fbpx

Naujienos

Importai, kurie gali sutrumpinti Jūsų darbo dieną. BSSIT rasite daugybę importų, kurių pagalba tam tikra informacija į ERP bus suvedama kelių mygtukų paspaudimu. Žemiau pateikiamas importų sąrašas pagal sritis ir nuoroda į instrukciją.

Nekilnojamas turtas:

 1. Nuomininkų apyvartų importas iš excel. Jei sekate nuomininkų apyvartą ir nuomininkai turi vesti apyvartą padieniui - galite jam pasiūlyti galimybę importuoti ją į ERP. 
 2. Skaitiklių bei jų parodymų importas. Šio importo pagalba galėsite importuoti skaitiklių parodymus, kurie reikalingi išrašant komunalinių sąnaudų sąskaitas nuomininkams pagal sutartis.
 3. Sutarčių eilučių (tipas – Priskaitymas) importavimas. Galite importuoti detalias sutarčių eilutes, kurių tipas Priskaitymas. Tai didelė pagalba tada, kai sutartyse numatyti tam tikri priskaitymai, kurių kaina kinta periodiškai (pvz. kas mėnesį). Jums nebereikės koreguoti masės Priskaitymų eilučių sutartyje, juos galėsite importuoti.
 4. Sutarčių eilučių detalios  informacijos importas. Galite importuoti papildomą, Jums aktualią, informaciją į detalias sutarčių eilutes. Informacija bus matoma atvėrus sutarties eilutę skiltyje Papildoma informacija.

Visas nekilnojamo turto valdymo instrukcijas rasite čiaBuhalterinė apskaita

 1. Sąskaitų plano importas. Darbo ERP pradžioje galite importuoti savo sąskaitų planą, jei jis skiriasi nuo esančio ERP. 
 2. Partnerių importas. Šis importas Jums pagelbės ne tik darbo su sistema pradžioje, bet ir vėliau, jei atsiras poreikis sukurti didelį kiekį naujų partnerių.
 3. Skolų likučių importas. Importas naudojamas pradedant darbą su ERP, kai reikia susikelti skolų likučius.
 4. Produktų importas. Šis importas naudojamas produktų į ERP importui. Tai puikus įrankis sukurti trūkstamus produktus masiškai arba importuoti produktus darbo su ERP metu. Importo aprašymą rasite 2 punkte.
 5. Sandėlio likučių importas. Importas naudojamas darbo su ERP pradžia, kai reikia sukelti sandėlyje esančius likučius. Importą galima naudoti ir kitais atvejais, kai reikia įkelti likučius į sandėlį.
 6. Ilgalaikio turto kortelių importas. Tai nepakeičiama pagalba keliant Ilgalaikio turto likučius darbo su ERP pradžioje. Importo pagalba bus sukurtos reikiamos ilgalaikio turto kortelės. Importą galite naudoti ir tada, kai pvz. buvo nupirkta daug Ilgalaikio turto. Šiuo importu bus sukurtos visos reikiamos ilgalaikio turto kortelės. Aprašymas 3 punkte.
 7. Ilgalaikio turto likučių importas. Galite importuoti  ilgalaikio turto operacijas. Importas dažniau naudojamas likučių kėlimui, kai į Ilgalaikio turto kortelę importuojamos Ilgalaikio turto įsigijimo ir sukaupto nusidėvėjimo vertės. Tą patį importą galite naudoti ir kitiems atvejams, kai reikia sukelti turto vertes.
 8. Buhalterinių pažymų importas. Instrukcija orientuota į kitų didžiosios knygos likučių kėlimą (pvz 5 ar 6 klasę), bet tą patį importą galite naudoti ir tada, kai reikia sukurti masę buhalterinių pažymų.
 9. Banko išrašo importas į sistemą. Instrukcija kaip importuoti mokėjimus iš banko, naudojant banko pateiktą išrašą.
 10. Mokėjimų importas iš Excel. galime Jums pasiūlyti mokėjimų importą ne tik naudojant banko išrašą, bet ir paprastą Excel failą. Aktualu, kai banko pateiktas išrašo formatas nepalaikomas.
 11. Pirkimo ir pardavimo sąskaitų importas. Labai plačiau mūsų klientų naudojamas funkcionalumas, kai pardavimų sąrašas pateikiamas kitos sistemos. Vienu importu ERP sukursite visas reikiamas.

