Atostogų normos automatinis keitimas pagal darbo stažo trukmę

Atostogų normos automatinis keitimas pagal darbo stažo trukmę. Darbo kodekse numatyti darbo stažo rėžiai, kuriems esant darbuotojui turi būti keičiama atostogų norma ir pridedama papildoma poilsio diena. Nemaža dalis įmonių turi nusistačiusi savo rėžius ir papildomų dienų trukmę. Šioje instrukcijoje rasite aprašymą kaip susikonfigūruoti, kad atostogų norma didėtų pagal įmonės nustatytą politiką.
1. Standartiškai visur galioja darbo kodekse numatytos reikšmės ir jos aprašomos Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Reikšmės pagal nutylėjimą. Joje numatyta: už 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą darbovietėje papildomai prie atostogų normos pridedamos 3 darbo dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų darbo stažą darbovietėje – 1 darbo diena.

2. Jeigu Jūsų įmonėje laikomasi kitokios politikos - tuomet Jums reikia:
2.1. Ištrinti 1 punkte minimą konfigūraciją (2 konfigūracijos nėra palaikomos). Tai padarysite pažymėję reikiamas eilutes ir paspaudę viršuje mygtuką [Pašalinti].

2.2. Spauskite [Naujas] ir atvertame dialoge nurodykite:
* Reikšmės tipas - Atostogų normos už stažą pirmo žingsnio metai
* Reikšmė - pirmas metų rėžis po kurio turi pasikeisti atostogų norma
Išsaugokite paspaudę [Saugoti ir uždaryti]

Vėl bendrame reikšmių sąraše spauskite [Naujas] ir atvertame dialoge nurodykite:
* Reikšmės tipas - Atostogų normos už stažą pirmo žingsnio dienos
* Reikšmė - dienų skaičius, kuriuo turi būti padidinta atostogų norma suėjus aukščiau punkte nurodytam darbo stažui.
Išsaugokite paspaudę [Saugoti ir uždaryti].

2.3. Taip susidėliokite visus Jums reikiamus rėžius ir dienas, tik toliau reikšmės tipuose rinkitės Atostogų normos už stažą antro žingsnio metai, Atostogų normos už stažą antro žingsnio dienos ir t.t.. Galima susidėlioti iki 10 žingsnių. Užbaigę pasitikrinkite peržiūrėdami sukurtas reikšmes, jos bus matomos numatytų reikšmių sąrašo pabaigoje.

3. Uždarant einamojo mėnesio tabelius automatiškai patikrinamas darbuotojų sukauptas stažas ir jei jis pasiekė numatytą žingsnį - automatiškai pakeičiama atostogų norma pridedant tiek dienų, kiek nurodyta atitinkamo žingsnio dienų reikšmėje. Uždarant sekančio mėnesio tabelį už tą mėnesį sukauptas atostogų dienų skaičius paskaičiuojamas jau pagal naują atostogų normą. Svarbu paminėti, kad atostogų normos keitimo įrašas atsiranda tos dienos datai, kada tiksliai suėjo reikiamas stažas normos keitimui, todėl tokiame mėnesyje matysite 2 atostogų sukaupimo įrašus: su atostogų norma, kuri buvo iki sueinant stažui ir kitą įrašą - paskaičiuotą sukauptų atostogų kiekį su nauja (po "žingsnio") galiojusia atostogų norma.

4. Suėjus žingsnyje numatytam stažui prie atostogų normos pridedama dienose nurodyta reikšmė, todėl jei buvote pasikoregavę atostogų normą ranka - tabelio uždarymo metu prie jau pakoreguotos reikšmės bus pridedama žingsnio dienų reikšmė.