fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2022 rugsėjo m. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Darbo kodekse numatyta, kad už tam tikrą darbuotojo stažą įmonėje jam prie atostogų normos pridedamos papildomos atostogų dienos. Bet niekas nedraudžia motyvuoti įmonės darbuotojus ir nusistatyti kitokius metų rėžius ar pridedamas dienų reikšmes. Tokią motyvacinę priemonę naudojame mes patys ir siūlome Jums, o kad būtų paprasčiau tai administruoti - sukūrėme funkcionalumą, kurio pagalba atostogų norma darbuotojui bus pakeičiama automatiškai, suėjus Jūsų pačių rėžiuose nurodytai trukmei. Norite naudoti funkcionalumą? instrukciją rasite čia.
2. Sukūrėme Jums dar vieną galimybę gauti priminimus, tik šie priminimai apie personalo operacijų galiojimo pabaigą. Jei darbuotojas yra vaiko priežiūros atostogose, standartinėse atostogose ir panašiai (konfigūruojama sritis) - artėjant pabaigai gausite apie tai priminimus nurodytu el. paštu. Detaliau apie funkcionalumą rasite instrukcijoje čia.

3. Turime Jums dar vieną konfigūraciją, kurioje pagal poreikius galėsite susidėlioti kokios naudotojų grupės kokius darbuotojus mato ERP, Tabelių ar Grafikų portale. Ši konfigūracija suteiks lankstumo, nes matomus darbuotojus galėsite priskirti ne konkrečiam darbuotojui (padalinio vadovui), bet visai naudotojų grupei. Ta naudotojų grupė matys darbuotojus visada, nepriklausomai nuo kitų nustatymų. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.
4. Sukurtas naujas nustatymas Leisti keisti padalinio detalizaciją DU žiniaraščio eilutėje. Įjungus nustatymą, DU žiniaraštyje galėsite pakeisti padalinį pasirinktam priskaitymui ir jis nebus pakeičiamas į esantį sutartyje. Atitinkamai bus išdetalizuoti ir atskaitymai. Pavyzdžiui: darbo sutartyse naudojate Kaštų centrus pagal padalinius: du žiniaraštyje DU bus išdetalizuotas pagal Kaštų centruose nurodytas padalinio detalizacijas, o ne pagal sutartyje nurodytą Padalinį.
5. Vis dažniau sulaukiame užklausų, kaip susivesti informaciją, kai darbuotojas dirba antraeilėse pareigose arba turi papildomą susitarimą su darbdaviu dėl papildomų funkcijų vykdymo. Čia rasite instrukciją kaip tokius atvejus fiksuoti BSS Personalas ir atlyginimai, kaip skaičiuojamas VDU ir pan.
6. Naujas atostoginių paskaičiavimo būdas tiems, kurie kasmetines atostogas skaičiuoja Kalendorinėmis dienomis.
Skaičiuojant atostoginius šiuo būdu atostogų trukmė bus išskaičiuojama proporcingai: atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis * 40 val. (standartinio grafiko savaitės darbo valandos) / 7 k.d. (savaitės kalendorinės dienos).
Sąlygos, kurioms esant darbo sutartyje, bus skaičiuojama tokia atostogų trukmės proporcija:
* Suminė darbo laiko apskaita varnelė pažymėta Taip.
* Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal grafiką varnelė pažymėta Ne.
* Skaičiuoti atostogas kalendorinėmis dienomis varnelė pažymėta Taip.
* Valandinis darbas varnelė pažymėta Taip.
Daugiau apie atostoginių skaičiavimo būdus (o taip pat ir apie šį) rasite mūsų instrukcijose čia.

