Komunalinių išlaidų balanso skaičiavimas

Komunalinių išlaidų balanso skaičiavimas. Šio proceso metu, pagal suvestus duomenis nuomos sutartyje bei suimportuotus kliento skaitiklių rodmenis suskaičiuojama bendra mokėtina nuomininko suma. Taip pat sugeneruojami priskaitymai, kurių pagrindu vėliau kuriama pardavimo sąskaita. Prieš atliekant komunalinių išlaidų balansą turi būti užregistruotos sąnaudų pirkimo sąskaitos, teisingai sukurtos nuomos sutartys (aprašymą rasite čia) bei suimportuoti skaičiuojamo mėnesio skaitiklių rodmenys (instrukcija čia).
1. Sąnaudų pirkimo sąskaitų registravimas. Sąnaudų pirkimo sąskaitos tai Jūsų įmonės gautos sąskaitos už komunalines išlaidas pvz.: elektra, vanduo, šaldymas ir pan. Sąskaitos registruojamos įprastai. Jei komunalinių išlaidų balansą skaičiuosite pagal pastatus - svarbu pirkimo sąskaitoje sąnaudas detalizuoti taip pat pagal Pastatus:
1.1. Įsitikinkite, kad sąskaitų plane sąnaudų sąskaitoje, kurioje apskaitomi komunaliniai, pažymėta Naudoti prie detalės Vietas (pastatas). Tik tada registruojant pirkimus į Didžiąją knygą nukeliaus Pastato detalizacija. Surenkant komunalinių išlaidų balansą sąnaudos surenkamos iš didžiosios knygos, komunalinių mokesčių tipe nurodytos Sąskaitų plano sąskaitos ir pagal joje esančias detalizacijas.

1.2. Registruojant pirkimą pridėkite pastato detalizaciją pirkimo sąskaitoje

2. Komunalinių išlaidų balanso paieškos langas. Komunalinių išlaidų balansą rasite Sutartys -> komunalinių išlaidų balansas.
2.1. Komunalinių išlaidų balanso paieška skiltis. Šioje skiltyje informacija grupuojama pagal Pastatus ir Komunalinių išlaidų tipus.
2.1.1. Paieškos filtrai. Komunalinių išlaidų balansas dažniausiai filtruojamas pagal filtrą Metai-mėnuo. Čia pasirenkamas ataskaitinis laikotarpis kurio mėnesio informaciją norima matyti. Jei komunalinių išlaidų balansas pasirinktam laikotarpiui dar nepradėtas skaičiuoti - duomenų langas bus tuščias.

2.1.2. Pateikiame kelių stulpelių reikšmių aprašymus:
2.1.2.1. Bendra išlaidų suma - tai bendra sąnaudų suma, kuri bus paskirstyta nuomininkams
2.1.2.2. Suma pagal skaitiklius - pagal skaitiklių rodmenis apskaičiuota suma nuomininkams
2.1.2.3. Suma paskirstymui - likusi sąnaudų suma atėmus priskaitytą sumą pagal skaitiklių rodmenis. Ši suma bus paskirstyta nuomininkams arba liks nuomotojui.
2.1.2.4. Priskaitymų suma - reikšmė atsiranda kai sugeneruojami priskaitymai
2.1.2.5. Savininkui liekanti suma - matoma reikšmė, jei komunaliniame tipe nurodyta, kad už bendras išlaidas ne pagal skaitiklius sąnaudas apmoka savininkas
2.1.2.6. Surinkta iš pirkimo dokumentų suma - rodoma suma, kuri buvo surinkta iš sąnaudų pirkimo dokumentų

2.2. Komunalinių mokesčių išlaidų balansų detalizacijos paieška. Pažymėję Komunalinių išlaidų balanso paieškoje eilutę, šioje skiltyje matysite kiek ir kokių komunalinių sąnaudų buvo surinkta, kaip sumos pasiskirsto tarp nuomininkų pagal skaitiklių rodmenis.

