Tabelių pildymas portale

Išbandyti

Tabelių pildymas portale. Tabelių portalas – tai itin paprastas įrankis, kurio pagalba Jūsų personalo specialistai ar darbų vadovai ir pan. galės suvesti darbuotojų dirbtą laiką. Tabelių portalas yra tiesiogiai susietas su tabeliais, esančiais Personalas ir atlyginimai, todėl tabelių portale atlikti žymėjimai automatiškai perkeliami ir į tabelius erpe.
Instrukcijoje rasite aprašymą kaip susikonfigūruoti nustatymus, kad galėtumėte pildyti tabelius portale. Kaip sudėlioti saugumo nustatymus, kad tam tikrus tabelius matytų atitinkami žmonės, kaip įvesti ir redaguoti tabeliuose laikus ir pan.

Nustatymų konfigūravimas.
1. Naudotojų, kurie gali matyti Tabelių portalą priskyrimas.
1.1. Tam, kad apskritai galėtumėte naudotis Tabelių portalu, turite jį įjungti. Tai padarystite programos nustatymuose pažymėje varnelę Leisti prisijungti į tabelių portalą. Šis nustatymas įjungiamas visam portfeliui t.y. visiems vartotojams.
Screenshot_1
1.2. Jei ne visi darbuotojai turi matyti Tabelių portalą, tokiu atveju galite sudėlioti tabelių portalo matomumą pasinaudoję rolėmis. Kiekvienas naudotojas turi jam priskirtą rolę, kur apibrėžiamas naudotojo teisių rinkinys programoje. Roles rasite Saugumas -> Naudotojų rolės. Sąraše raskite rolę, kuriai priskirti darbuotojai, kurie dirbs su Tabeliais ir perėję į skiltį Operacijų teisės raskite teisę Gali prisijungti į personalo tabelių portalą ir pažymėkite varneles ties grafa Leisti.
Screenshot_1
1.3. Jei norite, kad tam tikri darbuotojai matytų tik konkrečius darbuotojus tabelių portale (pavyzdžiui, projektų vadovas matytų tik savo padalinio darbuotojus), turite atlikti žemiau aprašytus veiksmus:
1.3.1. Reikia įjungti pesimistinę saugą darbuotojų kortelėms:
Einame į Saugumas -> Įrašų sauga. Susirandame „Darbuotojas“ ir ten nustatome, kad sauga pesimistinė
1

1.3.2. Tuomet toje pačioje esybių paieškoje reikia susirasti „Padaliniai“ ir ten taip pat sudėti pesimistinę saugą.
1.3.3. Įjungus pesimistinę saugą, prie Personalas ir atlyginimai -> Padaliniai, kiekvienam padaliniui įrašų saugoje reikia sudėlioti kurie naudotojai, kuriuos padalinius mato. Jei jungsis tik vadovai – tuomet tik vadovą nurodyti, jei tabelius matys ir kiekvienas darbuotojas savo – tuomet reikia ten nurodyti ir darbuotojus to padalinio. Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Gavėjų konfigūracija yra sudėliotos naudotojų grupės ir jų tiesioginis vadovas. Jei norime, kad tiesioginis vadovas matytų savo pavaldinių tabelius, šiame lange paspauskite mygtuką Atnaujinti darbuotojų įrašų saugą
Screenshot_1

