Priminimų apie nesuvestas apyvartas siuntimas

Priminimų apie nesuvestas apyvartas siuntimas. ERP pagalba galite siųsti priminimus apie nesuvestas klientų apyvartas. Taip klientui priminsite, kad jis turi jas susivesti. Apyvartų priminimai siunčiami tik tų sutarčių atstovams, kurie veda apyvartas ir jų sutartyse yra požymis Sekti apyvartas. Be to yra kelios kitos sąlygos, apie kurias skaitykite žemiau.
1. Tam, kad priminimai būtų siunčiami būtina:
1.1. Programos nustatyme Naudotojų rolės, kurioms siunčiami sutarties apyvartų priminimai pasirinkti, kokias roles turintiems naudotojams bus siunčiami priminimai. Standartiškai tai būna ta pati rolė, kuri pridedama sukūrus apyvartų vedėjo naudotoją.
1.2. Priminimus gaunantys asmenys turi turėti sukurtus naudotojus ERP, jiems turi būti priskirt atitinkama rolė, tokia pati kaip 2 punkto nustatyme, o naudotojas turi turėti teisingą el. paštą naudotojo informacijoje, nes juo bus siunčiamas priminimas.
1.3. Planavimas -> Pranešimų šablonai raskite šabloną PriminimasApieApyvarta. Čia galite pridėti norimą informaciją, kuri bus siunčiama apyvartų priminimo laiške. Esamos informacijos rekomenduojame nenutrinti

2. Apyvartų vedimo progresą galite matyti Sutarčių paieškos lange. Čia lengvai pamatysite kas dar nesuvedė apyvartų ir kam reikėtų išsiųsti priminimus.
2.1. Sutarčių paieškos lange apyvartų sekimui naudokite filtrą Sekti apyvartas - Taip, bei duomenų stulpelius: Praeito mėnesio nesuvestos apyvartos, Šio mėnesio nesuvestos apyvartos, Priminimo išsiuntimo el. paštu data. Tokios informacijos lange užteks identifikuoti kuriems klientams jau reikia išsiųsti priminimus, pasitikrinti kam jau išsiuntėte.

2.2. Norėdami siųsti priminimus sutarčių paieškos lange spauskite [Siųsti priminimus dėl apyvartų]. Atvertame lange pasirinkite datą iki kada turi būti suvestos apyvartos - būtent čia suvesta diena bus lyginama su apyvartų suvesta data ir jei čia nurodytai datai apyvartų nebus - apyvartų vedėjas gaus pranešimą. Toliau pasirinkite ar priminimą norite siųsti pažymėtai sutarčiai ar visoms matomoms lange pagal filtrą ir spauskite [Gerai]

2.3. Bus pradėtas masinis procesas, kuriame matysite kam priminimai buvo išsiųsti arba ne ir to priežastį.

2.4. Klientas gaus priminimą dėl nesuvestų apyvartų.