Sandorių užsienio valiuta registravimo atmintinė

Sandorių užsienio valiuta registravimo atmintinė. Vis sulaukiame Jūsų užklausų kaip susitvarkyti su centais Didžiojioje knygoje ar Skolų ataskaitose, likusiais po skirtingų valiutų ar valiutų užsienio valiuta dengimų. Atlikome svarbius valiutinių operacijų apvalinimo taisymus, po kurių naujų atvejų, kai po sudengimo lieka centai turėtų nebepasitaikyti (jei vis dėl to susidursite su jais - būtinai informuokite BSS IT konsultantus!). Šioje instrukcijoje pateiksime būdus kaip tvarkytis su senesniais neatitikimais ir įžvalgas, kurios susidarė analizuojant Jūsų pateiktas situacijas.
1. Operacijos pinigų kvitais, kai mokėjimai buvo atliekami registruojant pirkimus per atskaitingus atvejus, o vėliau kuriami pinigų kvitai:
* jei turite galimybę - stornuokite pinigų išmokėjimo kvitą (pinigų gavimo kvitas bus stornuotas automatiškai) ir sukurkite juos iš naujo įprastai Pirkimo sąskaitoje paspaudę [Apmokėti];
* jei neturite galimybės stornuoti kvitų - atidenkite juos atvėrę pinigų išmokėjimo ar priėmimo kvitą ir perėję į skiltį Mokėtinos/gautinos sumos -> Atidaryti pasirinkite Atšaukti visus dengimus.

Atidengę kreipkitės į BSS IT konsultantus, nurodydami kvitų numerius, duomenis pataisysime sistemiškai.

2. Operacijos dengiant pirkimo/pardavimo sąskaitas su atliktais pinigų išmokėjimais/gavimais.
* pirmiausia pabandykite atidengti sudengtus dokumentus ir juos sudengti iš naujo. Sudengimo metu turėtų būti sukuriamos teisingos valiutinių nuokrypių sumos, ko pasekoje likusių centų Didžiojioje knygoje ar skolų ataskaitose neliks.
* jei dengimą atlikus iš naujo negavote rezultato, kurio tikėjotės - esant galimybei suveskite ir pirminius dokumentus (pirkimus, pardavimus ar mokėjimus) iš naujo ir tada sudenkite;
* jei stornuoti dokumentų negalite - kreipkitės į BSS IT konsultantus, nurodydami dokumentų numerius. Duomenis pataisysime sistemiškai.

3. Operacijos kai yra atliktų valiutinių likučių perskaičiavimų ir dokumentai vėliau buvo apmokėti.
* atlikite valiutinių operacijų perskaičiavimą paskutinei perskaičiavimo datai - bus perskaičiuoti ir tie dokumentai, kurie galėjo būti perskaičiuoti neteisingai dėl valiutinių perskaičiavimo paklaidų (net jei jie jau ir apmokėti) ir bus sukurti įrašai dėl valiutinių nuokrypių.

4. Analizuojant duomenis pastebėjome dažną klaidą, kai pirminis dokumentas (pirkimas, pardavimas, avansinis mokėjimas) užregistruotas užsienio valiuta, vėliau atliktas mokėjimas sistemine valiutas ir apmokėjimas mažesnis/didesnis (neprimokėta ar permokėta) nei pirminis dokumentas. Tada kuriama buhalterinė pažyma, norint nurašyti likusią skolą. Pagrindinė problema čia ta, kad neįvertinama kokia valiuta liko skola ir sukuriama neteisinga buhalterinė pažyma, ko pasekoje vėl gi lieka centai Didžiojioje knygoje ir skolų ataskaitoje. Pavyzdžiui: pirkimas užregistruotas 100 USD, mokėjimas atliktas šiek tiek mažiau tą pačią dieną 99 USD. Pastebėjome, kad kuriama buhalterinė pažyma EUR išraiška. Nereikėtų taip daryti, skola buvo ir liko USD valiuta, todėl buhalterinės pažymos valiuta ir reikšmė turėtų būti USD valiuta, nurodytu atveju 1 USD. Analogiškai jei mokėjimas būtų EUR - buh pažyma turi būti USD t.y. tą valiuta, kuria ir liko skola.

5. Taip pat norime pabrėžti, kad kai apmokate sąskaitas - atkreipkite dėmesį į mokamą sumą - turite mokėti tokią sumą, kokia yra bendra apmokamo dokumento suma arba bendra apmokamo dokumento suma konvertuota į mokamą valiutą. Radome atvejų kai detali apmokamo dokumento suma nesutampa su absoliutine apmokamo dokumento suma. Pavyzdžiui: pirkimo sąskaita USD valiuta susideda iš 12 detalių eilučių (tiek produktų yra pirkimo sąskaitoje). Tada skiriasi bendra sąskaitos suma USD konvertuojant į EUR ir kiekvienos detalios eilutės reikšmė USD konvertuojant į EUR. Tokiu atveju apmokant tokią sąskaitą turite mokėti ne tiek EUR, kiek gautumėte pakonvertavę kiekvieną detalią sąskaitos eilutę, bet bendrą sumą pakonvertavę pagal mokėjimo dieną galiojusį kursą. Atsiradusios paklaidos bus išskaičiuojamos ir užregistruojamos automatiškai.

Dėkojame už Jūsų supratingumą ir tikime, kad bendrų pastangų dėka problemų su valiutinėmis operacijomis nebeturėsime.