fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2022 sausio m. Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės

Nekilnojamas turtas

1. Optimizuotas priminimų apie nesuvestas apyvartas siuntimo funkcionalumas: dabar priminimus galima siųsti lanksčiau t.y. nurodant ar siųsti pažymėtoms sutartims, ar visoms pagal filtrą. Dar nenaudojate? susipažinkite su juo šioje instrukcijoje.

2. Sutarčių langas papildytas informaciniais stulpeliais:
* Apyvartos pradžios data
* Praeito mėnesio nesuvestos apyvartos
Pagal reikšmes galima filtruoti, rūšiuoti, grupuoti.

Taip pat iš pagrindinės sutarties informacijos į Kliento apyvarta langą perkeltos reikšmės Sekti apyvartą ir Toleruotina čekio vidurkio nuokrypio reikšmė procentais

Apyvartų vedimo portalas
1. Pridėtas papildomas informacinis pranešimas apyvartų vedėjams, kuris bus matomas Apyvartų ataskaitos pateikimo metu. Pranešime informuojama, kad pateikus ataskaitą už laikotarpį jame daugiau vesti apyvartų nebus galima.

2. Apyvartų vedimo portale, ir skiltyje Statistika realizuota galimybė atvaizduoti Jūsų pasirinktą teksto pranešimą apyvartų vedėjams. Tai labai patogu pavyzdžiui priminti apyvartų vedėjams, kad šiandien vestų duomenų šioje skiltyje nematyti ir pan. Pranešimo tekstą galite redaguoti programos nustatyme Apyvartų suvedimo pranešimo tekstas Savitarnoje

BI analitinės nekilnojamo turto ataskaitos

1. Nuomos sutarčių ataskaita
* papildyta skiltimi Detalizuotas sutarčių ir kainų sąrašas bei detalizuotas sutarčių sąrašas
* Sutartinės mėnesio pajamos už * papildyta informaciniu lapu Pajamos.
2. Patalpų užimtumo ataskaitoje dabar matomi ir istoriniai duomenys t.y. analizuojant pasirinktai datai duomenis bus atsižvelgiama į patalpos prieinamumo datą arba jos sukūrimo datą. Jei minėtos datos nepatenka į duomenų Datą iki - patalpos informacija nebus rodoma.

3. Nesuvesto apyvartos ataskaitoje, nesuvestos apyvartos dalyje pridėta papildoma informacija Atsakingas asmuo. Čia matysite detalizacijų šablono pavadinimą, pridėtą sutarties Detalizacijų šablonuose. Tai labai reikalinga informacija, kai reikia susisiekti su už sutartį atsakingu asmeniu ir informuoti apie situaciją.

4. Pirkėjų srautų ataskaitoje rasite:
* naują grafiką dienomis-valandomis.
* pirkėjų srautų palyginimą dienomis
5. Reitingavimo informacija perkelta iš apyvartų portalo į Nekilnojamo turto ataskaitos Apyvartų dinamika (Eur) skiltis Apyvarta pagal parduotuves

Apskaita naujovės

1. Ilgai laukta naujiena! dabar redaguojant jau patvirtintą pardavimo/pirkimo sąskaitą bus galima paredaguoti ir Projekto, Padalinio, Vietos (pastato) bei Sutarties informaciją. Paredagavus reikšmę bus atnaujinama mokėtinos/gautinos sumos bei apskaitos informacija. Redaguoti galima tik tas sąskaitas, kurios yra neapmokėtos (nesudengtos) ir sąskaitoje nėra prekių.
Paspaudę mygtuką [Redaguoti sąskaitą] reikšmes galite keisti:
* pagrindinėje informacijoje, pasikeis nurodytos reikšmės detalioje sąskaitos eilutėje bei sumų detalizacijoje
* detalioje sąskaitos eilutėje, pasikeis informacija detalios eilutės sumų detalizacijoje
* detalios eilutės sumų detalizacijoje - pasikeis informacija detalios eilutės sumų detalizacijoje

Dar viena gera naujiena - jei pamiršote kokią nors papildomą informaciją, dabar ją pridėti galėsite redagavimo pagalba detalios sąskaitos eilutės sumų detalizacijos informacijoje.

