4. Nuomos sutarčių suvedimas

Vaizdo instrukciją rasite čia:

(vaizdo instrukcija gali nežymiai skirtis nuo tekstinės instrukcijos)
Nuomos sutarčių suvedimas. Šioje instrukcijoje rasite detalų aprašymą kaip teisingai sukurti Nuomos sutartį: pridėti nuomojamus objektus, komunalinius mokesčius ar kitus priskaitymus, už kuriuos turi mokėti nuomininkas.

1. Nauja sutartis kuriama Sutartys -> Sutartys -> Nauja sutartis -> Nauja pardavimo sutartis

2. Suvedama pagrindinė sutarties informacija:

Supildykite privalomus laukus:
2.1. Pasirašymo data – nurodykite sutarties pasirašymo datą.
2.2. Galiojimo pradžia – nurodykite sutarties galiojimo datą (visos sutarties eilutės paveldės šią datą laukelyje laikotarpis nuo).
2.3. Galiojimo pabaiga nurodykite sutarties galiojimo pabaigos datą (jeigu sutartis terminuota).
2.4. Pirkėjas – parinkite partnerį, kuris nuomojasi patalpą (jei jo nesate susivedę, reikia susivesti).
2.5. Vieta (pastatas) - nurodomas pastatas, kuriame yra nuomojama patalpa.
2.6. Sutarties tipas - nurodomas sutarties tipas Nuoma.
2.7. Sutarties pavadinimas – įveskite sutarties pavadinimą. Pavadinimas turėtų būti trumpas ir toks, kad vos atsidarius sutartį būtų lengva suprasti, kokia tai sutartis pvz: nuomos sutartis su UAB BSS IT
2.8. Nutraukimo sąlygos – šitas blokas duomenų, turėtų būti pildomas tik tuo atveju, jei sutartyje numatytos nutraukimo sąlygos. Pažymėjus lauką „Galimas nutraukimas Pirkėjui/Pardavėjui“, visi to duomenų bloko laukai taps redaguojami ir galėsite nurodyti nutraukimo terminus mėnesiais, įspėjimo datas ir kitą informaciją.
2.9. Sutarties pratęsimas – šis blokas duomenų leidžia susivesti sutarties pratęsimo sąlygas.
2.10. Su PVM – pažymėkite šį lauką, jeigu visos kainos nurodytos sutartyje yra su įskaičiuotu PVM. Tokiu atveju, sukūrus sąskaitą pagal tokią sutartį, PVM tarifas nebus papildomai pridedamas prie kainos. Jeigu lauko nepažymėsite, nurodytai sutartyje kainai, bus priskaičiuojamas PVM sąskaitoje faktūroje.
2.11. Numatytosios priskaitymo sąlygos – parinkite numatytą priskaitymo sąlygas. Priskaitymų sąlygos nusako, kokiu periodiškumu generuoti sąskaitas pagal tokią sutartį.
2.12. Numatytasis mokėjimų planas – parinkite numatytą mokėjimo planą. Mokėjimo planas apibrėžia taisykles, su kokiu atidėjimo terminu ir kokiomis dalimis pirkėjas privalo apmokėti sąskaitą.
3Aukščiau aprašyti laukai yra privalomi arba svarbūs tolimesniam sutarties suvedime. Tačiau papildomai galite suvesti ir kitus laukus.
Suvedus pagrindinę sutarties informaciją, spauskite mygtuką [Saugoti].

3. Papildoma informacija apie sutartį suvedama sutarties atributuose, priklausomai nuo valdomo objekto ji gali skirtis:

4. Toliau vedama detali sutarties informaciją.
4.1. Pereikite į skiltį Sutarties objektai ir spauskite mygtuką [Pridėti]. Galimi pasirinkimai:
* Nuoma – šis tipas pasirenkamas, jeigu nuomos mokestis priklauso nuo patalpos ploto (patalpos) ir jam turime skaičiuoti komunalinius mokesčius, matyti kada nuomojama patalpa bus laisva. Tik šio tipo sutarties eilutę galėsime susieti su Nekilnojamas turtas->Resursai aprašytais resursais!
* Priskaitymas – šį sutarties eilutės tipą rinkitės jeigu nuomininkas moka fiksuotą mokestį, pvz.: apsauga, marketingo mokestis, fiksuotas patalpų valdymo mokestis, netgi gali būti fiksuotas komunalinių mokestis (tuose objektuose kur mokamas komunalinių fiksas + mokesčiai už skaitliukų parodymus).
* Pridėti komunalinius ir pagal skaitliukus– šį tipą galite parinkti tik tada, jeigu sutartyje yra pridėta sutarties objektų su tipu „nuoma“. Pasirinkus šitą tipą, jums pridedamos komunalinių mokesčių sutarties eilutės. Kiek ir kokias eilutės sistema pridės, priklauso nuo sistemos konfigūracijos.
4.2. Iš sąrašo pasirinkite nuoma. Jums bus atvertas produktų paieškos langą iš kurio pasirinkite produktą, kuris vėliau bus rodomas pardavimo sąskaitoje nuomos eilutėje.

