GPM312 iš Excel konvertavimas

GPM312 iš Excel konvertavimas. Savo klientams, nenaudojantiems Personalas ir atlyginimai modulio, siūlome GPM312 iš Excel konvertavimo programėlę. Šios programos pagalba Jums užteks iš savo turimų duomenų supildyti itin paprastos struktūros Excel failą ir konvertuoti jį į sudėtingą metinės GPM312 formą. Kaip tai padaryti skaitykite instrukcijoje žemiau.
1. Norėdami konvertuoti Excel failą į reikiamą GPM312 formą, supildykite konvertavimui reikalingą failą, kurį rasite čia excel.
Faile Jums pateikti 3 lapai:
1 - ajame lape pildykite rekonvertavimui reikalingus duomenis
2 - ajame lape rasite pildomų laukų aprašymus
3 - ajame lape pateikiamos sąrašų, iš kurių reikia pasirinkti tam tikrus pildomus laukus, reikšmes.
SVARBU: Failo 1 - ojo lapo stulpelių pavadinimų žymos atitinka aprašymus, nurodytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko "Dėl metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formųir jų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" įsakyme Nr. VA-9, patvirtintame 2018 m. vasario 6 d.
2. Tinkamai užpildytas failas gali atrodyti taip:
Screenshot_8
3. Konvertavimas atliekamas modulyje Ataskaitos -> Ataskaitos. Raskite ataskaitą DU22 GPM312 Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija ir paspauskite [GPM iš Excel]
Screenshot_2
4. Atvertame lange pridėkite konvertavimui paruoštą failą ir pasirinkite šabloną GPM312 konvertavimas, spauskite [Toliau].Gali būti, kad šablono Jūsų turimoje aplinkoje nėra, tokiu atveju reiks jį susikurti kaip aprašytą 6 punkte.
Screenshot_7
5. Sekančiame lange bus rodoma konvertuojamų duomenų informacija t.y. failo lapas, kurio duomenys bus konvertuojami ir duomenų imtis. Šiame žingsnyje dažnaisuai keisti nieko nereikia, automatiškai paimamas 1 failo lapas ir duomenų imtis nuo pirmojo iki paskutiniojo įrašo excel lape. Pasitikrinkite ir spauskite [Toliau]
Screenshot_4
6. Jei buvo pasirinktas šablonas, matysite susietus programėlės ir excel failo laukus. Jums beliks užpildyti pirmuosius 2 laukus, kur turite nurodyti savo įmonės kodą ir pavadinimą. Jei šablono nebuvo - turite susieti programėlės laukus su excel failu taip kaip parodyta paveiksle ir spausti [Toliau]
Screenshot_6
7. Prasidės duomenų konvertavimas ir kelių sekundžių bėgyje (priklausomai nuo konvertuoujamų duomenų kiekio), Jums bus atverta GPM312 forma, pagal Jūsų pateiktus duomenis, kurią galėsite pateikti VMI.