Visas buhalterinės apskaitos instrukcijas rasite čia. 


Personalas ir atlyginimai

 1. Darbuotojų importas. Šio failo pagalba galėsite importuoti darbuotojus ne tik darbo su ERP pradžioje. Jis tinka ir tais atvejais, kai priimama daug darbuotojų vienu metu. Šio importo pagalba galėsite importuoti ne tik Darbuotojus, bet ir naudotojus. Detaliau instrukcijos 2 dalyje.
 2. Pareigybių importas. Importo pagalba importuosite reikiamas pareigybes. Detaliau instrukcijos 2 dalyje.
 3. Darbo sutarčių importas. Užpildę reikiamą informaciją galėsite importuoti darbuotojų darbo sutartis.  Detaliau instrukcijos 2 dalyje.
 4. Darbuotojo VDU importas. Darbo su ERP pradžioje reikalingas darbuotojo VDU (atostoginių, ligos išmokų skaičiavimui ir pan.). Informacijai importuoti naudojamas šis importas. Detaliau instrukcijos 2 dalyje.
 5. Atostogų likučių  importas. Įkeliami atostogų likučiai. Naudojama darbo su ERP pradžioje.
 6. Periodinių mokėjimų importas. Tai puikus įrankis jei yra poreikis sukurti didelį kiekį periodinių mokėjimų (t.y. vykdomųjų raštų, alimentų), kuriuos turi Jūsų darbuotojai.
 7. Yra galimybė punktuose 1, 3, 4, 5 esančią informaciją importuoti užpildžius vos vieną importo failą. Instrukciją rasite čia.
 8. Pensijų kaupimo tarifų importas. Lengvai importuosite SODROS pateiktą informaciją apie darbuotojui taikomas pensijų kaupimo tarifus
 9. Atostogų personalo operacijų importas. Tai labai puikus įrankis importuoti atostogų personalo operacijas, kai vienu metu atostogauti išleidžiama daug darbuotojų.
 10. Kitų personalo operacijų importas. Galite importuoti personalo operacijas, kurių Tipas  - Kita. Tokie importai visada praverčia, kai reikia sukurti tokias pačias personalo operacijas skirtingiems darbuotojams.
 11. Tabelių žymėjimų importas. Tai importas, skirtas importuoti tabelių žymėjimus pasirinktam laikotarpiui. Labai patogu, kai  darbuotojai nukrypsta nuo nustatytų darbo laiko normų, esančių priskirtame grafike. Tada Jums pagelbės tabelių importas.
 12. Darbo grafikų importas. Dažnai naudojamas mūsų klientų funkcionalumas, kai įmonėje yra daug, skirtingų, kintančių darbo grafikų.
 13. Nedarbingumo informacijos importas iš SODRA. Tai informacijos importas iš SODRA pateikiamo failo. Rezultate automatiškai sukuriamos nedarbingumo personalo operacijos.
 14. Priskaitymų/atskaitymų importas į DU žiniaraštį. Importuojami reikiami Priskaitymai/atskaitymai tiesiai į žiniaraštį. Pavyzdžiui: visiems darbuotojams 11 mėnesį taikomi priedai - šio importo pagalba visiems darbuotojams importuosite reikiamus priedus ir pan.
 15. GPM312 iš Excel konvertavimas. Galimybė konvertuoti GPM312 deklaraciją iš Excel faile suvestų duomenų.  

Visas personalas ir atlyginimai instrukcijas rasite čia.

 

Kitos naujienos

Daugiau