymo šablone nurodykite skiltyje Vidiniai dokumentai Įsakymas dėl atostogų (ar kitą šabloną, kuris turės būti kuriamas prašymo pagrindu). Uždėkite varnelę Sukurti vėliau. Neuždėjus dokumentas bus sukuriamas iš karto tik sukūrus Pagrindinį dokumentą.

5.2. Kurkite atostogų prašymą įprastai užpildydami atributus

5.3. Pateikus prašymą iš dokumento profilio arba informacinio skydelio pasirinkite funkciją "Kurti kitą šio pagrindu".

5.4. Automatiškai bus sukurtas naujas dokumentas, kuriame bus panaudoti pagrindinio dokumento atributai. Beliks dokumentą pasiųsti procesams ar kitaip apdoroti pagal poreikį.