Darbuotojų matomumas pagal naudotojų grupes

Darbuotojų matomumas pagal naudotojų grupes. Šios funkcijos pagalba galėsite nurodyti naudotojų grupę (-es), kurie visada matys visus darbuotojus tiek ERP Personalas ir atlygimai -> Darbuotojai, tiek Tabelių ar Grafikų portale. Dabar, kai įjungta pesimistinė darbuotojų matymo sauga, darbuotojų matomumas reguliuojamas per Padalinio vadovus, nurodžius Padalinio vadovo informaciją Padalinyje (tada to padalinio darbuotojus mato atitinkamo padalinio vadovai arba naudotojas turi superadministratoriaus teises ir jam įrašų sauga negalioja), tačiau būna atvejų kai darbuotojus turi matyti ir kiti naudotojai, kurie nėra Padalinio vadovai. Žemiau rasite aprašymą kaip susikonfigūruoti, kad tam tikros naudotojų grupės matytų visą darbuotojų sąrašą.
1. Susikurkite naudotojų grupę. Į grupę pridėti naudotojai matys visus darbuotojus. Naudotojų grupės kuriamos Saugumas -> Naudotojų grupės -> Sukurti naudotojų grupę. Įveskite grupės pavadinimą ir išsaugokite.

2. Pereikite į sritį įrašų sauga ir Esybių paieškoje raskite esybę Darbuotojai. Pažymėję atverkite skiltį Naudotojų grupės pagal nutylėjimą. Spauskite [Pridėti]. Pridėtame įraše nurodykite:
2.1. Įrašų rolės pavadinimą. Galimos reikšmės:
* Skaitytojas - grupės naudotojai matys darbuotojų sąrašą, bet negalės redaguoti darbuotojo informacijos.
* Redaktorius (arba Savininkas) - grupės naudotojai matys darbuotojų sąrašą ir galės redaguoti darbuotojo informaciją.
2.2. Naudotojų grupė - pasirinkite iš sąrašo naudotojų grupę, kuri turi matyti visus darbuotojus.

3. Naudotojų grupių skaičius neribojamas, galite pridėti kelias naudotojų grupes. Tam turite pridėti naują eilutę, kur nurodykite įrašo rolę ir naudotojų grupę.
4. Išsaugokite suvestą informaciją. Naujai kuriamiems darbuotojams įrašo saugoje bus pridedama esybėje nurodyta naudotojų grupė su nustatyta role. Taip naujai sukurtus (ar suimportuotus) darbuotojus matys visi naudotojų grupėje esantys naudotojai.
5. Jei norite, kad naudotojų grupei matytųsi ir seniau kurti darbuotojai - tuomet esybėje Darbuotojai, ten kur atlikote konfigūraciją, spauskite [Pritaikyti įrašų sauga pagal nutylėjimą] ir darbuotojų kortelių įrašų saugoje bus sukurti nauji saugos įrašai su nurodyta konfigūracija esybėje t.y. nurodyta naudotojų grupė pradės matyti ir seniau kurtus darbuotojus.
6. Nepamirškite į sukurtą naudotojų grupę priskirti naudotojus, kurie galės matyti visus darbuotojus. Tai galite padaryti:
6.1. Naudotojo kortelėje, srityje Saugumas, paspaudę [Pasirinkti grupę] ir pridėję 1 punkte sukurtą grupę

ARBA
6.2. Saugumas -> Naudotojų grupės. Pasirinkite 1 punkte sukurtą grupę ir perėję į skiltį Naudotojai pridėkite norimus naudotojus

7. Jei atsirado poreikis kažkuriam naudotojui atimti galimybę matyti visus darbuotojus - pašalinkite jį iš naudotojų grupės ir naudotojas darbuotojų pagal šią konfigūraciją nebematys.
DĖMESIO! šį funkcionalumą naudokite labai atsakingai! nes grupėje esantys naudotojai matys visus darbuotojus ne tik ERP, bet ir Tabelių bei Grafikų portale.