Kaštų centrų (detalizacijų) darbo sutartyse importas

Kaštų centrų (detalizacijų) darbo sutartyse importas. Dabar galite lengvai suimportuoti darbo sutarčių kaštų centrus - detalizacijas. Kam reikia detalizacijų - pagal detalizacijas detalizuojami darbo užmokesčio priskaitymai/atskaitymai, detalės keliauja į apskaitos informaciją, ko pasekoje galite analizuoti duomenis norimų detalizacijų lygyje. Įprastai detalizacijos pridedamos ranka darbo sutarties kūrimo metu skiltyje Kaštų centrai. Esant pokyčiams čia pat rankiniu būdu jos ir koreguojamos. Dabar atsiradus pokyčiams galėsite jas redaguoti.
1. Šiame kaštų centrų importo faile nurodomi konkretūs detalizacijų kodai, kurie po importo priskiriami importo faile esančioms sutartims. Prieš importą turite turėtų ERP sukurtus detalizacijų šablonus, kurie bus importuojami. Detalizacijų šablonų kūrimo instrukciją rasite čia, 1 punkte.
2. Importui užpildomas Kaštų centrų importo failas, kurį rasite čia .
3. Jūsų užpildytas importo failas gali atrodyti taip:

4. Importas atliekamas įprastai:
4.1. Darbo sutarčių paieškoje spauskite Veiksmai -> Kaštų centrų susiejimo importas

4.2. Pirmame žingsnyje pridėkite duomenų failą bei pasirinkite importo susiejimo šabloną, jei jį jau turite. Antrame žingsnyje nurodykite importuojamų duomenų lapą bei duomenų eilučių pradžią/pabaigą. Jei šablono neturite - atlikite duomenų susiejimą kaip tai parodyta paveiksle žemiau. Nepamirškite atverti pažymėtų reikšmių ir susieti failo bei sistemos duomenų reikšmes. Atlikę viską spauskite Toliau.

4.3. Prasidės duomenų importas, po kurio matysite rezultatus. Po jo nurodytose sutartyse matysite suimportuotus duomenis:

5. SVARBU:
5.1. importuojant detalizacijų informaciją validacijų nėra t.y. Jūs galite suimportuoti kelias tam pačiam laikotarpiui galiojančias detalizacijas.
5.2. suimportavus duomenis nėra pakeičiama jokia kita jau esanti detalizavimo informacija t.y. jei importuojama nauja kaštų centrų eilutė, jau esančioms eilutėms neuždedamos jokios galiojimo datos iki.
5.3. Rekomenduojame detalizacijų šablonus importuoti laikotarpiams, nurodant galiojimo nuo/iki datas. Pasibaigus esamų detalizacijų galiojimui importuoti naujas su sekančio laikotarpio galiojimo datomis.
5.4. Jei priimportavote netinkamų detalizacijų - reikia eiti į kiekvieną sutartį ir jas trinti atskirai.