2. Patobulinta Jūsų taip aktyviai naudojama ataskaita FA1_4 DK detalūs apyvartos žiniaraščiai:
* pasirinktam laikotarpiui matosi visų DK sąskaitų pradiniai likučiai (išskyrus tų, kur likutis 0), net jei periode jų apyvartų nebuvo
* pasirinktam laikotarpiui matosi visų DK sąskaitų galutiniai likučiai (išskyrus tų, kur likutis 0), net jei periode jų apyvartų nebuvo

BI analitinės buhalterinės apskaitos ataskaitos
1. Rasite naują Skolų ataskaitą. Čia atskirai galėsite peržiūrėti tiek, pirkėjų, tiek tiekėjų skolas. Pasirinkę Partnerį matysite detalius dokumentus, iš kurių susideda skola, kiek dienų pradelsta mokėti ir pan.

Darbo užmokestis naujovės

Darbo užmokestis

1. ATNAUJINOME! o tikriausiai jau ir pasinaudojote Darbo užmokesčio skaičiuokle mūsų puslapyje. Skaičiuoklėje įvertinti visi 2022 01 01 įsigalioję DU skaičiavimo pakeitimai. Skaičiuoklę rasite čia.
2. Realizuota galimybė lanksčiau skaičiuoti darbo užmokestį darbuotojams, kurie dirba 6 d.d. savaitę arba turi kitą darbo laiko normą per savaitę. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.
3. Kuo daugiau duomenų importų - tuo mažiau darbo Jums. Su šia versija Jus pasieks:
* darbo sutarčių pakeitimų importas. Jo pagalba greitai suimportuosite masinius pokyčius darbuotojams (pavyzdžiui: masiškai keičiasi padalinys, visiems darbuotojams keičiasi nustatytas atlyginimas ir pan.). Supildžius excel failo reikšmes beliks jį suimportuoti, susikurs naujos sutarčių versijos, kurias reiks masiškai patvirtinti. Instrukciją rasite čia.
* kaštų centrų darbo sutartyse importas. Tai labai patogu, kai masiškai darbo sutartims keičiasi detalizacijų rinkiniai. Tokiu atveju užteks supildyti excel failiuke kelias reikšmes ir nauji detalizacijų rinkiniai, pagal kuriuos skaičiuosite darbo užmokestį, bus suimportuoti į darbo sutartis. Detaliau apie importą rasite čia.
* papildėme periodinių mokėjimų importą. Dabar bus galimybė susieti importuojamo Priskaitymo reikšmę su sistemoje esančia reikšme (anksčiau buvo galima įsirašyti Numatytą reikšmę, ko pasekoje kiekvienai reikšmei duomenis reikėjo importuoti atskirai).
4. Dar viena funkcija Jūsų darbo optimizavimui. Darbo sutartyse realizuota galimybė Išsaugoti kaip... norimą sutartį. Paspaudus mygtuką užteks nurodyti tik darbuotoją bei darbo sutarties ir įdarbinimo datą. Visa kita sutartyje buvusi informacija bus atkopijuojama, išskyrus:
* atleidimo informacija, jei sutartis nutraukta
* Suminės darbo laiko apskaitos periodai
* Kaštų centrai ir kintamieji, kurie sutarties kūrimo metu yra negaliojantys
* grafiko informacija, jei sutartyje pridėtas ne šabloninis, o asmeninis darbuotojo grafikas

5. Naujiena! realizuota galimybė vienoje dienoje užregistruoti 2 personalo operacijas: kai dienoje yra liga ir komandiruotė. Jei darbuotojas buvo komandiruotėje ir susirgo - dabar galėsite patvirtinti ligos personalo informaciją net jei toje dienoje bus komandiruotė.
Labai svarbu:
* norėdami naudotis funkcionalumu įjunkite nustatymą Leisti patvirtinti ligos personalo operaciją komandiruotės metu
* pirmiausia dienoje turi būti komandiruotės personalo operacija, o tik tada turi būti tvirtinama ligos operacija. Jei darysite atvirkščiai - to padaryti nepavyks, juk negali darbuotojas pirmiau susirgti, o tada būti išsiunčiamas į komandiruotę
* DU žiniaraštyje rasite paskaičiavimus ir už ligos dieną ir už komandiruotės.
6. Kaip jau žinote, nutraukus sutartį su darbuotoju, sekančią naktį, automatiškai deaktyvuojamas jo naudotojas, o darbuotojo adresatas perkeliamas į grupę Atleisti darbuotojai (tam, kad jo nebematytumėte DVS'e renkantis procesų dalyvius). Pasitaiko atvejų, kad naudotojo nereikia deaktyvuoti. Tam Darbuotojo kortelėje sukūrėme papildomą pasirinkimą Nedeaktyvuoti naudotojo nutraukus sutartį. Pažymėkite šią varnelę nutraukę darbuotojo sutartį ir naktiniame deaktyvacijos procese šis darbuotojas nepateks.

