fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:

ATSINAUJINOME! Pristatome Jums naują apyvartų vedimo portalą. Tai patrauklaus dizaino ir patogaus naudojimo portalas. Išlaikytos visos prieš tai buvusio portalo funkcijos. Kviečiame susipažinti ir naudoti (dėl nuorodos kreipkitės į BSS konsultantus)

1. Realizuotas visiškai naujas komunalinių išlaidų ne pagal skaitiklius skaičiavimo metodas. Reikiamai aprašius Nuomos sutarties detales, komunalinis mokestis (ne pagal skaitiklius)  nuomininkui gali būti skaičiuojamas proporcingai: nurodžius kvadratinio metro kainos fiksuotą sumą arba ne daugiau kaip... Pavyzdžiui su klientu esate sutarę, kad klientas už komunalinius ne pagal skaitiklius  mokės ne daugiau kaip 9 eur. už nuomojamą kvadratinį metrą arba ne daugiau kaip 6 eurus. Nuomininkui pagal komunalines išlaidas bus paskaičiuojama būtent tokia suma, o kitos išlaidos padalinamos kitiems nuomininkams. Detalus funkcionalumo aprašymas čia.

2. Komunalinių išlaidų balanse pridėtas papildomas stulpelis Įvestos ir surinktos sumos skirtumas. Čia bus atvaizduojamas skirtumas sąnaudų, kurias įsirašėte ranka ir kurios buvo surinktos iš pirkimo dokumentų. Stulpelis bus matomas tik tada, kai įjungtas sistemos nustatymas Išlaidų balansas: galima koreguoti sąnaudų sumą. Šis nustatymas įjungiamas norint naudoti 1 naujienų punkte aprašytą funkcionalumą.

3. Sutarties priskaityme pridėta galimybė įrašyti sumos korekciją, kuri ir pardavimo sąskaitoje bus atvaizduojama Sumos korekcija stulpelyje.
Laukas Jums bus labai naudingas tada, kai dėl centų paklaidos priskaitymo suma būna mažesnė, nei sutarėte su klientu.
Pavyzdžiui sutarta 1000 eurų, tačiau priskaityme susigeneruoja 999,99 eurų. Tokiu atveju 0,01 ct. įrašomas į sumos korekcijos reikšmę ir galutinė pardavimo sąskaitos suma bus 1000 eurų.

4. Naujiena! Sutarties detaliose eilutėse pridėta galimybė nurodyti PVM tarifą. Dabar generuojant pardavimo sąskaitas iš sutarčių PVM tarifas bus paimamas toks, koks nurodytas sutarties eilutėje. Jei tarifas nenurodytas - funkcionalumas veiks kaip anksčiau t.y. tarifas bus parenkamas pagal produkte esantį.

5. Patobulinta Pastatų informacijos suvedimo logika sutartyse: kai nurodyta Pastato vieta sutarties pagrindinėje informacijoje - vieta perkeliama ir į Objektus bei eilutės detales. Objektuose nurodytą Pastato vietą galima pakeisti.
Pakeitus pagrindinėje informacijoje esančio Pastato vietą Objektuose informacija nebus pakeista. Naujai pridedamiems nuomos objektams bus parenkama Pagrindinėje informacijoje esanti Pastato vieta.

6. Pridėta galimybė redaguoti sutarties eilutės produkto pavadinimą. Redaguoti sutarties eilutę galima tada kai:
* Produkto kortelėje yra požymis Galima redaguoti
* Sutarties eilutės tipas yra Nuoma arba Priskaitymas.
Pakeitus sutarties eilutės pavadinimą, Priskaitymai bus generuojami jau su nauju pavadinimu. Pardavimo sąskaitoje taip pat bus matomi pakeisti produktų pavadinimai

7. Sutarties eilutėje rasite naują informacinį lauką Indeksavimo pastabos. Čia įrašytas tekstinis laukas bus matomas Sutarčių eilučių paieškoje. Pagal lauką galima filtruoti rūšiuoti, grupuoti. Atliekant indeksaciją laukas perkopijuojamas.

8. Resurso informacijoje pridėta galimybė nurodyti resurso patalpų tipą (tipų sąrašą galima papildyti Administravimas -> Sąrašai -> Patalpos tipas)

9. Sutarties eilutėje esanti Periodiškumo reikšmė papildyta papildomu periodu Pusė metų. Primename, kad ši reikšmė reikalingas tada, kai sutarties eilutei skaičiuojamas Priskaitymų skirtumas, įvertinus kliento apyvartą ir mokesčio lubas.

