Komunalinių pagal skaitiklius skaičiavimas, kai yra neišnuomoto ploto

Komunalinių pagal skaitiklius skaičiavimas, kai yra neišnuomoto ploto. Instrukcijoje aprašoma situacija kaip apsirašyti skaitiklius, kai 1 skaitiklis priskirtas kelioms patalpoms ir bent 1 iš patalpų yra neišnuomota.
Kai 1 skaitiklis priklauso kelioms patalpoms labai svarbu skaitiklio pagrindinėje informacijoje nurodyti Jeigu pagal skaitiklį nuomininkas nemoka reikšmę. Galimi pasirinkimai:
* Paskirstoma kitiems nuomininkams - resurso, už kurį nemokama suma bus padalinama kitiems nuomininkams proporcingai jų nuomojamam plotui
* Moka savininkas - resurso, už kurį nemokama suma bus priskiriama savininkui
SVARBU ĮSIMINTI, kad skaitiklyje nurodyta reikšmė apibrėžia tik išlaidų pagal skaitiklį paskirstymo principą.
Komunalinio mokesčio tipe nurodyta reikšmė apibrėžia komunalinių mokesčių, likusių nuo sumos pagal skaitiklius paskirstymą.
Pavyzdžiui. 3 patalpos turi 1 skaitiklį. 2 patalpos yra nuomojamos, o 1 patalpa yra laisva. Skaitiklyje nurodoma, kad Jeigu pagal skaitiklį nuomininkas nemoka - Paskirstoma kitiems nuomininkams.
1. Skaitiklio pagrindinėje informacijoje pasirenkama Jeigu pagal skaitiklį nuomininkas nemoka - Paskirstoma kitiems nuomininkams.

2. Suimportuojami reikiamo mėnesio skaitiklių rodmenys

3. Skaitiklio Priskirtų resursų skiltyje matysite procentinį skaitiklio paskirstymą procentais pagal resurso plotą

4. Resursų paieškoje matyti, kad 2 patalpos yra išnuomotos, o 1 ne

5. Skaičiuojamas komunalinių išlaidų balansas už 02 mėnesį. Paskaičiavus matyti, kad bendra išlaidų suma už skaitiklį yra padalinama 2 sutartims t.y. kitiems nuomininkams, proporcingai nuomojamam plotui. Pasitikrinimui:
5.1. išsiskaičiuojama kokia išnuomoto ploto procentinė dalis bendrame išnuomotame plote
Viso išnuomotas plotas 200 kv. m.
1 kab. išnuomotas plotas 80 kv. m.. Procentinė dalis 80*100/200= 40 proc.
2 kab. išnuomotas plotas 120 kv. m.. Procentinė dalis 120*100/200= 60 proc.
5.2. Paskaičiuojama priskaitymų nuomininkams suma:
Priskaitymas 1 kab. nuomininkui bus (100 x 0,1 x 40 / 100) x 1 = 4
Priskaitymas 2 kab. nuomininkui bus (100 x 0,1 x 60 / 100) x 1 = 6
5.3. ERP paskaičiuojama automatiškai, belieka pasitikrinti

6. Jeigu skaitiklio informacijoje nurodysite Jeigu pagal skaitiklį nuomininkas nemoka - Moka savininkas, tuomet kitiems nuomininkams už skaitiklį pagal rodmenį bus paskaičiuojama pagal nuomojamą plotą proporcingai, o už laisvą plotą suma bus paskiriama savininkui