7. Dabar papildomai galite nusirodyti, kad tvirtinant darbo sutartį neleistų jos patvirtinti, jei nenurodytas Darbuotojo adresas darbuotojo kortelėje. Tai padarysite Personalo ir atlyginimų konfigūracija -> Privalomi laukai atitinkamai pažymėję varneles Privaloma prie norimos informacijos

8. Grąžinome galimybę peržiūrėti Darbo sutarties (ar jų pakeitimų) spausdinius jų nesaugant dokumentuose. Norėdami tik peržiūrėti spausdinį, paspaudę [Spausdinti], rinkitės [Spausdinio peržiūra]

9. Dabar darbo sutarties spausdinyje ar sutarties pakeitimo spausdinyje galėsite įsidėti Tėvinio padalinio informaciją. Papildomai į spausdinį reiktų pridėti reikšmes
ParentDepartmentName
ParentDepartmentCode
Kaip pridėti papildomus laukus į spausdinius instrukciją rasite čia.
10. Darbo sutarčių paieškoje pridėti papildomai informaciniai stulpeliai: Detalizacijos pavadinimas, kodas galiojimo data nuo-iki. Šiuose stulpeliuose matysite aktualios detalizacijos, pridėtos prie darbo sutarties informaciją. Jei detalizacija einamuoju laikotarpiu negaliojanti jos čia nematysite.
Pagal reikšmę galima rūšiuoti, filtruoti, grupuoti

11. Darbuotojo anketoje pridėta galimybė į pildomus duomenis prisidėti ir Savivaldybės informaciją
12. Atnaujinta DU22 GPM312 Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija ataskaitos versija.

Grafikų portalas

1. Realizuota galimybė priskirti grafikus ir ERP Personalas ir atlyginimai  modulyje iš asmeninio grafiko arba iš šabloninio grafiko. Taip pat čia dabar matysis visa grafikų priskyrimo istorija. Parengėme ir grafikų priskyrimo tiek portale, tiek ERP instrukciją, kurią rasite čia.

2. Patobulinome grafiko keitimo logiką, kai keičiamam laikotarpyje yra užregistruotų personalo operacijų:
* jei personalo operacija patvirtinta, bet dar nėra sukurtų jai priskaitymų (dar nepaskaičiuota), tada Personalo operacijos laikotarpio grafikas užpildomas nauju
* jei personalo operacija patvirtinta ir jau sukurti priskaitymai pagal ją, tada visas pasirinktas grafiko keitimo laikotarpis validuojamas, perpildyti negalima. Reikia keisti grafiką iki Personalo operacijos pradžios datos ir kitą keitimą daryti nuo personalo operacijos pabaigos datos.
Tokia logika taikoma tiek keičiant grafiką portale, tiek ERP Personalo ir atlyginimų modulyje grafiko skiltyje Priskyrimai, tiek perpildant asmeninius grafikus iš šabloninio (šiuo atveju pildant pasitikrinkite masinio proceso informaciją, ten matysite pranešimus kuriems darbuotojams grafikas nebuvo perpildytas)
3. Nebegalėsite keisti asmeninio grafiko informacijos atlikdami sutarties redagavimo funkciją. Dabar norint pakeisti sutarties asmeninio grafiko informaciją t.y. pakeisti į ne šabloninį ar kitą šabloninį, reiks daryti sutarties keitimą. Aplamai keisti asmeninius grafikus atliekant darbo sutarties keitimą nerekomenduojame, nes nebebus išlaikomos įvairios validacijos, išskyrus atvejus kai grafikas keičiamas į ne šabloninį. Keitimus asmeniniuose grafikuose geriau atlikite tik Grafikų portale arba ERP asmenino grafiko skiltyje Priskyrimai.
4. Nebebus kuriamas daugiau nei 1 asmeninis grafikas vienai darbo sutarčiai t.y. visi pokyčiai bus atvaizduojami tame pačiame asmeniniame darbuotojo grafike.
5. Visais atvejais pakeitus darbuotojo grafiką bus perpildomi ir esami tabelio žymėjimai, jei tabelis dar neuždarytas/neapmokėtas ir nėra užrakintų dienų žymėjimų iš tabelio portalo ir pan.
6. Grafikų portale ir Darbo sutartyse, norint pasirinkti grafiką bus rodomi tik galiojantys grafikai.

