Nuomos ir kitų priskaitymų generavimas

Nuomos ir kitų priskaitymų generavimas. Komunalinių išlaidų balanso skaičiavimo metu priskaitymai sukuriami tik tiems sutarties objektams, kurių tipas Komunaliniai mokesčiai arba Pagal skaitiklį. Priskaitymui ir Nuomai priskaitymus reikia sugeneruoti atskirtai. Priskaitymai gali būti generuojami:
1. Konkrečios sutarties skiltyje Sutarties objektai. Čia pažymėjus reikiamą objektą ir paspaudus [Generuoti priskaitymus] bus inicijuotas masinis procesas, kurio metu bus sugeneruoti priskaitymai pažymėtam objektui pagal objekto eilutės nuo...iki datas. Jei iki datos nėra - priskaitymai sugeneruojami 1 metams į priekį

2. Sutarties eilučių paieškoje. Jas rasite Sutartys -> Sutarties eilutės. Čia filtrų pagalba galėsite filtruoti tik reikiamas sutarties eilutes ir joms sugeneruoti priskaitymus.

* pasirinkus Sugeneruoti priskaitymus pažymėtom eilutėm bus generuojami priskaitymai tik toms sutarčių eilutėms, kurios yra pažymėtos
* pasirinkus Generuoti priskaitymus sutarčių eilutėms pagal nustatytą paieškos filtrą - bus sugeneruoti priskaitymai visoms sutarties eilutėms, atrinktoms pagal filtrą.
3. Sugeneruotus priskaitymus galite pasitikrinti Sutartys -> Priskaitymai. Čia matomi visoms sutartims sugeneruoti priskaitymai. Esant poreikiui šiame lange patogiausia priskaitymus ir ištrinti pažymint reikiamus ir paspaudus [Trinti]

4. Jei sutartis jau turi užregistruotus priskaitymus – antrą kartą priskaitymai už tuos pačius laikotarpius jai nebus sukurti. Todėl pakoregavus sutarties informaciją, kuri įtakoja priskaitymus, būtina ištrinti tos sutarties jau esamus priskaitymus (patogu tai padaryti sutarties kortelėje, skiltyje Priskaitymai) ir juos sugeneruoti iš naujo.

5. Jei priskaitymui jau sugeneruota pardavimo sąskaita – priskaitymo šalinimas negalimas. Tokiu atveju reikia ištrinti pardavimo sąskaitą, tada priskaitymo šalinimo mygtukas taps aktyvus.