10. Unrented sutarties eilutės papildomoje informacijoje dabar matysite kokių nuomininkų koks plotas ir kokia suma yra priskirti mokėti savininkui. Pirmame stulpelyje pateikiamas Plotas, antrame - suma.

11. Komunalinių išlaidų balanso paieškoje pridėta galimybė filtruoti, rūšiuoti ir grupuoti pagal reikšmę Vieta (pastatas). Dabar dar paprasčiau bus analizuoti kiekvieno pastato komunalines išlaidas

12. Sutarčių eilučių paieškoje pridėtas papildomas informacinis laukas Sutarties statusas. Pagal lauką galima filtruoti, rūšiuoti, grupuoti.

13. Pridėta galimybė detalioje sutarties eilutėje Papildomą informaciją pridėti ir įvesti reikšmes rankiniu būdu. Pridėtą eilutę galima ištrinti.Buhalterinė apskaita naujovės:

1. Nauja! Sąskaitų plane prie sąskaitų informacijos pridėti papildomi informaciniai laukai Alternatyvios sąskaitos kodas ir alternatyvios sąskaitos pavadinimas. Nurodžius šias reikšmes prie sąskaitų plano sąskaitos - informacija bus matoma ir didžiojioje knygoje, kur operacijose dalyvaus pagrindinė sąskaitų plano sąskaita. Pagal naujus laukus didžiojioje knygoje yra galimybė filtruoti, rūšiuoti, grupuoti. Eksportuojant didžiosios knygos įrašus į Excel, naujosios reikšmės taip pat perkeliamosPersonalas ir atlyginimai naujovės:

1. Kaip ir kasmet Nauji metai atneša permainas ir į buhalterio darbą. Vienais metais jų būna daugiau, kitais - mažiau. Džiugu, kad šiemet nėra mokesčių reformų, bet minimalių pakeitimų būta. Visi reikiami pakeitimai, susiję su darbo užmokesčio skaičiavimu, pagal teisės aktus, galiojančius 2021 metais, Personalas ir atlyginimai yra atlikti. Kokie jie plačiau skaitykite mūsų naujienose čia

2. Svarbu: 2020 m. gruodžio 31 dieną SODRA pakeitė ligų importo failo struktūrą. Sureagavome kaip įmanoma greičiau ir failo importą atnaujinome  dar tą pačią dieną. Vis dėl to, jei tą dieną importavote ligas - pasitikrinkite, ar importas įvyko sėkmingai. Tai padarysite Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdytas, radę masinį procesą Sodros nedarbingumo išrašų importavimas, kurį importavote 2020 12 31 atkreipkite dėmesį, ar jo statusas Sėkmingai pabaigtas. Jei statusas nepavykęs - failą reikėtų suimportuoti iš naujo.

3. Nauja atlyginimo lapelio forma tiems, kurie reikšmes jame nori matyti EN kalba. Lapelį sugeneruosite pasirinkę DU5_4_3D Atlyginimo lapelis papildytas (dvikalbis) ataskaitose. Prieš tai svarbu Personalas ir atlyginimai - > Personalo ir atlyginimų konfigūracija- > Priskaitymai/atskaitymai nurodyti reikiamų Priskaitymų/atskaitymų alternatyvius pavadinimus, nes būtent ten nurodytos reikšmės bus atvaizduojamos lapelyje. Jei reikšmės nebus - bus atvaizduojamas esantis Pavadinimas

 

4. Naujiena! sukurtas funkcionalumas, kurio pagalba patys galėsite įsivesti darbo stažo likutį! kai priimate darbuotoją ir patvirtinate jo sutartį - Darbuotojo kortelėje Darbo stažo skiltyje sukuriamas Pradinio likučio, kurio reikšmė 0, įrašas. Dabar skiltyje matysite mygtuką [Perskaičiuoti pradinį darbo stažo likutį]. Paspaudę jį nurodysite stažo pradžios datą ir dienos bus paskaičiuojamos automatiškai iki darbo sutarties Jūsų įmonėje pradžios datos. Jei reikšmė Jums netiks (pvz. dalį laiko darbuotojas nekaupė stažo) galėsite įsirašyti reikiamą reikšmę.