7. Jau dabar galėsite prisidėti naują reikšmę į atlyginimo lapelį, kur atsispindės einamojo mėnesio darbuotojo darbo įkainis. Pavyzdžiui: darbo sutartyje nurodyta, kad darbuotojo valandinis atlyginimas yra 6,30 eurų už valandą, bet darbuotojui mokami įvairūs priedai ir darbuotojo valandinis įkainis einamuoju mėnesiu yra 8 eurai. Dažnu atveju darbuotojams būna neaišku - tai koks tas valandinis įkainis. Kad būtų aiškiau darbuotojams - sukūrėme nustatymą Atlyginimo lapelyje rodyti pranešimą su VDUARS reikšme. Įrašius čia pageidaujamą tekstą jis su reikšme (vidutiniu darbo užmokesčiu įskaitant einamą mėnesį) bus atvaizduojamas atlyginimo lapelyje DU5_4_3 Atlyginimo lapelis papildytas.
8. Generuojant mokėjimo failą, kurį kelsite į banką, dabar galėsite nustatyti, kad informacijoje nebūtų rodomas darbuotojo asmens kodas. Norėdami generuoti failus be darbuotojo asmens kodo turite įsijungti nustatymą Slėpti darbuotojo asmens kodą SEPA mokėjimo nurodymo faile, kurį rasite Administravimas -> Programos nustatymai.
9. Darbo sutarties spausdinyje dabar papildomai galėsite prisidėti šiuos informacinius laukus:
* Terminuotos sutarties sąlygos (TerminalContractCondition).
* Darbingumo lygis (EmployeeEfficiencyMlt ).
* Padalinio aprašymas (DepartmentDescription).
* Tėvinio padalinio aprašymas (ParentDepartmentDescription).
* Atlyginimo reikšmė žodžiais anglų kalba (EnglishSalaryPart1).
10. DU žiniaraščių eilučių paieškoje pridėti informaciniai stulpeliai:
* SDRDA - Sveikatos draudimo apmokėjimas

* Vienkartinė premija - VNKP
* Priedas už mokslus – PUMK
* Priedas už rezultatus – PUR
* Priedas už motyvaciją – PUMOT
Pagal reikšmes galima filtruoti, grupuoti, rūšiuoti.
11. Realizavome galimybę ataskaitoje DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis esančius priskaitymus susidėlioti Jūsų norimu eiliškumu ir grupavimu. Kaip tai atlikti aprašymą rasite čia. Taip pat atlikti kiti minimalūs pokyčiai ataskaitose DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis ir DU5_8_M Darbo užmokesčio žiniaraštis laikotarpiui: ataskaitų antraštėje grafa SODROS mokestis bus atvaizduojama ne su mokesčio tarifu, bet su nuoroda į paaiškinimą "tarifas gali kisti, jei darbuotojas pasiekė "lubas" ir/ar yra užsienietis". Taip bus aiškumo jei tarp darbuotojų yra užsieniečių ar pasiekusių SODRA lubas, jiems taikomas kitas SODRA tarifas, nei anksčiau buvo rodoma reikšmė procentais.

12. Pridėta galimybė importuoti SODROS duomenis (XML) ne tik pagal asmens kodą, bet ir pagal socialinio draudimo pažymėjimo numerį, kai A/K nėra arba jis neteisingas

Projektų portalas

1. Naujiena dirbantiems su Projektų laiko vedimo portalu. Realizuota galimybė užrakinti suvestus Priedas/išskaitas. Užrakinus Priedus/Išskaitas norint juos paredaguoti - reiks atsirakinti. Keičiant priedus/išskaitas masiškai - užrakintos reikšmės nebus pakeičiamos.

Grafikų portalas

1. Naujiena Grafikų portale! dabar turėsite galimybę ne tik skirstyti darbuotojus pagal Projektus, bet ir pagal Padalinius! ir tam nereiks atlikti jokių sutarties keitimų. Funkcionalumas Jums bus itin naudingas tada, kai kelioms dienoms darbuotoją reikia "paskolinti" kitam padaliniui. Tai lengvai padarysite Grafikų portale. Atitinkamai su aktualaus padalinio detalizacija bus pradetalizuotas ir darbuotojo darbo užmokestis. Detaliau apie šį funkcionalumą rasite čia.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Darbo užmokesčio ataskaitose sukurta nauja ataskaita Dirbtas laikas ir priskaitymai.

2. BI analitika nustatymų grupėje rasite naują programos nustatymą Rodyti darbuotojo asmeninius duomenis (a.k., gyv. adresas, telefonas, el. paštas. Įjungus šį nustatymą, Darbo užmokesčio ataskaitoje Darbuotojų darbo sutartys bei Personalo ataskaitoje  Darbuotojų darbo sutartys papildomai bus matoma asmeninė darbuotojo informacija: asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas.
3. Darbo užmokesčio ir Personalo ataskaitose Sutartiniai atlyginimai rasite naują filtrą Rodyti pilną etatą dirbančius, kurio pagalba galėsite analizuoti tik tuos darbuotojus, kurie dirba pilnu etatu.

