Sutarčių eilučių (tipas - Priskaitymas) importavimas

Sutarčių eilučių (tipas - Priskaitymas) importavimas. ERP yra galimybė importuoti detalias sutarčių eilutes. Importas Jums labai pravers tada, kai turite sutarčių,kuriose tam tikri Priskaitymai nėra pastovūs t.y. kas mėnesį (ar kitą laikotarpį) kintantys. Importuoti galima tik tas eilutes, kurių tipas Priskaitymas.
1. Importo failą rasite čia . Importo failu gali būti ir bet toks Jūsų turimas failas, svarbiausia, kad jame būtų žemiau išvardintos privalomos reikšmės. Importo faile užpildoma informacija (privalomos reikšmės pažymėtos raudonai):
1.1. Sutartis numeris - nurodomas sutarties numeris
1.2. Eilutės tipas - visada Priskaitymas. Galima šio lauko faile nepildyti, bet importuojant reikšmę nurodyti kaip numatytą visoms eilutėms
1.3. Produkto kodas - nurodomas sistemoje esantis importuojamo produkto kodas
1.4. Laikotarpis nuo - nurodomas laikotarpis nuo (nuo šios datos pradės galioti priskaitymas)
1.5. Laikotarpis iki - nurodomas laikotarpis iki (iki šios datos galios priskaitymas)
1.6. Kiekis - nurodomas kiekis
1.7. Kaina - nurodoma kaina
1.8. Priskaitymo sąlygos - nurodomos priskaitymo sąlygos (galimas priskaitymo sąlygas rasite Sutartys -> priskaitymų generavimo sąlygos). Jei visoms eilutėms bus taikomos vienodos priskaitymo sąlygos - lauko faile galite nepildyti, importuojant reikšmę nurodysite kaip numatytą visoms eilutėms
1.9. Mokėjimo planas - nurodomas mokėjimo planas (galimus planus rasite Mokėjimai -> Mokėjimų planas). Jei visoms eilutėms bus taikomas vienodas mokėjimo planas - lauko faile galite nepildyti, importuojant reikšmę nurodysite kaip numatytą visoms eilutėms
1.10. Projekto kodas - nurodomas projekto kodas
1.11. Vietos (pastato) kodas - nurodomas vietos kodas
1.12. Padalinio kodas (detalizacija) - nurodomas padalinio kodas
Užpildytas importo failas gali atrodyti taip

2. Importas atliekamas Sutartys-> Sutarties eilutės -> Importuoti -> Sutarčių eilutes

3. Importas atliekamas standartiškai kaip ir kiti importai. Sekančiame lange:
3.1. Pridedamas importuojamas failas
3.2. Nurodomas Šablonas, jei importas atliekamas ne pirmą kartą (nurodžius šabloną sistemos reikšmės su importo failu bus susietos automatiškai)
3.3. Spaudžiama [Toliau]

4. Nurodoma informacija
4.1. Nurodomas dokumento lapas iš kurio bus importuojami duomenys
4.2. Nurodoma eilutė, kur yra antraštė
4.3. Nurodoma importuojamų duomenų pirmoji eilutė
4.4. Nurodoma importuojamų duomenų paskutinė eilutė
4.5. Spaudžiama [Toliau]

5. Susiekite sistemos ir importo failo laukus. Susiejimas atliekamas importuojant duomenis pirmą kartą. Vėliau susiejimo šablonas išsaugomas ir galima jį pasirinkti 3.2. punkte. Reikšmes, kurios kartojasi visoms eilutėms, galima nurodyti stulpelyje Numatyta reikšmė. Tada reikšmė bus pritaikyta visoms importuojamoms eilutėms. Susiejus spaudžiama [Toliau]. Susiejimo langas gali atrodyti taip

6. Prasidės duomenų importas, o Jūs būsite informuoti apie rezultatus

7. Paspaudę [Toliau] suveskite šablono pavadinimą ir šablonas bus išsaugotas kitam kartui.
8. Atnaujinę Sutarties eilučių paiešką matysite suimportuotas eilutes

9. SVARBU:
* eilutes galima trinti kol joms dar nėra sugeneruoti priskaitymai
* antrą kartą importuojant tas pačias eilutes dublikatai nebus importuojami. Dublikatai tikrinami pagal reikšmes: {sutartis}+{eilutės tipas}+{produktas}+{laikotarpis nuo}+{pastatas}+{projektas}