fbpx

Naujienos

Gera naujiena - visas sąskaitas galima saugoti kaip el. sąskaitas! Dalinamės su Jumis gera žinia, kad nuo šiol visas sąskaitas faktūras, gautas įvairiais būdais, galėsite saugoti kaip elektronines sąskaitas. Bendradarbiaudami su LBAA (Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija) pateikėme klausimus VMI. Gauti atsakymai nudžiugino. Dalinamės jais žemiau. Originalią užklausą rasite čia, o VMI atsakymai čia.

1. Ar remiantis PVM įstatymo 78 straipsniu galima:
a. Elektroniniu būdu saugoti PVM sąskaitą faktūrą, kurią tiekėjas pasirašė ranka popierinėje formoje, nuskenavo ir atsiuntė pirkėjui elektroniniu paštu?
b. Ar būtent ši elektroniniu paštu atsiųsta dokumento forma ir gali būti saugoma elektroniniame archyve?
c. Ar nereikia tiekėjo prašyti atsiųsti popierinį dokumento originalą?

VMI atsakymas:
Pagal PVM įstatymo2 79 straipsnio 11 dalies komentaro nuostatas „popierinė“ PVM sąskaita faktūra, kuri nuskenuojama, siunčiama ir gaunama elektroniniu paštu, yra laikoma elektronine PVM sąskaita faktūra ir saugoma el. būdu (elektroniniame archyve). Kadangi elektroninė PVM sąskaita faktūra turi tą pačią juridinę galią, kaip ir išrašyta „popierinė“ PVM sąskaita faktūra, pirkėjui įteikiama kitokiu būdu, pvz., klasikiniu paštu, todėl papildomai turėti „popierinį“ PVM sąskaitos faktūros variantą neprivaloma.

2. Ar remiantis PVM įstatymo 78 straipsniu galima gautą popierinę sąskaitą faktūrą, kuri buvo ranka pasirašyta pardavėjo arba pardavėjo ir pirkėjo, nuskenuoti ir elektroniniu paštu persiųsti apskaitą tvarkančiai buhalterijos įmonei, popierinį originalą sunaikinti ir saugoti sąskaitą skenuotoje elektroninėje formoje?

VMI atsakymas:
Taip, gautą „popierinę“ PVM sąskaitą faktūrą galima nuskenuoti ir saugoti ją tik elektroniniu formatu. Kitaip tariant, pagal PVM įstatymo nuostatas „popierinės“ PVM sąskaitos faktūros gali būti nebesaugomos. PVM sąskaitų faktūrų sunaikinimo procedūrų PVM įstatymas nenustato.

3. PVM įstatymo 78 straipsnyje sakoma, kad „Jeigu PVM sąskaitos faktūros yra elektroninės formos ir (arba) saugomos elektronine forma, kartu naudojant elektronines priemones turi būti saugomi ir duomenys, užtikrinantys šių PVM sąskaitų faktūrų kilmės autentiškumą ir turinio vientisumą“:
a. Kaip ir kokiomis priemonėmis gali būti užtikrinamas kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas jeigu PVM sąskaita faktūra gauta elektroniniu paštu, taip kaip aprašyta „1.a“ klausime?
b. Kaip ir kokiomis priemonėmis gali būti užtikrinamas kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas jeigu PVM sąskaita faktūra gauta popierinėje formoje ir buvo pasirašyta ranka, tačiau sąskaitą norima saugoti elektroniniu būdu?

VMI atsakymas:
Dėl užtikrinimo būdo turėtų spręsti pats PVM mokėtojas. Nuskenuotos PVM sąskaitos faktūros turinys turi būti įskaitomas, turi būti pilnas (pvz., jei PVM sąskaitą faktūrą sudaro 2 lapai, turi būti nuskenuoti abu, o ne vienas iš jų, ir pan.).
Atkreipiame dėmesį į tai, kad PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas parašas nėra privalomas PVM sąskaitos faktūros rekvizitas.

4. Ar dėl PVM sąskaitos faktūros saugojimo turėtume vadovautis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinto popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašu, kurio 13 punktas sako, kad “Popierinių dokumentų originalai gali būti naikinami ne anksčiau, kaip praėjus 6 mėnesių laikotarpiui po visų su jais susijusių procesų ir užduočių (veiksmų) užbaigimo ir tik atlikus šio Tvarkos aprašo 9–13 punktuose numatytas procedūras.”
a. Ar vadovaujantis šiuo aprašu popierinę sąskaitą faktūrą reikia saugoti 6 mėnesius?
b. Kaip elgtis jeigu sąskaita gauta skenuota elektroniniu paštu?

VMI Atsakymas:
Žiūrėkite prie 1 ir 2 klausimų. Tuo pačiu paaiškiname, kad PVM sąskaitų faktūrų saugojimo terminą nustato PVM įstatymo 78 straipsnio 7 dalis3.

Panašu, kad PVM įstatymo įgyvendinimą prižiūrinčios institucijos palankiai vertina vykstančius PVM sąskaitų faktūrų skaitmeninimo procesus ir nesudaro kliūčių, dėl kurių reikėtų kaupti popierines, originalias sąskaitas faktūras. Belieka tik išsiukdyti įprotį dirbti su elektroninėse priemonėse saugomomis sąskaitomis faktūromis, keisti darbe taikomus procesus, priimti inovacijas ir mėgautis jomis.

Mūsų įmonės siekis ir filosofija jau kelis metus – „gyventi be popieriaus“. Kaip mūsų įmonei tai pavyko skaitykite čia.

Kitos naujienos

Daugiau