Dokumentų valdymo naujovės

1. Šiuo kibernetinių atakų suaktyvėjimo metu, mes rūpinamės Jūsų duomenų saugumu ir investuojame į papildomą jų apsaugą. Tam tikslui su šia versija Jus pasieks nauja dvigubos autentifikacijos galimybė - kelių dalių autentifikavimas (MFA), kuri suteikia prisijungimo procesui apsaugos sluoksnį. Jungiantis šiuo būdu, vartotojai pateikia papildomą tapatybės patvirtinimą. Atlikus reikiamas konfigūracijas galėsite nustatyti kaip dar papildomai turi autorizuotis naudotojas (sms žinute gautu kodu ar papildoma autentifikacijos programėle) po prisijungimo vardo ir slaptažodžio suvedimo. Detaliau kaip susikonfigūruoti funkcionalumą aprašymą rasite čia.
2. Pristatome Jums visiškai naują Darbo priemonių administravimo portalą. Jo pagalba lengvai išduosite darbuotojams darbo priemones, pažymėsite jų grąžinimo/nurašymo faktą, sugeneruosite ir išsiųsite procesams išdavimo/grąžinimo dokumentą. Detaliau apie portalą čia:
* Darbo priemonių portalo administravimas.
* Darbo priemonių išdavimas/grąžinimas.

3. Turime Jums naujienų ir dokumentų archyvavimo tema. Dabar galėsite suarchyvuoti senus/neaktualius dokumentus ir jie nebesimaišys bendrame dokumentų sąraše. Žinoma, pagal specialią operacijos teisę archyvuotus dokumentus galės matyti DVS administratoriai, tačiau DVS naudotojai šių dokumentų nebematys. Detaliau apie archyvavimo galimybes skaitykite čia.
4. Realizavome galimybę įkelti ADOC/ASIC dokumentų versijas! jei yra poreikis įkelti naują ADOC/ASIC versiją tai padarysite įprastai Versijose pasirinkę funkciją Nauja versija.

Keičiasi ir ADOC/ASIC failo generavimo logika DVS'e: generuojant failą iš DVS'e esamų dokumentų - sukuriama nauja ADOC/ASIC versija tam dokumentui, kuris pasirenkamas kaip pagrindinis. Detaliau apie ADOC/ASIC failų valdymą rasite čia.
5. Atnaujinome darbuotojų, nurodytų dokumente, pridėjimo į procesus funkciją.
Dabar tokius Darbuotojus į procesus pridėsite dalyvių paieškoje pasirinkę Įkelti iš dokumento. Visi dokumente esantys darbuotojai bus pridėti kaip adresatų grupė, kurią išskleidę galėsite nužymėti darbuotojus, kuriems siųsti dokumento nereikia.

6. Laiškų importo konfigūracijoje (Dokumentų konfigūracija -> Importuoti laiškus ir testuoti smtp nustatymus) atvėrę konfigūraciją Slaptažodis lauke dabar matysite ne tik įrašą Sėkmingai prisijungta, bet ir pašto dėžutės adresą, su kuriuo prisijungta. Taip apsisaugosite nuo klaidų, kai visa kita konfigūracijos informacija suvesta vienai pašto dėžutei, o prisijungta su kita dėžute ir to pasekoje laiškai nesuimportuojami iš tos dėžutės, iš kurios tikimasi.
Jei dėžutė sukonfigūruota seniau - Slaptažodis lauke papildomai matysite šauktuko simbolį. Laiškai iš jos bus ir toliau importuojami, tik jei norite matyti prisijungtos dėžutės informaciją - reikia prie jos prisijungti iš naujo.

7. Sukurtas naujas programos nustatymas DVS dokumentus saugoti tik kataloguose. Šio nustatymo dėka visiems naujai kuriamiems dokumentams bus privaloma nurodyti Katalogą, kitaip dokumento išsaugoti nepavyks. Pagal nutylėjimą nustatymas išjungtas, todėl norėdami naudoti katalogo validaciją įsijunkite minėtą nustatymą Programos nustatymuose.