5. Vėl prasidėjus masinėms prastovoms sukūrėme papildomus kintamuosius jų skaičiavimui. Šių kintamųjų pagalba galėsite nustatyti valandinio įkainio lubas. Pavyzdžiui Jūsų įmonėje darbuotojų valandinis įkainis svyruoja nuo 8 iki 12 eurų už valandą. Priimta, kad jei darbuotojo valandinis įkainis yra iki 10 eurų už Prastovoje esamą laiką mokėsite jam pagal jo nustatytą valandinį įkainį, bet jei jo nustatytas valandinis įkainis yra daugiau nei 10 eurų - turėtų būti skaičiuojamas įkainis 10 eurų už prastovoje būtą laiką. Tam tikslui sukurti 2 kintamieji, kuriems nurodžius reikšmę bus taikomos lubos, lygios reikšmėje esančiam valandiniam įkainiui.
PNDKSSPVIL - PNDKS skaičiavimo pagal valandinį įkainį lubos PN žymėjimams
PNDKESSPVIL - PNDKES skaičiavimo pagal valandinį įkainį lubos PNE žymėjimams (ekstremali prastova)

Primename, kad Personalas ir atlyginimai realizuoti įvairūs prastovų skaičiavimo būdai. Plačiau apie juos rasite čia.

6. Patobulinta PV1 Nepanaudotų atostogų ataskaita. Dabar generuojant ataskaitą datai atostogų likutis bus rodomas konkrečiai tai datai. Anksčiau jei ataskaitos data iki būdavo darbuotojo atostogų tarpe - į ataskaitą duomenys būdavo patraukiami įvertinant visą atostogų laikotarpį. Pavyzdžiui: jei darbuotojas atostogaus nuo gruodžio 21 iki sausio 5 ir ataskaitą generuosite gruodžio 31 dienai, tai atostogų likutis bus rodomas gruodžio 31 dienai, o ne kaip anksčiau įvertinus visą periodą iki sausio 5 d.
Darbo sutartyje, atostogų skiltyje, išskleidę atostogų įrašo eilutę, taip pat galėsite matyti atostogų dienas, išskaidytas padieniui

7. Patobulinta ataskaita DU5_8_M Darbo užmokesčio žiniaraštis laikotarpiui.
* Pridėti papildomi duomenų stulpelis Sutartinis darbo užmokestis bei Detalizacijos kodas. Bus atvaizduojama ataskaitos generavimo laikotarpiui galiojančios reikšmės
* filtruose pasirinkus priskaitymus, sutartims, kurios tų priskaitymų neturės, bus rodoma reikšmė 0. Tai patogu tada, kai visi darbuotojai generuojamam laikotarpiui pasirinktame Priskaityme reikšmės neturi. Tokiais atvejais anksčiau nebūdavo rodomas ir to priskaitymo stulpelis

8. Avansų paieškoje rasite naują funkciją Apmokėti pasirinktus avansus. Šio mygtuko pagalba apmokėti bus tik tie avansai, kuriuos būsite pažymėję. Mygtukas Apmokėti avansus veiks kaip ir anksčiau: bus apmokami visi neapmokėti avansai.

9. Priminimų apie pasibaigiančius galioti darbuotojų dokumentus pranešime pridėtas papildomas informacinis stulpelis Telefono numeris, kuriame bus matomas darbuotojo numeris - galėsite iš karto jam paskambinti ir priminti apie dokumentų galiojimo pabaigą!

10. DU žiniaraščio eilučių paieškoje stulpelių reikšmės papildytos reikšmių pavadinimais. Anksčiau būdavo tik kodai. Dabar bus daug paprasčiau analizuoti duomenis DU žiniaraščio eilučių paieškoje. Jei pavadinimas ir kodas netelpa stulpelio plotyje - užvedus pele reikšmėje bus rodomas pilnas reikšmės pavadinimas ir kodas.

11. Darbuotojų paieškoje pridėtas papildomas informacinis stulpelis Stažo pradžios data. Čia matysite datą, nuo kurios darbuotojui skaičiuojamas darbo stažas. Informacija labai naudinga tada, kai stažas yra kaupiamas nuo ankstesnės datos, nei įsigalioja darbuotojo Darbo sutartis Jūsų įmonėjeDokumentų valdymas naujovės:

1. Dalinamės su Jumis gera naujiena - prie jau esamų būdų pasirašyti dokumentus  kvalifikuotu parašu: mobiliuoju el. parašu ir Kortele/USB pasirašymo įrenginiu,  realizavome galimybę pasirašyti dokumentus ir su SMART-ID. Šiuo būdu pasirašyti galės ir Jūsų klientai, kuriems dokumentus pasirašymui siunčiate išorinio portalo pagalba.

