Darbo grafikų priskyrimas/keitimas Grafikų portale ir ERP

Darbo grafikų priskyrimas/keitimas Grafikų portale ir ERP. Jeigu Jūsų įmonėje darbuotojai dirba pamainomis arba turi ne standartinius grafikus (standartinis - 5 d.d. per savaitę. 8 val. per dieną, darbo laikas 08:00-17:00), tada planuoti darbuotojų darbo laiką Jums patogiausia bus naudojant Grafikų portalą. Kaip konfigūruoti Grafikų portalą, susikurti pirminius grafikus aprašymą rasite čia. Šioje instrukcijoje Jums pateiksime aprašymą kaip keisti jau sugeneruotus ir priskirtus grafikus darbuotojams, įvairius keitimo variantus ir būdus.
Keisti grafikus gali būti įvairių poreikių. Pavyzdžiui:
* įdarbinus naują darbuotoją jam priskiriamas asmeninis grafikas;
* visiems asmeniniams grafikams reikia pakeisti 1 darbo dienos valandų trukmę. Tarkime visiems darbuotojams, kurie turi grafiką Virėjai buvo nutarta, kad 01 21 jie turi dirbti 1 valanda ilgiau;
* darbuotojas susirgo ir reikia jį pavaduoti. Tokiu atveju darbuotojo, kuris jį pavaduos grafike, tam tikram periodui priskiriamas susirgusio asmens grafikas;
* darbuotojas perkeliamas į kitą pamainą neribotam laikui. Jam priskiriamas kitos pamainos grafikas, nenurodant datos iki;
* darbuotojas dirbo turėdamas asmeninį grafiką, bet buvo nutarta perkelti jį į administraciją, kur dirbama pagal standartinį grafiką. Nepasiteisinus sprendimui darbuotojas perkeliamas atgal į pamaininį darbą.
Tai dažniausiai pasitaikantys grafikų keitimo poreikiai. Kaip tai atlikti Grafikų portale ar ERP Personalas ir atlyginimai aprašymą rasite žemiau.

1. Įdarbinus darbuotoją jam priskiriamas asmeninis grafikas.
1.1. Naujai priimtam darbuotojui sukuriama Darbo sutartis, užpildoma privaloma informacija ir nurodomas darbo grafikas. Darbo grafikų paieškoje rodomi tik šabloniniai ir standartiniai grafikai. Pagal priimamo darbuotojo planuojamą dirbti laiką turite turėti sukurtą šabloninį grafiką (kaip kuriami šabloniniai grafikai nuorodoje aukščiau), kurį ir pasirinkite sutartyje.

1.2. Patvirtinus sutartį nurodyto šabloninio grafiko pagrindu bus sukurtas asmeninis grafikas. Jo pavadinimas bus toks pats kaip kad sutartyje nurodyto darbuotojo vardas ir pavardė.

1.3. Grafikų portale matysite darbuotojo grafiką ir galėsite koreguoti.

1.4. ERP Personalas ir atlyginimai asmeniniame grafike skiltyje Priskyrimai matysite kokio šabloninio grafiko pagrindu buvo sukurtas asmeninis.

1.5. ERP Personalas ir atlyginimai šabloniniame grafike skiltyje Priskyrimai matysite kokiems darbuotojams sukurti asmeniniai grafikai šio šabloninio grafiko pagrindu.

2. Visiems asmeniniams grafikams reikia pakeisti 1 valandos trukmę dienoje. Tarkime visos virėjos 01 21 dirbs 1 valanda ilgiau, nes reikia paruošti maistą išvykai. Tokiu atveju reikia atlikti dienos keitimus visuose šabloniniuose grafikuose iš kurių kurti konkretūs asmeniniai grafikai. Veiksmai atliekami ERP Personalas ir atlyginimai.
2.1. Raskite reikiamus šabloninius grafikus filtrų pagalba

2.2. Atverkite atitinkamą šabloninį grafiką, konkrečią redaguojamą dieną.

2.3. Atvertame dienos žymėjime galite:
2.3.1. Paredaguoti valandas į reikiamas. Šiuo atveju reikia redaguoti tiek FD, tiek DN žymėjimus. Nepamirškite paredaguoti ir darbo pradžios/pabaigos valandų

2.3.2. Arba priskirkite dienos šabloną iš jau esamų sukurtų

2.3.3. Atlikę keitimus išsaugokite dienos žymėjimų langą ir būtinai - grafiko langą.

2.4. Kai jau pakoregavote šabloninius grafikus, reikia dienos informaciją perkelti į asmeninius grafikus. Tai padarysite šabloniniam grafike paspaudę [Generuoti asmeninius grafikus toms DS kurioms priskirtas šis šablonas]. Nurodykite datą nuo-iki, čia būtina nurodyti tik tą dienos intervalą, kuriame buvo darytas pokytis, priešingu atveju jei darėte keitimus asmeniniuose grafikuose ir pergeneruosite juos šiuo būdu, visi buvę asmeninių grafikų pakeitimai bus pergeneruoti pagal šabloninį grafiką.
2.5. Galima keisti darbo trukmę dienoje Grafikų portale: atverti kiekvieno darbuotojo kiekvieną dieną ir ten paredaguoti darbo laiką, bet jei tokių darbuotojų daug - tai labai nepatogu.