8. Datos filtre pridėta galimybė pasirinkti ne tik jau buvusius laikotarpius (šiandien, iki šiandien ir pan.), bet ir nuo šiandien. Tai bus labai patogu išfiltruoti pavyzdžiui nuo šiandien atostogaujančių darbuotojų atostogų prašymus ir panašiai.

Taip pat įvairiuose filtruose pridėta galimybė ieškoti pagal filtro reikšmę Tuščias arba Nėra tuščias. Pavyzdžiui, norite rasti dokumentus, kuriems neužpildytas atributas Data nuo ir pan.

9. Dabar kurti Kitą dokumentą šio pagrindu funkciją galėsite naudoti visiems dokumentų tipams (anksčiau funkcija buvo galima tik tiems dokumentams, kuriuose būdavo nurodomas darbuotojas). Tai itin palengvins darbą kai pavyzdžiui reikia kurti sutarties nutraukimą, ar priedą, kur turi būti atkeliama dalis pagrindinės sutarties informacijos.
Dar nenaudojate šios funkcijos? daugiau apie ją rasite čia.
10. Po šių atnaujinimų atostogų trukmė, matoma atostogų prašyme, bus perskaičiuojama pagal tai, kaip darbuotojas atostogas kaupia: darbo dienomis arba kalendorinėmis. Jei prašyme yra keli darbuotojai ir jų atostogos kaupiamos skirtingai - trukmė bus rodoma darbo dienomis.

11.Pildant dokumentą, kuriame yra poreikis pridėti papildomus dokumentus, dabar galėsite įkelti juos ne po vieną, bet pažymėję ir užtempę dokumentų pridėjimo vietoje.
12. Sukurtas naujas programos nustatymas Parsisiunčiamo dokumento failo pavadinimas. Galimos reikšmės: {docFilename}, {docTitle}, {docNumber}, kurio pagalba galėsite patys nusistatyti taisyklę, pagal kurią bus konstruojamas parsiunčiamo fizinio dokumento failo pavadinimas. Pagal nutylėjimą dokumento fizinio failo pavadinimas yra {docTitle} - dokumento tema.
13. Atlikti smulkūs dokumento siuntimo lango pakeitimai: panaikinti stulpelių pavadinimai, optimizuoti tarpeliai tarp teksto, iškeltas dalyvių pridėjimo į procesus mygtukas (5 punkto naujiena).

Buhalterija naujovės

Buhalterinė apskaita

1. Su šiais atnaujinimais realizuota galimybė suformuoti Intrastat išvežimo statistinę ataskaitą. Tai duomenų failas, kurį tam tikros įmonės turi pateikti LR muitinės informacinėje sistemoje. Kaip susigeneruoti failą rasite aprašyme čia.
2. Sukurta nauja ataskaita FA8_4_3 Pelno (nuostolio) ataskaita pagal mėnesius. Pasirinkus laikotarpį čia bus pateikiama Pelno (nuostolio) ataskaita pamėnesiui. Taip Jums bus lengviau susitikrinti minėtą ataskaitą.

3. Naujiena apskaitantiems ilgalaikį turtą su BSS ERP. Ilgalaikio turto kortelėje rasite naują skiltį Detalizacijų šablonai. Čia galite nurodyti detalizacijų šablonus ir pagal juose esančias detales į Ilgalaikio turto operacijas bus įtraukiamos reikšmės. Pavyzdžiui: turtas buvo įsigytas su detale Projektas A. Atitinkamai nusidėvėjimo operacijose figūruos detalė A. Pasikeitus informacijai, turtas toliau turi dėvėtis su projekto B detalizacija. Tokiu atveju Jums užteks pridėti IT kortelėje detalizacijų šabloną su projektu B ir nurodyti datą, nuo kuriuos turto operacijos detalės turi turėti Projektą B.

4. Pridėta papildoma validacija redaguojant jau patvirtintas sąskaitas: jei bus trinama detalė, kuri privaloma pagal Sąskaitų plano sąskaitų konfigūraciją - išsaugoti tokių pakeitimų nepavyks, bus gaunama klaida. Pavyzdžiui: pardavimo sąskaitoje naudojama Projekto detalė ir ji privaloma pagal sąskaitų plano sąskaitą, kuri dalyvauja patvirtintoje sąskaitoje. Bandant redaguoti sąskaitą ir nutrinti šią detalę Pagrindinėje sąskaitos informacijoje ar sąskaitų detalėse, bus gaunama klaida ir redagavimo išsaugoti nepavyks.