Jeigu dar neturite SMART-ID paskyros, bet norėtumėte ją susikurti bei reikiamus dokumentus pasirašyti su SMART-ID, kviečiame peržiūrėti šį mokomąjį video ir sėkmingai naudoti SMART-ID funkcijas

2. Kuriant dokumentą pagal šabloną, jo peržiūros prieš pateikimą lange, galėsite redaguoti dokumento turinį. Paspaudus [Redaguoti] jums bus atveriamas failas ir ten atlikus korekcijas - nauja versija įkeliama į dokumento profilį, o procesui toliau siunčiamas jau paredaguotas dokumentas

3. Nauja funkcija dokumentų kėlimo metu - keliant daugiau nei vieną dokumentą galėsite pasirinkti, ar dokumentai yra susiję. Taip įkelti dokumentai bus susiejami jau įkėlimo metu ir nereiks papildomai dar jų susieti DVS'e.

4. Atsižvelgiant į Jūsų pastabas, reikšmę "Prašytojas" pervadinome į "Darbuotojas"

5. Dokumentų peržiūros lange panaikinome klaidinančias PDF peržiūros atsiuntimo funkcijas. Pasirinkus minėtą  atsisiuntimą būdą - visada būdavo atsiunčiamas PDF formato failas (net jei peržiūroje būdavo adoc ar word). Dabar matysite tik tas atsisiuntimo galimybes, kurios atsiųs originalų dokumento formatą.

6. Įkėlus dokumentą ir priskyrus jam šabloną dabar galėsite dokumento profilyje ar peržiūros skydelyje priskirti ir Darbuotoją. Tam reikia, kad dokumentų konfigūracijoje, skiltyje Dokumentų tipai, prie reikiamo dokumento tipo, kuris atkeliauja priskyrus šabloną, būtų pažymėta varnelė Pildyti darbuotoją. Taip pat dokumentas turi būti ne PDF formatu.

7. Atnaujinome informacinių pranešimų į elektroninius paštus apie priskirtas, pakomentuotas, atmestas veiklas ir kitų informacinių pranešimų turinį:

  • gauta nuoroda nukreips Jus į dokumento profilį naujame DVS'e
  • el. laiško temoje matysite, kurioje aplinkoje buvo įvykis.

Jei norite gauti pranešimus su nuoroda į seną DVS'ą, tuomet programos nustatymuose nuimkite varnelę nuo reikšmės Naudoti naują DVS portalą.

8. Dokumento profilyje pridėta papildoma informacinė skiltis ADOC turinys, kur matysite kokie dokumentai sudaro ADOC failą.

9. Pagrindiniame DVS lange, skiltyje Gauti dokumentai arba Pateikti dokumentai, pridėta galimybė paspaudus ant norimo įrašo nukeliauti į to dokumento profilįAdministravimas naujovės:

1. Sistemoje esančiuose filtruose pridėta funkcija Išsaugoti kaip...
Dabar ir filtrus galėsite kopijuoti. Beliks tik pakeisti filtro pavadinimą, norimas reikšmes ir turėsite naują filtrą!

Vartotojo vadove rasite visiškai naują ir išsamią instrukciją Nekilnojamo turto naudotojams, kurioje žingsnis po žingsnio aprašytas nuo sutarties su nuomininku apsirašymo iki sąskaitos už nuomą išsiuntimo elektroniniu paštu procesas. Nuoroda čia. Instrukcijoje rasite nuorodas į naujus ar atnaujintus aprašymus šiomis temomis:

  1. Skaitiklių bei jų parodymų importas
  2. Nekilnojamo turto vietų suvedimas.
  3. Nuomojamos patalpos (resurso) suvedimas.
  4. Komunalinių mokesčių tipų kūrimas
  5. Nuomos sutarčių suvedimas.
  6. Komunalinių išlaidų balanso skaičiavimas
  7. Nuomos ir kitų priskaitymų generavimas.
  8. Sąskaitų faktūrų iš nekilnojamo turto generavimas ir siuntimas nuomininkui. 

Taip pat rasite naują instrukciją Jūsų darbuotojams, kurie pirmą kartą jungiasi prie DVS portalo: kaip prisijungti, pasikeisti slaptažodį jungiantis pirmą kartą. Nuoroda čia.

Jei naudojate DVS'e personalo planą, Jums tikrai pravers instrukcija apie galimybę jį įjungti/išjungti tam tikriems naudotojams. Plačiau skaitykite čia

 

Nepamirškite mūsų naujienų! kur dalinamės su Jumis aktualia informacija. 

Kitos naujienos

Daugiau