3. Darbuotojas susirgo ir reikia jį pavaduoti. Tokiu atveju darbe nesančio darbuotojo grafikas laikinai priskiriamas kitam darbuotojui.
3.1. Grafikų portale pasirenkamas darbuotojas, kuris pavaduos susirgusį, pažymima pirmoji pavadavimo diena. Atvertame lange spauskite [Keisti grafiką], toliau galite pasirinkti šabloninį grafiką, pagal kurį dirbo susirgusysis, arba konkretaus susirgusio darbuotojo grafiką (jei jame buvo atliktos tam tikros korekcijos ir norite taikyti konkretaus darbuotojo asmeninį grafiką).

3.2. Nurodykite pavadavimo periodą ir spauskite [Patvirtinti].

3.3. Grafikas bus pakeistas. Grafikų portale matysite pokyčius.

3.4. Grafikus pakeisti galite ir ERP Personalas ir atlyginimai. Eikite į pavaduojančio darbuotojo asmeninį grafiką skiltį Priskyrimai ir priskirkite šabloninį grafiką pavadavimo laikotarpiui.

Grafikas laikotarpiui bus pakeistas

3.5. Keisti grafiką laikotarpiui rekomenduojame naudoti Grafikų portalą, nes ten matysite koks darbuotojas gali pavaduoti, kaip bendrai tada atrodys darbuotojai pamainoje ir pan.

4. Darbuotojas perkeliamas į kitą pamainą neribotam laikui. Tokiu atveju gali būti atliekami identiški veiksmai kaip kad aprašyta 3 punkte, priskiriant grafiką Grafikų portale arba ERP Personalas ir atlyginimai. Keičiant grafiką nenurodomas laikotarpis Iki reikšmė.
4.1. Keitimą atliekant Grafikų portale pažymėkite konkretaus darbuotojo, kuriam reikia pakeisti grafiką, keitimosi dieną ir pasirinkite naują grafiką bei spauskite [Patvirtinti]

4.2. ERP personalas ir atlyginimai tą patį galite padaryti atvėrę asmeninį darbuotojo grafiką skiltyje Priskyrimai

4.3. ARBA ERP atvėrę šabloninį grafiką t.y. tą, kuris bus priskirtas darbuotojui ir ten pasirinkę konkretų darbuotoją bei laikotarpį nuo - pakeisti grafiką

5. Darbuotojas dirbo turėdamas asmeninį grafiką, bet buvo nutarta perkelti jį į administraciją, kur dirbama pagal standartinį grafiką. Kai keičiasi asmeninis grafikas į standartinį - reikia daryti darbo sutarties keitimą.
5.1. Atliekamas darbo sutarties keitimas ERP Personalas ir atlyginimai įprastai. Pakeičiamas sutartyje buvęs grafikas į reikiamą standartinį ir patvirtinamas sutarties keitimas. Darbuotojui priskiriamas standartinis grafikas. Grafikų portale atvėrus tokio darbuotojo dieną matoma, kad priskirtas standartinis grafikas ir jo redaguoti negalima.

5.2. Jei yra poreikis iš standartinio grafiko priskirti šabloninį grafiką - taip pat atliekamas darbo sutarties keitimas, pasirenkamas šabloninis grafikas, kurį patvirtinus susikuria darbuotojo asmeninis grafikas. Jei jau anksčiau darbuotojas turėjo asmeninį grafiką - naujas asmeninis grafikas nesikuria, toliau pildomas asmeninis grafikas.

6. SVARBU:
6.1. Jei keičiant grafiką Grafikų portale ar ERP laikotarpyje bus patvirtintų ir paskaičiuotų personalo operacijų - keitimo metu gausite pranešimą ir laikotarpyje nei viena Grafiko diena nebus pakeista
6.2. Jei keičiant grafiką Grafikų portale laikotarpyje bus patvirtintų bet dar nepaskaičiuotų personalo operacijų - keitimo metu laikotarpyje visos Grafikų dienos bus pergeneruotos pagal naujai priskirtą grafiką
6.3. Jei pergeneruojate asmeninius grafikus iš šabloninio grafiko (2 punktas) ir laikotarpyje yra paskaičiuotų Personalo operacijų, laikotarpis tam darbuotojui nebus pergeneruotas, pasitikrinkite masinį procesą, kuriame matysite kam grafikai nebuvo pergeneruoti
6.4. Jei keičiant grafiką keičiamu laikotarpiu yra užpildytų tabelių žymėjimų - jie bus pakeisti atitinkamai pagal naujai priskirtą grafiką. Nebus pergeneruojamos tos dienos, kurios yra uždarytame/apmokėtame tabelyje arba diena yra užrakinta.
6.5. Jei darbuotojas dirba pagal asmeninį grafiką - visi pokyčiai grafike pildomi į tą patį asmeninį grafiką.