Priminimų/pranešimų pagal filtrus prenumeratos konfigūravimas

Priminimų/pranešimų pagal filtrus prenumeratos konfigūravimas. Pagal poreikį galite užsisakyti priminimus/prenumeratas pagal tam tikrus ERP ar DVS sudėliotus filtrus. Pagal filtrų reikšmes ir konfigūraciją DVS'e, gausite informacinius pranešimus pagal nurodytų filtrų reikšmes. Pavyzdžiui: Jums aktualu kurios sutartys baigia galioti sekančią savaitę arba kas iš darbuotojų planuoja atostogauti poros savaičių bėgyje. Tam tikslui pirma sukuriami konkrečią sąlygą atitinkantys filtrai EREP arba DVS, po to atliekama konfigūracija, kur nurodoma kokių filtrų informacija kam turėtų būti siunčiama. Detaliau skaitykite žemiau.
1. Sukurkite atitinkamus filtrus ERP arba DVS'e (sukūrus ERP filtrai matomi ir DVS'e srityje Katalogai). Pagal aprašytus pavyzdžius sukursime du filtrus, kurie atrodys taip:
1.1.Sutartys, kurios baigia galioti sekančią savaitę

1.2. Darbuotojai kurie pradeda atostogauti per sekančias 2 savaites nuo šiandien

1.3. Filtrų gali būti su įvairiausiomis Jums aktualiomis reikšmėmis išskyrus jei filtre yra atributas ir jis yra Sąrašinis t.y. reikšmė pasirenkama iš Jūsų sukurto sąrašo.

2. Toliau veiksmai atliekami naudotojo nustatymuose t.y. nurodoma kokias prenumeratas kas turi gauti
2.1. DVS'e rinkitės Nustatymai -> Prenumeratos

2.2. Čia galite matyti Jums priskirtas prenumeratas t.y. sąrašas Jūsų gaunamų prenumeratų, bei Jūsų kurtos prenumeratos t.y. kur gavėjas prenumeratos nebūtinai esate Jūs, bet pačią prenumeratą kūrėte Jūs. Nauja prenumerata kuriama Mano sukurtos prenumeratos dalyje paspaudus [Pridėti]. Sukuriama prenumeratos kriterijų eilutė, kur turite nurodyti:
2.2.1. Filtro pavadinimas. Iš sąrašo pasirinkite filtrą, pagal kurio duomenis norite gauti informaciją;
2.2.2. Jei gavėjas sutampa su: - pasirinkite Darbuotojai, jei norite, kad šis priminimas būtų siunčiamas tik tam darbuotojui ir tik apie tą dokumentą, kuriame jis nurodytas kaip darbuotojas (pavyzdžiui: darbuotojas pateikia planuojamų atostogų prašymą. Nurodžius čia reikšmę visi darbuotojai gaus priminimus apie savo suplanuotas atostogas pagal prenumeratos filtre sudėliotą taisyklę). Jei pasirinkote reikšmę - Gavėjai srityje nurodykite Gavėjų grupę t.y. tuos darbuotojus, kurie turėtų gauti priminimus kai ateis laikas.
2.2.3. Gavėjai. Darbuotojai arba jų grupė, kurie gaus prenumeratą;
2.2.4. Periodiškumas. Kaip dažnai prenumerata bus siunčiama.
Neteisingai sukurta prenumerata pašalinama x simboliu.
Galima sudėlioti neribotą kiekį prenumeratų.

2.3. Kiekvieną sekmadienio - pirmadienio naktį, masinio proceso metu, pagal nurodytą prenumeratos konfigūraciją, atrenkami duomenys ir prenumeratoriams išsiunčiamas laiškas su rasta informacija. Konkrečiais analizuojamais pavyzdžiais kiekvieną sekmadienio - pirmadienio naktį pagal esamus filtrus ieškoma aktualios informacijos t.y. kurių sutarčių galiojimo iki data yra savaitė nuo šiandien arba Atostogų prašymo galioja nuo data 2 savaitės nuo šiandien ir rastas dokumentų sąrašas išsiunčiamas konfigūracijoje nurodytiems gavėjams. Juos pasiekia el. laiškas su filtro pavadinimu bei trumpa informacija apie rąstus dokumentus ir nuoroda į juos.

3. SVARBU:
3.1. Laiškai su informacija siunčiami tik kartą per savaitę t.y. naktį iš sekmadienio į pirmadienį ir konfigūracijoje nustatytu periodiškumu.
3.2. Jei naudotojas neturi teisės matyti dokumentų pagal išsaugotą filtrą laišką jis gaus, tačiau nuorodos pagal dokumento nepasieks.
3.3. Naudotojas gali redaguoti tik savo sukurtas prenumeratas
3.4. Jei prenumeruojate informaciją pagal kelis filtrus - visą informaciją gausite viename laiške