DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraščio konfigūravimas

DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraščio konfigūravimas. Šis žiniaraštis labiausiai naudojamas mūsų klientų, nes jame pateikiama detali informacija apie priskaitytą darbo užmokestį, išskaitytus mokesčius, skolą darbuotojui ir išmokėtas sumas. Ypatingai detali būna priskaitymų dalis, jei pas Jus taikoma lanksti darbo užmokesčio apmokėjimo sistema ir darbo užmokesti turi daug sudedamųjų dalių. Tokiais atvejais greitesnei duomenų analizei tikslinga tam tikrus priskaitymus apgrupuoti ir žiniaraštyje matyti sumines jų reikšmes. Ši instrukcija padės Jums susikonfigūruoti, kad tam tikri priskaitymai žiniaraštyje būtų atvaizduojami tam tikrose grupėse. Jei žiniaraščio nekonfigūruosite - jis bus rodomas taip kaip anksčiau t.y. kiekviena Atlyginimo dedamoji dalis atskirame stulpelyje.
1. Žiniaraštyje atlyginimo sudedamosios dalys gali būti suskirstytos į 3 grupes:
* Priskaičiuotas darbo užmokestis
* Nuokrypiai nuo darbo laiko normų
* Premijos, priedai ir kt.
2. Kokius priskaitymus į kurias grupes traukti susikonfigūruokite Personalas ir atlyginimai -> Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Priskaitymų/Atskaitymų grupių paieška.

2.1. Atverkite pasirinktą grupę ir pridėkite norimus matyti priskaitymus žiniaraštyje šioje grupėje. Spauskite [Pridėti priskaitymus] ir pasirinkę bei pridėję priskaitymus išsaugokite informaciją.

2.2. Tą patį padarykite su kitomis žiniaraščio priskaitymų grupėmis.
2.3. Įsitikinkite, kad paskirstėte visus naudojamus priskaitymus, priešingu atveju nepridėtas Priskaitymas nebus grupuojamas ir bus matomas atskirame stulpelyje.
3. Pateikiame pavyzdį ataskaitos prieš sugrupavimą ir po:
3.1. Sugeneruota ataskaita su esamais priskaitymais be grupavimo

3.2. Sugrupuoti priskaitymai Priskaitymų/atskaitymų grupėse pagal grupes:
Priskaičiuotas darbo užmokestis:

Premijos, priedai ir kt.:

Nuokrypiai nuo darbo laiko normų:

3.3. Sugeneruota ataskaita po priskaitymų sugrupavimo:

3.4. Išskleidę + simboliu priskaitymų grupes matysite iš kokių priskaitymų jie susideda

4. Jei generuojate ataskaitą pasirinkę Sekančio ar Praeito mėn sumos - jos taip pat atvaizduojamos suskleistose grupių detalizacijose.
5. Jei generuojate ataskaitą anglų kalba - tuomet grupės pavadinimo norimą reikšmę įrašykite Priskaitymų/atskaitymų konkrečios grupės dalyje Alternatyvus pavadinimas ir šis pavadinimas bus matomas apgrupuotuose ataskaitos stulpeliuose.