Atostoginių apskaičiavimo būdai sumine darbo laiko apskaita dirbantiems darbuotojams

Atostoginių apskaičiavimo būdai sumine darbo laiko apskaita dirbantiems darbuotojams. Darbuotojams, dirbantiems pagal standartinį darbo grafiką (5 d.d. per savaitę, 40 val.) paskaičiuoti atostoginius yra paprasta. Sudėtingiau yra tada, kai darbuotojams taikoma suminė darbo laiko apskaita ir jų darbo grafikas yra individualus. Yra išskiriami 4 atostoginių apskaičiavimo būdai:
* Už darbo dienas pagal grafiką atostogų metu.
* Pagal 5 d.d savaitės grafiką.
* Taikant vidutinę darbo dienos trukmę valandomis.
* Skaičiuojant atostogų trukmę kalendorinėmis dienomis, išskaičiuojant ją proporcingai: atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis * 40 val. (standartinio grafiko savaitės darbo valandos) / 7 k.d. (savaitės kalendorinės dienos).
Žemiau rasite kiekvieno būdo aprašymą ir kokius veiksmus reikia atlikti BSS Personalas ir atlyginimai, norint skaičiuoti atostoginius pasirinktu būdu.

1. Atostoginių skaičiavimas Už darbo dienas pagal grafiką atostogų metu. Šiuo atveju darbuotojui atostoginiai paskaičiuojami už tiek dienų, kiek pagal grafiką jam būtų reikėję dirbti.
Pavyzdys: Darbuotojas atostogaus laikotarpiu 2022 06 13 - 06 22. Tomis dienomis darbuotojo darbo grafikas pridėtas paveiksle žemiau. Atostogų laikotarpiu pagal grafiką būtų reikėję dirbti 6 d.d.
Atostoginiai paskaičiuojami už 6 d.d. padauginus iš darbuotojo 1 d.d. VDU. Jei sutartis valandinė atostoginiai paskaičiuojami už 48 val. padauginus iš darbuotojo 1 val. VDU.

Pagal pridėtą pavyzdį atostoginių būtų priskaičiuota 6 d.d. * 155,17 eur. (d.d. VDU) = 931,02 eur. (jei sutartis valandinė  48 val. * 19,40 eur. (val. VDU) = 931,02 eur.)

Jei norite taikyti tokį atostoginių skaičiavimo būdą BSS Personalas ir atlyginimai turi būti:
Darbo sutartyje uždėtos varnelės Suminė darbo laiko apskaita ir Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal grafiką

2. Atostoginių skaičiavimas Pagal 5 d.d savaitės grafiką. Šiuo atveju atostoginių skaičiavimui atostogų dienos paimamos ne pagal darbuotojo darbo grafiką, bet pagal standartinį darbo grafiką - 5 d.d., 40 val. per savaitę.
Pavyzdys: Darbuotojas atostogaus laikotarpiu 2022 06 13 - 06 22. Pagal standartinį darbo grafiką atostogų laikotarpyje buvo 8 d.d.
Atostoginiai paskaičiuojami už 8 d.d. padauginus iš darbuotojo 1 d.d. VDU. Jei sutartis valandinė atostoginiai paskaičiuojami už 64 val. padauginus iš darbuotojo 1 val. VDU.

Pagal pridėtą pavyzdį atostoginių būtų priskaičiuota 8 d.d. * 155,17 eur. (1 d.d. VDU)= 1241,36 eur. (jei sutartis valandinė  64 val. * 19,40 eur. (1 val. VDU) = 1241,60 eur.)

Jei norite taikyti tokį atostoginių skaičiavimo būdą BSS Personalas ir atlyginimai turi būti:
Darbo sutartyje uždėtos varnelės Suminė darbo laiko apskaita (neturi būti uždėta varnelė Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal grafiką)

3. Atostoginių skaičiavimas Taikant vidutinę darbo dienos trukmę valandomis. Tai tikriausiai rečiausiai taikomas atostoginių skaičiavimo būdas. Šiuo skaičiavimo būdu išskaičiuojama vidutinė darbo dienos trukmė. Šį būdą reikėtų taikyti tik tada, kai darbo sutartis yra valandinė ir darbuotojo darbo valandos darbo dienoje yra kintančios. Skaičiavimo esmė: išskaičiuojamos trijų prieš atostogas einančių mėnesių vidutinis dirbtas valandų skaičius per dieną: skaičiuojama kiek valandų darbuotojas dirbo tris paskutinius mėnesius, einančius prieš atostogas, ir padalinama iš nustatytų darbo dienų pagal valstybės patvirtintą darbo kalendorių. Gautos valandos dauginamos iš atostogų darbo dienų ir dauginama iš įprastai išskaičiuoto VDU.

Pavyzdys: Darbuotojas atostogaus laikotarpiu 2022 06 13 - 06 22.
Kovą, balandį, gegužę dirbta valandų 482 val. Nustatytos standartinės darbo dienos per tris paskutinius mėnesius, einančius prieš atostogas yra 64 d.d. Vidutinės dirbtos valandos skaičiuojamos 482 val. /64 d.d.= 7,53 val.
Toliau skaičiuojami atostoginiai: vidutinės valandos * atostogų dienos * VDU (valandinis)
Už kiek dienų atostogų skaičiuosite atostoginius galite pasirinkti pagal 1 ir 2 pavyzdžius, uždėdami darbo sutartyje varnelę ar atostoginius skaičiuoti atsižvelgiant į grafiką (bus dauginama iš darbo dienų pagal darbuotojo grafiką), arba nedėdami (bus dauginama iš darbo dienų pagal standartinį (valstybės patvirtintą darbo grafiką).

Jei norite taikyti tokį atostoginių skaičiavimo būdą BSS Personalas ir atlyginimai turi būti:
Darbo sutartyje, atostogų skiltyje uždėta varnelė Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal vid. dirbtas valandas per dieną.

Sutartis turi būti pažymėta kaip valandinė

 

4. Skaičiuojant atostogų trukmę kalendorinėmis dienomis, išskaičiuojant ją proporcingai: atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis * 40 val. (standartinio grafiko savaitės darbo valandos) / 7 k.d. (savaitės kalendorinės dienos). Skaičiuojant šiuo būdu atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis perskaičiuojama į valandas, už kurias turi būti apmokama.

Pavyzdžiui:
Darbuotojas atostogavo 1 kalendorinę dieną. Ši atostogų diena pirmiausia perskaičiuojamos į apmokamas valandas: 1 k.d. * 40 val. (standartinės darbo savaitės valandos) * 7 k.d.(standartinis savaitės dienų skaičius) = 5,71 val. Tada šios apmokamos valandos dauginamos iš VDU valandinio (VDU skaičiuojamas standartiškai).

Sąlygos, kurioms esant darbo sutartyje, bus skaičiuojama tokia atostogų trukmės proporcija:
* Suminė darbo laiko apskaita varnelė pažymėta Taip
* Valandinis darbas varnelė pažymėta Taip
* Kasmetinių atostogų skaičiavimas pagal grafiką varnelė pažymėta Ne
* Skaičiuoti atostogas kalendorinėmis dienomis varnelė pažymėta Taip


Šioje instrukcijoje aprašyti tik atostoginių skaičiavimo būdai, atostogų dienų nurašymo būdą taip pat galite pasirinkti, atitinkamai kaip skaičiuojate arba kitaip. Kaip tai padaryti aprašymą rasite čia.