3. Nuomojamos patalpos (resurso) suvedimas

Nuomojamos patalpos (resurso) suvedimas. Šioje instrukcijoje rasite kaip susikurti patalpą (resursą), kuri vėliau pridedama į sutarties objektus kaip nuomojama patalpa. Net jei patalpa šiuo metu ir nėra nuomojama - vis tiek turite ją apsirašyti, kad galėtumėte analizuoti neišnuomotą plotą, išskaidyti patalpai priskaitytus mokesčius kitiems nuomininkams ir pan.

1. Pirmiausia sukuriamas Tėvinis resursas, kuris atitinka visą pastatą, kuriame yra nuomojamos patalpos. Čia reiktų Tėvinį resursą susieti su kurta vieta, kurios tipas Pastatas. Vėliau analogiškai kuriami detalūs resursai. Naujas resursas kuriamas Nekilnojamas turtas -> Resursai -> Naujas

2. Užpildoma pagrindinė resurso informacija:
2.1. Produkto kodas - galite nurodyti produkto kodą, pagal kurį vėliau būtų patogu atlikti resurso paiešką. Nenurodžius kodas bus suteikiamas automatiškai.
2.2. Pavadinimas - nurodomas resurso pavadinimas. Tėvinio resurso kūrimo atveju čia patogu nurodyti Pastato pavadinimą. Detalaus resurso - detalią patalpų vietą.
2.3. Savininkas - nurodomas pastato savininkas iš partnerių sąrašo (dažniausiai tai yra Jūsų įmonė, kuri ir nuomoja patalpas)
2.4. Iš sąrašo pasirenkama grupė Nekilnojamas turtas
2.5. Patikrinkite ar produkto tipas Nekilnojamas turtas

Pereikite į skiltį Resursas ir tęskite duomenų suvedimą
2.6. Vieta - pasirinkite resurso vietą. Kuriant tėvinį resursą nurodoma vieta - Pastatas. Kuriant detalius resursus nurodomos detalios pastato vietos, kuriuose yra nuomojama patalpa. (jei vietų dar nesukūrėte, kaip jas sukurti rasite čia).
2.7. Tėvinis resursas nurodomas tik tada, kai kuriama detali nuomojama patalpa. Nurodomas tėvinis patalpos resursas, kuris yra visas pastatas.
2.8. Charakteristikos skiltyje nurodykite Nuomojamas plotas, Komunalinių mokesčių plotas ir Bendras plotas (dažniausiai visi skaičiai būna vienodi).
Pagal poreikį užpildoma kita informacija. Suvesti duomenys išsaugomi.

3. Suvestai patalpai priskirkite skaitiklius. Tėviniam resursui skaitikliai nepriskiriami. Jei dar skaitiklių nesukūrėte, kaip juos sukurti rasite čia.
3.1. Resurse pereikite į skiltį Skaitikliai ir spauskite [Pridėti skaitiklį]

3.2. Jums bus atverta skaitiklių paieška, kurioje pasirinkite šiai patalpai priskirtus skaitiklius ir spauskite [Gerai]. Pasirinkite visų tipų reikiamus skaitiklius: elektra, vanduo, šildymas ir pan.

3.3. Pridėję skaitiklius prie resurso, Resurso informacija išsaugokite.
3.4. Jei skaitiklis priklauso kelioms patalpoms - pridėkite juos prie visų reikiamų patalpų (resursų). Skaitiklio rodmenys bus padalinami proporcingai patalpos nuomojamam plotui. Resurse esančių skaitiklių informacijoje matysite, koks procentas yra būtent šiai patalpai.

4. Suvedami visi reikiami resursai t.y. visos patalpos, esančios pastate: tiek laisvos tiek užimtos. Sekančių patalpų suvedimui naudokite funkciją Išsaugoti kaip... kurios pagalba didžioji dalis informacijos bus atkeliama iš prieš tai sukurto resurso. Beliks pasikeisti kodą, pavadinimą, vietą, tėvinį resursą, nuomojamą plotą, pridėti skaitiklius ir pan.