Komunalinių mokesčių tipų kūrimas

Komunalinių mokesčių tipų kūrimas. Komunalinius mokesčių tipus būtina apsirašyti visoms išlaidoms, kurios yra bendros (t.y. visiems nuomininkams pvz.: bendrų patalpų elektra) arba yra priskaitomos ne pagal skaitiklius (pvz. muzika patalpose), vėliau pagal aprašytus tipus surenkamos bendros sąnaudos ir padalinamos visiems nuomininkams pagal resurso plotą arba sąnaudų suma priskiriama mokėti nuomotojui (savininkui).

1. Komunalinių mokesčių tipai kuriami Sutartys -> Komunalinių mokesčių tipai -> [Naujas]
Screenshot_1
2. Atvertoje komunalinio tipo kortelėje užpildomi laukai:
2.1. Kodas - Jūsų sukurtas kodas. Vėliau pagal jį bus lengviau atlikti paiešką ir pan.
2.2. Aktyvus - uždėkite varnelę, kad tipas aktyvus
2.3. Sutarties eilutės produktas - nurodomas produktas iš sąrašo. Šis produktas bus matomas sutarties su nuomininku eilutėje
Produktas kuriamas taip:
2.3.1. Produktų paieškoje spauskite [Naujas]
Screenshot_2
2.3.2. Atvertoje produkto kortelėje užpildykite laukus:
2.3.2.1. Produkto kodas - suteikiamas automatiškai arba galite nurodyt savo sukurtą.
2.3.2.2. Pavadinimas - nurodomas produkto pavadinimas. Rekomenduojame sieti jį su tipo pavadinimu
2.3.2.3. Grupė - pasirenkama detali pajamų grupė iš sąrašo. Pagal čia nurodytą grupę bus parenkama detali pajamų sąskaitų plano sąskaita registruojant pardavimo sąskaitas apskaitoje. Jei esamų grupių trūksta - kreipkitės į konsultantus, jie padės Jums susikurti reikiamas grupes
2.3.2.4. Tipas - būtina pasirinkti Paslauga
2.3.2.5. Globalių grupių srityje nurodykite PVM tarifą, kuris bus naudojamas pardavimo sąskaitose (standartiškai būna 44921)
2.3.2.6. Jei mokesčio mato vienetas ne vnt. (pvz elektra), tada išsaugoję produktą pereikite į skiltį Detalės ir pridėkite viršutinėje lentelėje reikiamą matavimo vienetą
Sukurtas produktas atrodys kaip parodyta paveiksle žemiau. Išsaugotas produktas pridedamas į mokesčio tipo kortelę.
Screenshot_4
2.4. Komunalinio mokesčio tipo kortelėje toliau pasirinkite Produktą sąskaitoje iš sąrašo. Šis produktas bus pridedamas į pardavimo sąskaitą automatinio generavimo metu. Dažniausiai čia naudojamas tas pats 2.3. punkte kurtas produktas. Nebent yra poreikis dar labiau smulkinti pajamas, tada čia kuriamas produktas kaip kad 2.3. punkte, tik pasirenkama dar detalesnė grupė, pagal kurią bus registruojama pajamų suma į apskaitą pardavimo sąskaitos tvirtinimo metu.
2.5. Projektas - neprivaloma
2.6. Skaitiklio tipas - iš sąrašo pasirinkite reikiamą skaitiklio tipą. Skaitiklio tipas nurodomas tik tada, jei mokestis yra apskaitomas pagal skaitiklį: pvz. mokestis už bendrų patalpų elektrą, vandenį ir pan.
Screenshot_5
Jei Jums reikalingas specifinis skaitiklio tipas, kurio sąraše nerandate - navigacijoje įveskite paieškos žodį Sąrašai ir sąrašų paieškoje raskite Sąrašą Nekilnojamojo turto skaitliuko tipas. Čia spauskite [Pridėti] ir nurodykite pavadinimą bei aprašymą ir išsaugokite
Screenshot_6
2.7. Jeigu už komunalinį nuomininkas nemoka lauke pasirinkite kas moka už šio tipo komunalinius mokesčius:
* Moka savininkas -  šio tipo sąnaudas apmokės savininkas t.y. nebus pridedamas kitiems nuomininkams
* Paskirstoma kitiems nuomininkams - šio tipo sąnaudos bus padalintos visiems nuomininkams pagal jų turimus resursų plotus proporcingai.
2.8. Fiksuotas plotas - nurodomas visas nuomojamas plotas, kuriam skaičiuojamas komunalinis mokestis. Laukas neprivalomas.
2.9. Aprašymas - rekomenduojame apsirašyti tipą, laukas matomas tipų paieškoje
2.10. Pastatas - iš sąrašo pasirenkamas pastatas, jei komunalinių išlaidų balansą norite matyti pagal pastatus.
Svarbu: turite susikurti komunalinių mokesčių tipus kiekvienam pastatui.
Teisingai užpildytas komunalinių mokesčių tipas atrodo taip:
Screenshot_7

arba taip

3. Pereikite į skiltį Duomenų filtrai. Ši skiltis reikalinga aprašyti sąnaudoms, kurios bus dalinamos šį tipą turintiems resursams.
3.1. Spauskite [Pridėti]
Screenshot_8
3.2. Užpildykite esančius laukus:
3.2.1. Sąskaitos numeris - iš sąskaitų plano pasirinkite konkrečią sąskaitų plano sąskaitą, kurios atitinkamo laikotarpio sumos bus surenkamos generuojant mokesčių balansą (renkant išlaidas, kurias reikės padalinti nuomininkams arba priskirti savininkui). Kitaip tariant, kai dalinsite 10 mėnesio mokesčius nuomininkams - būtent šios sąskaitų plano sąskaitos sumos 10 mėnesio bus parenkamos į išlaidas, kurias vėliau bus dalinamos nuomininkams arba priskiriamos savininkui.
Screenshot_9
3.2.2. Jei sąskaitų plano sąskaita yra bendrinė ir į ją registruojate tiek elektros sąnaudas, vandens, apsaugos ir pan. - tada patogu uždėti dar vieną sąnaudų filtrą Išlaidų produktas - čia iš sąrašo galite pasirinkti konkretų produktą. Tada mokesčių balanso skaičiavimo metu bus žiūrimą ir į sąskaitų plano sąskaitą ir į čia nurodytą produktą.
Screenshot_10
Taip aprašytas mokesčių tipas bus naudojamas mokesčių balansui paskaičiuoti

3.3. Kitus mokesčių tipus kurkite naudodami Išsaugoti kaip...funkciją, taip didžioji dalis informacijos bus atkeliama iš prieš tai kurto tipo. Nepamirškite pakeisti Duomenų filtrai informacijos