ADOC/ASIC failų valdymas

ADOC/ASIC failų valdymas. Šio tipo failai iš kitų skiriasi tuo, kad failo generavimo metu sukuriamas tam tikras "konteineris", kuriame sutalpinami ADOC/ASIC turinio failai. Tai patogus įrankis, kai norima turėti visus failus vienoje vietoje, tokį "konteinerį" patogu siųsti ar kitaip administruoti. Kaip ADOC/ASIC failai valdomi BSS DVS skaitykite instrukcijoje žemiau.
1. ADOC/ASIC įkėlimas. Failas gali būti įkeliamas įprastai tempiant failą iš Jūsų kompiuterio į DVS langą arba įkeliamas naudojant funkciją Naujas dokumentas -> Įkelti dokumentą.
1.1. Toliau pateikiamas dialogas kur kaip ir kitiems keliamiems dokumentams galite priskirti Šabloną, Katalogą (kuriame bus išsaugotas dokumentas). Čia taip pat galite pakeisti įkeliamo dokumento temą (pavadinimą).

1.2. Užpildę reikiamą informaciją išsaugokite. Failas bus įkeltas į DVS. Atvėrę profilį matysite jo informaciją. Atskiri dokumentų profiliai ADOC/ASIC turinio dokumentams nėra kuriami, todėl juos peržiūrėti galite tik atvėrę ADOC/ASIC dokumento turinį.

2. ADOC/ASIC failo generavimas dokumento (-ų) kėlimo metu.
2.1. Norėdami sugeneruoti ADOC/ASIC failą jau dokumentų kėlimo metu įkelkite užtempdami pasirinkus failus DVS lange arba naudodami funkciją Naujas dokumentas -> Įkelti dokumentą.
2.2. Atvertame dialoge galite nurodyti pasirinkite kokiu formatu norite įkelti dokumentus ADOC ar ASIC.

2.3. Papildomai galite nurodyti šabloną (bus atkeliama šablone esanti informacija kaip pvz.: Katalogas, Registras, Atributai ir pan.) bei dokumento saugojimo Katalogą ar Dokumento temą (naujai sugeneruoto ADOC/ASIC dokumento pavadinimą).

2.4. Pažymėkite kuris įkeliamas dokumentas bus kaip Pagrindinis generuojamo failo dokumentas (atitinkamai pagal pagrindinio dokumento pavadinimą keisis ir generuojamo failo tema).

2.5. Esant poreikiui galite pašalinti pasirinktus dokumentus ar pridėti naujus, paveiksle pažymėtų mygtukų pagalba.

2.6. Užbaikite ADOC/ASIC failo generavimą pasirinkę [Saugoti], bus sukurtas naujas ADOC/ASIC tipo failas, kurio profilio skiltyje ADOC/ASIC turinys matysite įkeltus dokumentus.

2.7. Atskiri dokumentų profiliai ADOC/ASIC turinio dokumentams nėra kuriami, todėl juos peržiūrėti galite tik atvėrę ADOC/ASIC dokumento turinį.

3. ADOC/ASIC failo generavimas jau iš esamų failų DVS'e.
3.1. Jei norite sugeneruoti ADOC/ASIC failą jau iš esamų dokumentų tai galite padaryti 2 būdais:
3.1.1. Pažymėkite dokumentus, iš kurių norite generuoti ADOC/ASIC failą ir masiniuose veiksmuose pasirinkite norimą atlikti veiksmą.

3.1.2. Pažymėkite bent vieną dokumentą, kuris sudarys generuojamo failo turinį ir atvėrę valdymo skydelį pasirinkite norimą funkciją.

3.2. Tiek vienu, tiek kitu atveju Jums bus atvertas ADOC/ASIC failo generavimo langas, kur galėsite:
3.2.1. pakeisti dokumento temą;
3.2.2. nurodyti katalogą kur bus išsaugotas naujai sugeneruotas failas;
3.2.3. pridėti papildomus dokumentus ar pašalinti esamus;
3.2.4. pasirinkti ar turi būti sukuriamas visiškai naujas dokumentas;
3.2.5. pasirinkti ar turi būti sukuriama nauja Pagrindiniu pasirinkto dokumento versija, kuri bus ADOC/ASIC tipo.

3.3. Atlikę veiksmus spauskite [Generuoti]. ADOC/ASIC failas bus sugeneruotas.

4. Įkeltam ar DVS'e sugeneruotam ADOC/ASIC dokumento failui galimos visos funkcijos kaip kad ir įprasto tipo failui: failą galima siųsti procesams, registruoti, kelti naują failo versiją ir pan.

5. Siunčiant į išorę tokio tipo failą Gavėjui bus matomas visas ADOC/ASIC failo turinys.