BI analitinės Darbo užmokesčio ir Personalo ataskaitų naujovės

1. Nauja ataskaita Darbo užmokestis -> GPM. Čia galite analizuoti darbuotojo Gyventojo pajamų mokesčio duomenis pagal išmokos rūšį, datą, priskaitymus ir pan.

2. Personalas- > Dirbantys darbuotojai dalis papildyta galimybe matyti informaciją ne tik pagal darbuotojus, bet ir pagal etatus. Etatų informaciją matysite pasirinkę Etatai

3. Personalas-> Darbuotojų kaita ir Dirbantys darbuotojai pakeistas iki 1 m. stažo trukmės rėžis į smulkesnius 3 mėn., 3-6 mėn. ir pan.

4. Visose BI analitinėse ataskaitose dabar galėsite matyti grupės įmonių ataskaitas. Tam reikia, kad naudotojas būtų priskirtas prie reikiamų aplinkų bei turėtų teises matyti BI ataskaitas. Analizuodami galite pasirinkti konkrečios įmonės duomenis, arba žiūrėti kelių pasirinktų įmonių duomenis.

Dokumentų valdymas naujovės

Dokumentų valdymo portalas

1. Naujiena! dabar galėsite prenumeruoti norimus gauti pranešimus/priminimus pagal pasirinktus filtrus. Pavyzdžiui: norite gauti priminimus sutarčių, kurių galiojimo data iki yra savaitė į priekį nuo šiandien, taip niekada nepraleisite sutarčių pabaigos termino ir laiku pasirūpinsite jos atnaujinimu. Arba jus domina kokie darbuotojai atostogaus sekančią savaitę ir pan. Detaliau apie funkcionalumą: kaip susikonfigūruoti ir prenumeratų pavyzdžių rasite čia.

2. Parašų skiltyje pridėta galimybė matyti parašų informacijos suvestinę. Paspaudus [Rodyti visų parašų informaciją] bus pateikta visų dokumente esančių parašų detali informacija. Tai puiki vieta peržiūrėti kas ir kada jau dokumentą pasirašė, ypatingai kai parašų dokumente yra daug. Peržiūros lange duomenis galima rūšiuoti, filtruoti.

3. Atvėrus dokumente esančių parašų detalią informaciją realizuota galimybė čia pat atlikti kvalifikuotų parašų tikrinimą t.y. ar kvalifikuotų parašų struktūra atitinka nustatytą. Tikrinami tik Kvalifikuoti parašai. Jei parašas neatitinka reikalavimų - stulpelyje Tikrinimo informacija matysite, jog yra pastabų, toks parašas yra netinkamas.

4. Dabar jei dokumento pildymo lange bus prašoma nurodyti Kitą šalį - šis laukas bus privalomas. Primename, kad poreikis nurodyti kitą šalį valdomas dokumento šablone nurodyto registro informacijoje.

5. Papildėme DVS'e esančios šiukšliadėžės trynimo funkcionalumą. Sukurta nauja operacijos teisė, kurią turintys naudotojai kitų ištrintus dokumentus matys atskirame lape. Ten galės juos ir trinti. Taip užtikrinsime, kad matantys visus ištrintus dokumentus turėtų galimybę negrįžtamai ištrinti tik savo matomus ištrintus dokumentus. Esant poreikiui ir gerai apgalvojus - ir kitų. Pagal nutylėjimą operacijos teisė priskirta DVS administratoriaus rolei. Atitinkamai papildyta ir šiukšliadėžės valdymo instrukcija, kurią rasite čia.

6. Kuriant fizinį asmenį dabar į jo numerį galėsite įvesti bet kokią Jums reikalingą informaciją, pavyzdžiui: gimimo datą, pažymėjimo numerį ir pan. Šį lauką taip pat galite naudoti ir spausdiniuose. Norėdami spausdinyje matyti šią reikšmę susiekite ją su turinio lauku Adresatas - įmonės kodas

Kitos naujienos

Daugiau