1. Skaitiklių bei jų parodymų importas

Skaitiklių bei jų parodymų importas – tai trumpa instrukcija, aprašanti veiksmus, reikalingus skaitiklių, skaitliukų, bei jų parodymams importuoti ir koreguoti. Jei norite importuoti tik skaitiklius ir skaitliukus - tuomet nenurodykite rodmenų. Taip suimportuosite darbui reikiamus skaitiklius ir jiems priklausančius skaitliukus.
Skaitikliai tai konkretaus objekto komunalinius rodmenis fiksuojantys įrenginiai. Skaitliukai tai detalesni komunalinių apskaitos įrenginiai, pavyzdžiui elektros dieninio ir naktinio tarifo rodmenys.

Importui būtina užpildyti MS Excel failą, kurį galite parsisiųsti: atsisiųsti

1. Importo failo pildymas. SVARBU:

Failo struktūros jokiais būdais nekoreguoti, netrinti stulpelių ir nekeisti jų vietų faile. Šablono forma privalo išlikti tokia, kokia pateikta ir joje turėtumėte tik pildyti duomenis.
Importo lape rasite standartinius 5 skaitiklių tipus, kurie bus išskaidyti atskiruose excel lapuose. Užpildomi laukai:
1.1. Patalpos nr. - nurodomas patalpos numeris, kuris skaitiklyje bus rodomas Pavadinimo lauke, todėl patogu nusirodyti skaitliuko aukštą, vietą ar kitą informaciją, kad būtų nesunku jį priskirti patalpai.
1.2. Įmonės pavadinimas - gali būti nurodomas įmonės pavadinimas, kuriai priklauso skaitiklis. Reikšmė bus įkeliama į Aprašymo lauką.
1.3. Aprašymas - papildoma Jums reikalinga informacija, kuri taip pat bus matoma Skaitiklio aprašymo lange.
1.4. Skaitiklio numeris - nurodomas skaitiklio numeris - unikalus numeris, kuris bus suteikiamas skaitikliui
Skaitliukui reikalinga informacija:
1.5. Skalės ID - nurodoma T1 ir kitoje eilutėje T2 kai pvz. naudojamas dieninis ir naktinis tarifai elektrai.
1.6. Mato vnt. - nurodomas mato vnt.
1.7. Tarifas - nurodomas skaitliuko tarifas.
1.8. Rodmenys - nurodomi skaitiklio rodmenys. Pagal viršuje esančią datos informaciją parenkamas rodmenų intervalas nuo...iki. Importuojant pirmą kartą turi būti mėnesio už kurį importuojami rodmenys praeito mėnesio ir šio mėnesio rodmenys (kaip pvz. 2020 11 30 ir 2020 12 31), kad būtų galimybė automatiškai paskaičiuoti skirtumą. Sekantį mėnesį pakaks pridėti tik importuojamo mėnesio pabaigos rodmenis. Jei importuojate tik skaitiklių informaciją - rodmenų nenurodykite
Prieš pildant failą pavyzdinius duomenis ištrinkite.
Pagal excel lapo pavadinimą bus parenkamas Skaitiklio tipas: elektra, vanduo, šildymas ir pan.

2. Skaitiklių ir rodmenų importas.

2.1. Navigacijos juostoje pasirinkite Nekilnojamas turtas -> Skaitikliai -> Importuoti skaitiklių duomenis
Screenshot_14
2.2. Atidarytame lange pasirinkite excel failą, kuriame yra supildyti skaitliukų duomenys bei rodmenys (1 punkte).
2.3. Pasirinkus importuojamą failą, sistema informuos apie pradėtą masinį procesą. Informacinio pranešimo langelyje spauskite mygtuką [Gerai] ir palaukite keletą minučių, kol duomenys susiimportuos.
Screenshot_15
2.4. Atsinaujinkite skaitliukų paieškos langą, ir jeigu failas suvestas teisingai, skaitiklių paieškos lange matysite suimportuotus skaitiklius.

2.5. Kiekvieną mėnesį turėsite papildyti šabloną mėnesio rodmenų informacija ir importuoti failą pakartotinai. Papildant failą rodmenų parodymais, senų rodmenų informacijos NEKEISKITE. Tiesiog įterpkite sekantį stulpelį rodmenims nurodyti ir stulpelio viršuje užrašykite datą. Pagal tai bus suimportuoja skaitliuko data iki.
2.6. Jeigu atsinaujinus paieškos langą, nematote suimportuotų duomenų:
* Navigacijos juostoje pasirinkite Masiniai procesai -> Masinių procesų vykdymas.
* Atsidarykite masinį procesą „Skaitiklių duomenų importavimas"
Screenshot_17
* Atidarius masinį procesą, atidarykite skiltį Detalės. Šiame sistemos lange matysite klaidos pranešimus, kodėl importas nepavyko.
Screenshot_18
* Jeigu klaidos aprašymas Jums nėra aiškus ir nesuprantate, ką turėtumėt pakoreguoti, kreipkitės į sistemos tiekėjus. Sistemos tiekėjams turėtumėt atsiųsti klaidos pranešimą.  Norėdami nusikopijuoti klaidos pranešimą, spauskite mygtuką [Detalus pranešimas]  ir nukopijuokite pranešimo tekstą.
Screenshot_19

3. Skaitliukų parodymus kartais gali tekti susivesti rankomis.

Pvz. kai norime užfiksuoti viduryje mėnesio išeinančio nuomininko skaitliukų parodymus. Tai Data iki, Reikšmė iki stulpelyje nurodome datą kada užfiksavome išeinančio nuomininko skaitliuko parodymus.