Dokumento kūrimo pagal šabloną metu matomų funkcijų konfigūracija

Dokumento kūrimo pagal šabloną metu matomų funkcijų konfigūracija. Kuriant dokumentus pagal šablonus pagal turimas operacijų teises yra matomi/nematomi tam tikri mygtukai. Čia rasite aprašymą kokioms operacijų teisėms ir sąlygoms esant matomos vienokios ar kitokios funkcijos.
1. [Atidaryti dokumento profilį] - funkcija matoma tik tada, kai naudotojo rolei suteikta Operacijos teisė Leisti atidaryti per šabloną kuriamo dokumento profilį. Mygtuko pagalba iš dokumento kūrimo lango būsite nukreipti į dokumento profilį.
2. [Redaguoti] - funkcija matoma tik tada, kai naudotojo rolei suteikta Operacijos teisė Leisti redaguoti per šabloną kuriamą dokumento failą atidarant per WebDAV. Mygtuko pagalba bus atveriamas dokumento turinio redagavimo langas.
3. Siuntimo, Pateikimo, Saugojimo mygtukai priklauso nuo dviejų sąlygų: ar naudotojo rolė turi operacijos teisę Keisti dokumento procesus ir ar šablonas, pagal kurį kuriamas dokumentas, turi nurodytus procesus. Galimos kombinacijos:
3.1. Naudotojas teisę turi, bet dokumentas procesų neturi:
* Išsaugoti dokumentą - dokumentas bus išsaugomas ir jį rasite Kataloguose
* Saugoti ir siųsti - bus atveriamas procesų kūrimo langas, kur galėsite sudėlioti reikiamą procesą

3.2. Naudotojas teisę turi, dokumente procesai sudėlioti:
* Siųsti sistemoje - atveriamas procesų kūrimo langas su galimybė koreguoti esamus procesus.

3.3. Naudotojas teisės neturi, dokumente procesai sudėlioti:
* Pateikti dokumentą - dokumentas iš karto pateikiamas pagal šablone esančius procesus. Procesų kūrimo langas nerodomas.

3.4. Naudotojas teisės neturi, dokumente procesų nėra sudėliota
* Išsaugoti dokumentą - dokumentas bus išsaugomas ir jį rasite Kataloguose
* Saugoti ir siųsti - bus atveriamas procesų kūrimo langas, kur galėsite sudėlioti reikiamą procesą