2. Tabelių portalo nustatymai.
2.1. Tabelių portale yra galimybė nusistatyti tam tikras validacijas pvz.: savaitės maksimali trukmė valandomis ir pan. Nustatymus rasite Personalas ir atlyginimai -> Personalo ir atlyginimų konfigūracija
Screenshot_2
Pagal nustatyme nurodytas valandas bus validuojama ir vedant laiką tabelių portale, pvz: kad nebūtų galima įvesti daugiau kaip 60 darbo valandų per savaitę ir pan. Norint taikyti kokias nors validacijas, pirmiausia turite pažymėti varnelę nustatyme Tabelio laiko trukmės validacija. Tada galite įjungti reikiamas validacijas:
* Tabelio dienos maksimali trukmė valandomis ( Min=0; Max=24 ) – validuojama kiek daugiausiai valandų darbuotojui galima žymėti dienoje
* Tabelio savaitės maksimali trukmė valandomis (sumininkams) ( Min=0; Max=168 ) – validuojama kiek daugiausiai valandų galima žymėti darbuotojui savaitėje, kai darbuotojo darbo sutartis yra suminė
* Tabelio savaitės maksimali trukmė valandomis ( Min=0; Max=168 ) – validuojama kiek daugiausiai valandų galima žymėti darbuotojui savaitėje, kai darbo sutartis nėra suminė
* Tabelio savaitės nepertraukiamo poilsio trukmė valandomis ( Min=0; Max=168 ) – validuojama ar tarp dirbtų žymėjimų išlaikoma nurodyta poilsio trukmė
2.2. Tabelių portale galite koreguoti matomus žymėjimus. Žymėjimus rasite Personalo ir atlyginimų konfogūracija -> Žymėjimų grupės
Screenshot_4
* Portale tabeliai naudojami žymėjimai valandoms – šioje eilutėje esantys žymėjimai matomi tabelių portale, kuriuos galima pridėti kaip papildomus žymėjimus t.y. faktiškai dirbtas laikas, kuriame 2 val. buvo budėjimas namuose ir pan.
Screenshot_5
* Portale tabeliai naudojami žymėjimai dienoms – tai žymėjimai žymėti poislio laiką t.y. kai nedirbama visą dieną
Screenshot_6

Laiko pildymas tabelių portale.
1. Filtrai
1.1. Prisijungus į tabelių portalą galite pasirinkti matomą laikotarpį: diena, savaitė, menesis.
Screenshot_7
1.2. Paspaudę nustatymų simbolį galėsite pasirinkti kokius informacijos stulpelius norite matyti. Pirmieji trys bus rodomi visada t.y. slenkant su slankmačiu, jų informacija bus matoma.
Screenshot_9
1.3. Paiešką galite atlikti pagal padalinį ar laisvai įvestą tekstą.
Screenshot_10
1.4. Taip pat galite nustatyti ką norite matyti dar papildomai prie įvesto laiko.
Screenshot_12
2. Laiko įvedimas. Kasdieną automatiškai yra užpildomi sekančios dienos žymėjimai pagal grafike esančią informaciją, todėl žymėjimai atliekami tik tada, jei reikia pažymėti papildomą informaciją (budėjimą namuose, viršvalandžius ir pan.)
2.1. Laikas įvedamas pažymėjus atitinkamą dieną.
* jei reikia pažymėti Poilsio dieną ar Papildomą poilsio dieną, pasirinkite iš grupės Žymėjimai ir spauskite [Patvirtinti]. Valandų nurodyti nereikia.
Screenshot_13
* jei reikia pažymėti budėjimą namuose, viršvalandžisu ir pan., tuomet spauskite [Papildomos valandos] ir pasirinkite žymėjimą
Screenshot_14
Tada nurodykite laiką valandomis ir spauskite [Patvirtinti]
Screenshot_15
3.  Laiko koregavimas. Įvestas laikas koreguojamas atvėrus žymėjimą dienoje ir patikslinus reikiamus žymėjimus.
4.Laiko pakeitimus visada matysite laiko įvedimo lango skiltyje Pakeitimai
Screenshot_16
5. Laiko žymėjimo kortelėje įvesta pastaba
bus matoma erpe tabelyje
Screenshot_18
6. Laiko rakinimas. Įvestą laiką galima užrakinti t.y. užrakintam laikui korekcija negalima.
6.1. Rakinti laiką galimą iš karto įvedus žymėjimą ir paspaudus [Patvirtinti ir užrakinti]
Screenshot_17
6.2. Rakinti laiką galima visiems žymėjimams pasirinktam periodui paspaudus [Rakinti visus] ir nurodžius rakinamą periodą
Screenshot_19
7. Laiko atrakinimas. Laikas atrakinamas atvėrus dienos žymėjimą ir jame paspaudus mygtuką [Atrakinti]. Arba paspaudus mygtuką [Rakinti visus] -> [Atrakinti]