5. Ilgalaikio turto operacijų paieškoje pridėti nauji informaciniai laukai Padalinys, Vieta, Atsakingas asmuo. Pagal reikšmes galima rūšiuoti, grupuoti, filtruoti.

6. Pirkimo (pardavimo) sąskaitos detalėse pridėti nauji informaciniai laukai Gamintojo kodas ir Paieškos pavadinimas (informacija imama iš Produkto kortelės). Pridedant produktus į sąskaitą taip pat bus galima ieškoti pagal šias reikšmes.

7. Pirkimo/pardavimo sąskaitų detalėse rasite naują informacinę skiltį Serijos numeriai. Čia bus pateikiama Serijos numerių informacija, jei perkamos/parduodamos prekės ją turės.

8. Turto operacijų paieškoje (taip pat Atsargų kortelės skiltyje Operacijos) pridėti nauji informaciniai laukai Pagaminimo data ir Galiojimo data (informacija paimama iš Serijinio numerio informacijos). Pagal reikšmes galima rikiuoti, filtruoti, grupuoti.

9. Pardavimų paieškoje pridėta galimybė atlikti paiešką pagal pirkėjo Pagrindinį el. paštą ir tel. numerį.

10. Vis sulaukiame Jūsų užklausų su problema, kai neleidžiama kurti sandėlio, jei tokiu pačiu kodu jau buvo sukurtas ir ištrintas. Tokiu atveju pažymėkite filtruose Ištrintas - Taip. Matysite tokiu kodu ištrintą sandėlį. Pažymėjus jį sąraše aktyvuosis naujai sukurta funkcija Atkurti sandėlį, kurią pasirinkus bus atstatytas ištrintas sandėlis ir pasiredagavę pagal poreikį galėsite jį naudoti.

11. Parengėme Jums atmintinę - instrukciją, susijusią su valiutinėmis operacijomis. Čia rasite aprašymus kaip teisingai vesti pirkimo/pardavimo sandorius užsienio valiuta, kaip juos sudengti, taisyti klaidas ir pan. Detaliau skaitykite čia.

BI analitinės buhalterinės apskaitos ataskaitos

1. Sukurta nauja ataskaita Skolų dinamika. Čia galėsite sekti tiek gautinas, tiek mokėtinas skolas pagal apmokėti iki terminą. Taip pat galima matyti skolų istoriją, kaip kito mokėtinos ir gautinos sumos pagal Apmokėti iki terminą laike.


2. Skolų sritis pervadinta į Aktualios skolos ir pridėta galimybė analizuoti skolas įsivertinant mokėjimo grafiką. Taip pat nauja skiltis - Detalizuotos skolos, kur galėsite analizuoti skolas pasirinktu detalumu (pagal Projektą, Produktą ar Padalinį) ar net matyti konkrečius Partnerio skolos dokumentus. Tai puiki ir išsami vieta skolų analizei!
.

3. Dar viena nauja ataskaita - Sutartinės pajamos. Detali pardavimo sąskaitų, išrašytų pagal sutartis, analizė. Stebėkite, pagal kokius klientus, produktus ar projektus gaunate (ar planuojate gauti) daugiausiai pajamų.
4. Buhalterijos ataskaitoje Pinigų srautai išlaidos dabar bus išskaidytos į smulkesnes grupes: Išlaidos atlyginimams, Išlaidos pirkimams ir Išlaidos kita.

Nekilnojamo turto valdymo naujovės

Nekilnojamas turtas

1. Po šių atnaujinimų kuriant sąskaitą iš sutarties priskaitymų, jei visi priskaitymai bus neigiami, automatiškai bus sugeneruojama ne Pardavimo sąskaita, bet Pardavimo finansinio grąžinimo sąskaita. Jei priskaitymų reikšmės bus mišrios (neigiamos ir teigiamos), sąskaita bus kuriama kaip ir anksčiau t.y. įprasta Pardavimo sąskaita.

BI analitinės nekilnojamo turto ataskaitos

1. Detalizuotų sutarčių informacijoje rasite naują sritį Nuolaidos. Čia bus matomos nuolaidos iš sutarties.

Kitos naujienos

Daugiau