Grafikų portalas: laikinas darbuotojo perkėlimas į kitą padalinį

Grafikų portalas: laikinas darbuotojo perkėlimas į kitą padalinį. Šį funkcionalumą naudokite tada, kai darbuotoją laikinai perkeliate dirbti į kitą padalinį ir norite detalizuoti darbo užmokestį pagal dirbto Padalinio detalizaciją. Pavyzdžiui: turite parduotuvių tinklą, o parduotuvė įmonės struktūroje yra kaip atskiras padalinys ir Jums reikia laikinai perkelti dirbti darbuotoją į kitą parduotuvę. Toks darbo laiko planavimas pagal Padalinius nefiksuojamas kaip darbo sutarties keitimas ir darbuotojo darbo sutartyje nekuriamos naujos sutarties versijos keitimui fiksuoti. Žemiau rasite aprašymą kaip Grafikų portale priskirti darbuotojui padalinį, kas gali redaguoti jo darbo laiką, kaip detalizuojamas jo darbo užmokestis.
1. Konfigūracija.
1.1. Norėdami aktyvuoti Grafikų portale Padalinio priskyrimo funkciją Programos nustatymuose raskite nustatymą Leisti nusirodyti laikiną padalinį Tabelių/Grafikų portale ir darbo sutarties padalinių priskyrimuose ir pažymėję varnele išsaugokite.
1.2. Nustatyme Nusirodant laikiną padalinį Tabelių/Grafikų portale ar darbo sutarties padalinių priskyrimuose maksimalus terminas dienomis ( Min=14; Max=365 ) apibrėžkite, kokiam ilgiausiam laikotarpiui galima laikinai priskirti kitą padalinį darbuotojui.
1.3. Norėdami detalizuoti darbo užmokestį pagal laikinai pakeistus padalinius, nustatyme Detalizuoti DU žiniaraščius proporcingai laiko kortelių ir darbo sutarties detalizacijoms pažymėkite varnelę.
1.4. Grafikų administratoriaus rolei pridėkite operacijos teisę Galiu matyti tik mano administruojamų padalinių darbuotojus Grafikų ir Tabelių portale, tada į laikiną padalinį paskolintą darbuotoją matys ir padalinio, kuriam jis paskolintas, vadovas, bei galės redaguoti tas dienas, kada darbuotojas dirbo jo padalinyje.
1.5. Administravimas -> Detalizacijų reikšmių konfigūracija -> Laiko kortelės.
Raskite įrašą padalinys ir pažymėkite varnelę ties Priskirta (nuo Naudojama validacijoje nuimkite, jei nenorite, kad neleistų redaguoti Laiko kortelės be nurodyto Padalinio)
2. Laikinas padalinio keitimas Grafikų portale.
2.1. Pakeisti padalinį galite atvėrę darbuotojo dienos grafiką ir pasirinkę iš pateikto padalinių sąrašo bei nurodę laikotarpį.


2.2. Tai galite padaryti ir masiškai - pažymėję kelis darbuotojus ir pasirinkę Priskirti padalinį. Sekančiame dialoge pasirinkę Padalinį ir laikotarpį priskirsite jį visiems pažymėtiems darbuotojams.

2.3. Jei suklydote ar norite grąžinti darbuotoją į padalinį, kuris nurodytas jo darbo sutartyje - dialoge kur nurodomas padalinys perskyrimo metu ir laikotarpis, nenurodykite jokio padalinio, tik laikotarpį, ir darbuotojas vėl bus padalinyje, kuris yra nurodytas jo darbo sutartyje.
3. Laikinas padalinio keitimas ERP. Laikinai kitam padaliniui darbuotoją galite priskirti ir ERP. Čia taip pat galite stebėti priskyrimų istoriją t.y. kokiam laikotarpiui ir į kokį padalinį darbuotojas buvo priskirtas.
3.1. Norėdami priskirti laikiną padalinį ERP atverkite darbuotojo darbo sutartį ir pereikite į skiltį Priskyrimai.

3.2. Spauskite [Priskirti padalinį] ir atvertame dialoge pasirinkite laikiną padalinį bei laikotarpį kuriam priskiriamas darbuotojas.

3.3. Laikinas padalinys bus priskirtas, o Jūs šioje skiltyje galėsite sekti priskyrimų istorija filtrų pagalba.

4. Laikotarpiams, kai darbuotojas dirba ne savo pastoviam padalinyje bus sukuriamos laiko kortelės, kad vėliau pagal jas būtų detalizuojamas darbo užmokestis.
4.1. Detalizuojant darbo užmokestį pagal pastovų ir laikinus padalinius priskaitymų suma bus detalizuojama proporcingai dirbtam laikui laikinuose padaliniuose ir dirbtam laikui pastoviame padalinyje.
4.2. Neatvykimai (atostogos, ligos ir pan.) bus taip pat detalizuojami proporcingai laikiniems ir pastoviam padaliniui.
4.3. Pavyzdžiui: Darbuotojas dirba standartiniu grafiku 40 val. darbo savaitę. Darbuotojo nustatytas darbo užmokestis yra 4000 eurų. Rugsėjo mėnesį darbuotojas dirbo 22 d.d. Iš jų 21 dieną padalinyje Finansai ir 1 d. padalinyje Vadovybė. Jo mėnesio priskaitytas darbo užmokestis bus detalizuojamas taip:
4000 eur. / 22 d.d. = 181,82 eurų. Rezultate 3 818,18 eur bus su padalinio Finansai detale, ir 181,82 eur su padalinio Vadovybė detale.
5. Standartiškai padalinio negalėsite keisti jei keičiamam laikotarpyje yra paskaičiuotų Personalo operacijų, uždarytas tabelis ar užrakintas dienos žymėjimas.
6. Jei darbuotojų grafikus administruoja skirtingi vadovai ir Grafikų portale mato tik savo padalinio darbuotojus - laikinai "paskolintus" darbuotojus jie taip pat matys, bet redaguoti galės tik tas dienas, kuriose darbuotojai priskirti dirbti jų padalinyje.