4.3. Pridėję eilutę išsaugokite sutartį ir atidarykite nuomos eilutę detalesniam informacijos suvedimui paspaudę [Atidaryti].

4.4. Atvertame detaliame sutarties eilutės lange nurodykite informaciją:
4.4.1.  Laikotarpis nuo – laikotarpis nuo kurio turi būti skaičiuojamas mokestis (kaina nurodoma visam kalendoriniam mėnesiui, tad jei nuomojamasi ne visą mėnesį sistema paskaičiuos proporcingai nuomotų dienų kiekiui). Pagal nutylėjimą data parenkama pagal sutarties galiojimo pradžios datą iš sutarties pagrindinės informacijos.
4.4.2. Laikotarpis iki – laikotarpis iki kurio turi būti skaičiuojamas mokestis
4.4.3. PVM tarifas - nurodomas PVM tarifas. Pagal čia nurodytą PVM tarifą bus skaičiuojamas PVM mokestis pardavimo sąskaitoje. Jei tarifas nebus nurodytas - reikšmė bus imama iš nuomos produkto globalios grupės.
4.4.4. Kainos formulė – pasirinkite kainos formulę, pagal kurią skaičiuosite nuomos mokestį:
• Fiksuota kaina – paprasta kaina nekintanti laike, dauginama iš Kiekio (t.y. nuomojamo ploto).
• Fiksuota kaina su koeficientu (SVKI, VKI, Labour cost, HICP ir t.t.) – ši kaina analogiška kaip ir Fiksuota kaina, tik kad susieta su kainos kitimo indeksu, ir jį perskaičiuojant bus perskaičiuojama kaina, sukuriant tokią pat sutarties eilutę tik su kita kaina.
• Procentas nuo apyvartos – nurodomas procento dydis.
• Mišrus – kuomet sutarčiai numatytos dvi kainos formulės ir taikoma ta kurios paskaičiuota priskaitymo suma didesnė. Pvz: taikoma fiksuota kaina ir procentas nuo apyvartos. Jeigu procentas nuo apyvartos didesnis – tuomet pritaikoma ši formulė, tačiau jei to mėnesio apyvarta maža – taikoma fiksuota kaina.
4.4.5. Kaina – nurodykite kainą už kvadratinį metrą.

4.4.6. Resursai – spauskite mygtuką [Resursas] ir pasirinkite iš sąrašo patalpą, kurią nuomojate.

4.4.7. Užpildę informaciją spauskite [Saugoti ir uždaryti]. Taip pat išsaugokite sutarties informaciją paspaudę [Saugoti]
4.5. Toliau sutarties eilutei pridėkite periodinius priskaitymus, jei jų yra.
4.5.1. Tai padarysite pažymėję Nuomos sutarties eilutę ir paspaudę Pridėti -> Priskaitymą.

4.5.2. Jums bus atverta produktų paieška, kurioje pasirinkite reikiamą paslaugą ir išsaugokite sutarties informaciją.

4.5.3. Atidarykite pridėtą priskaitymą paspaudę [Atidaryti] ir nurodykite reikiamą informaciją:
4.5.3.1. Laikotarpis nuo
4.5.3.2. Laikotarpis iki
4.5.3.3. Kiekis
4.5.3.4. Kaina

4.5.4. Nurodžius informaciją išsaugokite ir uždarykite detalią sutarties eilutę. Taip pat vėl išsaugokite sutartį.
4.6. Pridėkite nuomos eilutei komunalinius mokesčius.
4.6.1. Pažymėję Nuomos sutarties eilutę spauskite Pridėti -> Pridėti komunalinius ir pagal skaitliukus

4.6.2. Sutartyje bus pridėti tie komunalinių mokesčių tipai, kurie atitiks sutarties aprašymą: jei sutartyje nurodytas pastatas, bus pridėti tik tie komunaliniai mokesčiai, kurių tipe yra nurodytas būtent toks pats pastatas.

4.6.3 Atkreipkite dėmesį, jei tipe buvo nurodytas skaitiklio tipas - sutartyje bus pridedamos dvi to tipo eilutės: viena skirta priskaitymams pagal skaitiklį, kita - bendroms to komunalinio tipo išlaidoms. Pavyzdžiui: už elektrą nuomininkai moka pagal skaitiklių parodymus, kurie priskirti jų nuomojama objektui, tačiau taip pat jie moka ir už bendras elektros išlaidas, kurios nepriskirtos jokiai patalpai.

4.6.4. Komunalinių mokesčių eilučių papildomai aprašyti nereikia. Galite tik pasitikrinti ar komunalinio mokesčio tipui yra priskirti skaitikliai, tai padarysite pažymėję eilutę turinčią Tipą Pagal skaitiklį ir paspaudę [Skaitikliai]

4.6.5. Jei nuomininkas už kokį nors komunalinį mokestį nemoka - ištrinkite jį iš sutarties objektų ir mokestis už jį nebus skaičiuojamas

5. Pakeiskite sutarties statusą. Spauskite [Keisti statusą] ir pasirinkite statusą Aktyvi.