3. Komunalinių išlaidų balanso skaičiavimas. Šis procesas atliekamas Sutartys -> komunalinių išlaidų balansas. Galima balansą skaičiuoti atliekant kiekvieną žingsnį atskirai arba vykdant visus žingsnius vieno mygtuko paspaudimu. Proceso žingsniai:
3.1. Surinkti išlaidų balansą - pagal komunalinių mokesčių tipuose nurodytas sąskaitų plano sąskaitas surenkamos Didžiojioje knygoje užregistruotos sąnaudų sumos.
3.2. Perskaičiuoti neišnuomotą plotą - pagal išnuomotas patalpas perskaičiuojamas neišnuomotas plotas. Neišnuomotų patalpų mokesčiai, jei jų tipuose nurodyta, kad moka savininkas, sugeneruojami specialiai tam automatiškai sukurtoje Unrented areas internal contract sutartyje, skiltyje Sutarties objektai
3.3. Skaičiuoti mokesčius pagal skaitliukus - pagal suimportuotus skaitliukų rodmenis ir nurodytą tarifą apskaičiuojama mokama suma nuomininkui
3.4. Paskirstyti išlaidas - paskirstomos išlaidos, kurios lieka iš surinktų sąnaudų sąskaitų sumų atėmus sumas, apskaičiuotas pagal skaitliukų rodmenis.
* jei komunalinių mokesčių tipe nurodyta, kad Paskirstoma kitiems nuomininkams - likusi nepaskirstyta suma padalinama kitiems nuomininkams proporcingai nuomojamam plotui
* jei komunalinių mokesčių tipe nurodyta, kad Moka savininkas - likusi nepaskirstyta suma padalinama kitiems nuomininkams proporcingai nuomojamam plotui
3.5. Generuoti priskaitymus - pagal atliktus skaičiavimus sugeneruojami priskaitymai nuomininkams
3.6. Vykdyti visus žingsnius - vienu pasirinkimu įvykdomi visi aukščiau aprašyti žingsniai
Svarbu: jei vykdote žingsnius atskirai - išlaikykite seką, kitaip informacija gali būti netiksli.

3.7. Pasirinkus atitinkamą žingsnį visada pateikiama užklausa, kur turite nurodyti kokiam periodui renkate išlaidų balansą. Papildomai galite nurodyti Projektą ar Vietą (pastatą), tada procesas bus vykdomas tik tą reikšmę turintiems duomenims.

3.8. Pasirinkus atitinkamą žingsnį pradedamas masinis procesas (išskyrus Perskaičiuojant neišnuomotą plotą). Jei procesas nesugeneravo jokių reikšmių, kurias matysite atnaujinę paiešką, patikrinkite Masiniai procesai -> masinių procesų vykdymas -> Detalės. Čia matysite kodėl procesas nepavyko.

3.9. Sugeneruotus komunalinių išlaidų priskaitymus rasite Sutartys -> Priskaitymai. Atvėrus konkretų priskaitymą matoma formulė, pagal kurią apskaičiuojama būtent tokia suma

4. Komunalinių išlaidų balanso skaičiavimas nurodant sąnaudų sumą. ERP yra galimybė skaičiuoti komunalinių išlaidų balansą ir tada, kai dar neturite sąnaudų pirkimų. Tokiu atveju įjungus reikiamus nustatymus atsiranda galimybė sąnaudų sumą įrašyti ranka.
4.1. Įjunkite programos nustatymą Išlaidų balansas: galima koreguoti sąnaudų sumą.

Bei Priskaitymai: komunalinių mokesčių kiekis kv. m.

4.2. Skaičiuojant išlaidų balansą po 1 žingsnio (Surinkti išlaidų balansą) atsiranda galimybė įrašyti Sumą paskirstymui. Įrašius čia sumą ranka, komunalinių išlaidų balanso skaičiavimo procesuose bus naudojama ranka įrašyta suma, o ne iš sąnaudų pirkimo dokumentų surinkta suma.

5. Komunalinių išlaidų balanso redagavimas.
5.1. Jei jau atlikote skaičiavimus t.y. įvykdėte visus žingsnius ir atsirado poreikis atlikti perskaičiavimus - turite ištrinti sugeneruotus priskaitymus Sutartys -> Priskaitymai. Jei iš priskaitymų jau sugeneruotos pardavimo sąskaitos - reikia ištrinti ir pardavimo sąskaitas.

5.2. Ištrynus priskaitymus galite ištrinti komunalinių išlaidų balanse sukurtas eilutes. Bus trinamos visos periodo sumos. Ištrynus galite atlikti skaičiavimus iš naujo.