Antraeilių pareigų ar papildomų susitarimų registravimas

Antraeilių pareigų ar papildomų susitarimų registravimas. Dažnai įmonėje pasitaiko atvejų, kai su tuo pačiu darbuotoju sudaromas papildomas susitarimas dėl papildomų funkcijų vykdymo arba darbuotojas priimamas į antraeiles pareigas. Tokiu atveju BSS Personalas ir atlyginimai registruojama papildoma darbo sutartis su atitinkamais požymiais, kurie įtakoja vėlesnius darbo užmokesčio skaičiavimus. Kaip tokius susitarimus registruoti BSS Personalas ir atlyginimai skaitykite instrukcijoje žemiau.
1. Sąvokos BSS personalas ir atlyginimai:
1.1. Pagrindinė sutartis - tai pagrindinė darbuotojo sutartis, pagal kurią skaičiuojamas darbo stažas, kaupiamos atostogos, o atostogų likutis atvaizduojamas Personalo plane. Sutarties nutraukimo atveju darbuotojui paskaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas.
1.2. Antraeilės pareigos - tai toks susitarimas, kai darbuotojui registruojama dar viena darbo sutartis, pagal kurią:
* darbuotojas kaupia atostogos;
* nutraukus antraeilių pareigų sutartį darbuotojui išmokama kompensacija už sukauptas nepanaudotas tų pareigų atostogos, nurašomos panaudotos atostogų dienos atostogaujant.
1.3. Papildomas susitarimas - tai toks susitarimas, kai darbuotojui registruojama dar viena darbo sutartis, pagal kurią:
* darbuotojas atostogų nekaupia;
* nutraukus papildomą susitarimą, 3 mėnesiu po papildomo susitarimo nutraukimo skaičiuojant darbuotojo VDU (atostoginiams, ligos pašalpai paskaičiuoti ir pan.), papildomo susitarimo VDU taip pat yra pridedamas t.y. pridedami papildomo susitarimo priskaitymai ir faktiškai dirbtas laikas į VDU skaičiavimą.

2. Papildomas susitarimas ar antraeilės pareigos BSS Personalas ir atlyginimai registruojami kuriant naują darbo sutartį kaip kad ir Pagrindinę sutartį, nurodant aktualią informaciją (padalinį, pareigas, grafiką, nustatytą darbo užmokestį ir pan.). Pagal norimą rezultatą pasirinkite sutarties požymius:
2.1. Antraeilės pareigos - varnelė Skaičiuoti darbo stažą nuimta, Nekaupti atostogų likučio - nuimta;

2.2. Papildomas susitarimas - varnelė Skaičiuoti darbo stažą nuimta, Nekaupti atostogų likučio - uždėta.

SVARBU: požymis Skaičiuojamas darbo stažas gali būti tik vienoje darbuotojo sutartyje ir ta sutartis yra laikoma pagrindine.

3. Toliau darbo užmokestis skaičiuojamas įprastai pagal kiekvieną darbo sutartį. Sukuriami atskiri tabeliai. DU žiniaraštyje pagal atskirus tabelius galite matyti priskaitymus, mokesčius, atostoginių paskaičiavimą pagal kiekvienos sutarties VDU.