Atlyginimo skaičiuoklė, darbo užmokesčio skaičiuoklė

Atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklė 2024 yra atnaujinta pagal naujausius reikalavimus, taikomus nuo 2024 sausio 1 d! Ši atlyginimo ir mokesčių skaičiuoklė skirta visiems, norintiems susiskaičiuoti darbo vietos kainą, sumokamus mokesčius ir sužinoti, kiek bus gaunama į rankas. Taip pat yra galimybė įvesti atlyginimą į rankas, tada darbo užmokesčio skaičiuoklė, įvertindama visus mokesčius, mokamus VMI ir „Sodrai“, apskaičiuos atlyginimą popieriuje.

Nurodykite atlyginimą (“ant popieriaus” ar “į rankas”) ir įveskite jo sumą.
Skaičiuoklė automatiškai paskaičiuos privalomus mokėti mokesčius bei atlyginimą prieš ir po mokesčių.

1

2
3
4
5

6Taikyti sodros įmokos „grindis“ Aktualu tik tuo atveju, jei mokama mažesnis nei minimalus darbo užmokestis. Rinkitės NE jeigu asmuo tenkina bent vieną iš šių sąlygų:

dirba ne vienoje darbovietėje (pagal darbo sutartį arba tarnybos pagrindu),

gauna senatvės arba netekto darbingumo pensiją

arba jo amžius iki 24 metų.


Pritaikytas NPD 0

Darbuotojo mokesčiai

Pajamų mokestis (GPM) 20% 0.00
Sveikatos draudimas (PSD) 6.98% 0.00
Pensijų ir soc. Draudimas 12.52% 0.00

Darbdavio mokesčiai

Sodros įmoka (VSD) 1.77% 0.00
Sodros „grindys“ 21.27% 0.00

Užmokestis "ant poperiaus"

0.00

II-pakopos pensijai

0.00

Užmokestis "į rankas"

0.00

Darbdavio išlaidos

0.00

Sodrai mokami mokesčiai nuo 2024 m. sausio 1 d.

DARBUOTOJO SUMOKAMI MOKESČIAI

Mokesčio paskirtis Neterminuotos sutartys % Terminuotos sutartys %

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD)

6.98 % 6.98 %

Valstybinis socialinis draudimas (VSD)*

12.52 % 12.52 %

Viso darbuotojas:

19.50 % 19.50 %

DARBDAVIO SUMOKAMI MOKESČIAI

Mokesčio paskirtis Neterminuotos sutartys % Terminuotos sutartys %

Darbdavio socialinio draudimo įmoka (nedarbo socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas)

1.45 % 2.17 %

Darbdavio įmoka į ilgalaikio darbo išmokų fondą

0.16 % 0.16 %

Įmoka į Garantinį fondą

0.16 % 0.16 %

Viso darbuotojas:

1.77 % 2.49 %

VISO SUMOKAMA MOKESČIŲ

Mokesčio paskirtis Neterminuotos sutartys % Terminuotos sutartys %

Viso darbuotojas ir darbdavys:

21.27 % 21.99 %

*mokestis nebetaikomas darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 60 VDU

Sąvokų žodynėlis

Darbo užmokestis – tai atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbuotojo darbo užmokestį sudaro:

  • bazinis darbo užmokestis (valandinis atlygis arba mėnesinė alga, arba pareiginės algos pastovioji dalis);
  • papildoma darbo užmokesčio dalis, nustatyta šalių susitarimu arba mokama pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
  • priedai už įgytą kvalifikaciją;
  • priemokos už papildomą darbą ar papildomų pareigų ar užduočių vykdymą;
  • premijos už atliktą darbą, nustatytos šalių susitarimu arba mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą;
  • premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio arba darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus.

Minimalusis darbo užmokestis – mažiausias leidžiamas atlygis už nekvalifikuotą darbą darbuotojui atitinkamai už vieną valandą ar visą kalendorinio mėnesio darbo laiko normą.

Atlyginimas „ant popieriaus“ (bruto atlyginimas) – darbo sutartyje nurodyta arba priskaičiuota alga neatėmus mokesčių.

Atlyginimas į rankas (neto atlyginimas) – algos suma, mokėtina darbuotojui atėmus gyventojų pajamų mokestį (GPM) ir socialinio draudimo įmokas.

Darbo vietos kaina – darbdavio išlaidų suma, kurią jis turi išleisti tam, kad galėtų išmokėti atlyginimą į rankas.

Darbo sutarties rūšis – darbdavio ir darbuotojo darbo santykius apibrėžiantis darbo sutarties variantas. Mokesčių ir įmokų dydžiui, o tai reiškia ir išmokamam atlyginimui į rankas, įtaką daro neterminuotos ir terminuotos darbo sutarties rūšys.

Speciali darbingumo grupė – ją turintiems asmenims taikomas kitoks neapmokestinamų pajamų dydis.

Neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) – suma, kuria darbo užmokestis nėra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu. Šis dydis priklauso nuo darbo užmokesčio dydžio ir asmens neįgalumo lygio (jei tokio esama). NPD taikomas tuo atveju, jeigu darbuotojas darbdaviui pateikia prašymą jį taikyti.

Papildomas pensijos kaupimas – procentinis dydis (tarifas), kuris naudojamas apskaičiuoti pinigų sumą, pervedamą į II pakopos pensijų fondą. Darbuotojas gali pasirinkti kaupimui palaipsniui arba maksimaliam kaupimui priskirtus įmokos dydžius. Pensijos kaupimą skatina ir valstybė, pervesdama papildomas įmokas už pensiją kaupiantį asmenį.

„Sodros“ „grindys“ – prievolė darbdaviui už darbuotojus, kurių atlyginimas nesiekia minimalios mėnesinės algos, sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnių pajamų nei minimalus mėnesio atlyginimas.