Sutarčių eilučių detalios informacijos importas

Sutarčių eilučių detalios informacijos importas. Sistemoje yra galimybė importuoti sutarties eilutės papildomą informaciją. Skiltis matoma atvėrus Sutarties eilutę

1. Papildomos informacijos importo failą galite rasti čia . Tai gali būti bet koks Jūsų importo failas, svarbiausia, kad jame būtų stulpeliai su reikiama informacija. Importo faile užpildoma informacija (privalomos reikšmės pažymėtos raudonai):
1.1. Sutarties numeris - nurodomas sutarties numeris, kurios sutarties eilutėje bus importuojama informacija
1.2. Eilutės tipas - pasirenkamas eilutės tipas Priskaitymas. Galima šio lauko faile nepildyti, bet importuojant reikšmę nurodyti kaip numatytą visoms eilutėms
1.3. Produkto kodas - nurodomas detalios sutarties eilutės produkto kodas. Jį galite matyti atvėrę sutarties detalią eilutę. Reikšmė Produkto kodas.
1.4. Laikotarpis nuo - nurodomas detalios sutarties eilutės laikotarpis
1.5. Projekto numeris - nurodomas projekto numeris, jei yra kelios sutarties eilutės su tuo pačiu produkto kodu, bet su skirtingais projektais
1.6. Vietos (pastato) numeris - nurodomas vietos numeris, jei yra kelios sutarties eilutės su tuo pačiu produkto kodu, bet su skirtingomis vietomis
1.7. Tekstas 1 - Jūsų papildoma informacija
1.8. Tekstas 2 - Jūsų papildoma informacija
1.9. Skaičius 1 - Jūsų papildoma informacija
1.10. Skaičius 2 - Jūsų papildoma informacija
Užpildytas importo failas gali atrodyti taip

2. Importas atliekamas Sutarties eilučių paieška -> Importuoti -> papildomą informaciją

3. Importas atliekamas standartiškai kaip ir kiti importai. Sekančiame lange:
3.1. Pridedamas importuojamas failas
3.2. Nurodomas Šablonas, jei importas atliekamas ne pirmą kartą (nurodžius šabloną sistemos reikšmės su importo failu bus susietos automatiškai)
3.3. Spaudžiama [Toliau]

4. Nurodoma informacija:
4.1. Nurodomas dokumento lapas iš kurio bus importuojami duomenys
4.2. Nurodoma eilutė, kur yra antraštė
4.3. Nurodoma importuojamų duomenų pirmoji eilutė
4.4. Nurodoma importuojamų duomenų paskutinė eilutė
4.5. Spaudžiama [Toliau]

5. Susiekite sistemos ir importo failo laukus. Susiejimas atliekamas importuojant duomenis pirmą kartą. Vėliau susiejimo šablonas išsaugomas ir galima jį pasirinkti 3.2. punkte. Reikšmes, kurios kartojasi visoms eilutėms, galima nurodyti stulpelyje Numatyta reikšmė. Tada reikšmė bus pritaikyta visoms importuojamoms eilutėms. Susiejus spaudžiama [Toliau]. Susiejimo langas gali atrodyti taip

6. Prasidės duomenų importas, o Jūs būsite informuoti apie rezultatus.
7. Paspaudę [Toliau] suveskite šablono pavadinimą ir šablonas bus išsaugotas kitam kartui.
8. Atidarę detalią sutarties eilutę matysite importo rezultatus