fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2023 balandžio mėn. naujienos

Atlyginimai ir Personalas naujovės

Darbo užmokestis

1. Sukurtas naujas žymėjimas PA - Planuojamos atostogos. Šis žymėjimas Jums bus itin naudingas planuojant darbuotojų darbo grafikus. Pažymėję grafike planuojamas darbuotojo atostogas šiuo žymėjimu, matysite, kada darbuotojas planuoja atostogauti (nors jo atostogų personalo operacija dar neužregistruota) ir taip dėlioti kitų darbuotojų darbo laiką jo atostogų metu. Detaliau apie funkcionalumo veikimą skaitykite čia.

2. Naujiena turintiems darbuotojų, kurių etatas yra nepastovus: per mėnesį dirbama kintantį dienų skaičių (pavyzdžiui vieną mėnesį 3 d., kitą - 1 dieną ir panašiai). Tokiems darbuotojams skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas arba apmokėjimą už kasmetines atostogas, papildomai padauginama iš koeficiento, kuris apskaičiuojamas kaip santykis tarp dirbtų darbuotojo valandų ir valstybės nustatytų darbo dienų, tenkančių per 12 mėn. prieš skaičiuojamą mėnesį. Dabar tokį skaičiavimą automatizavome. Kaip ir kada veikia tokia skaičiavimo logika, rasite aprašyme čia.
3. Galbūt naudojate tokią darbuotojų motyvavimo sistemą, kai darbuotojui sergant ar atostogaujant sumokate jam susidariusį neigiamą skirtumą lyginant su suma, jei darbuotojas būtų dirbęs? turime Jums gerų žinių. Sukūrėme funkcionalumą, kurio pagalba automatiškai paskaičiuojamas skirtumas ir darbuotojui pridedamas reikiamas priedas. Norite naudotis funkcionalumu? skaitykite čia.
4. Sukurta nauja žymėjimų grupė ALARZ Atlyginimo lapelio antraštės rodomi žymėjimai, kurios pagalba galėsite reguliuoti kokius žymėjimus norite atvaizduoti atlyginimo lapelyje. Atlyginimo lapeliuose taip pat galite konfigūruoti ir darbuotojo neatvykimų į darbą informaciją. Detalią instrukciją apie atlyginimų lapelių informacijos konfigūraciją rasite čia.
5. Sukurtas naujas Vykdomų raštų tipas Vykdomasis dokumentas (išduotas ne teismo sprendimu). Šį tipą naudokite tada, jei skaičiuojant vykdomų raštų sumą neturi būti traukiama ligos pašalpa t.y. iš ligos pašalpos neišskaitoma suma vykdomiems raštams.
6. DU10 Nuo 2019 SAM 03 Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį ir NPSD2 Pranešimas dėl išmokos skyrimo ataskaitos papildytos naujais filtrais:
* Padalinys
* Išskyrus pažymėtą padalinį - bus imami visi padaliniai, išskyrus parinktą filtre.
Šių filtrų pagalba galėsite lanksčiau susigeneruoti ataskaitas ir pateikti jas SODRAI. Pavyzdžiui: įmonė turi 2 draudėjo kodus ir SODRAI turi pateikti skirtingų darbuotojų informacija skirtingose ataskaitose ir pan.
7. Tabelių paieškoje realizavome galimybę atlikti dienų žymėjimų rikiavimą. Taip patogiai galėsite susirikiuoti dienų žymėjimus.

8. Dabar jei atostogų norma bus pakeista automatiškai, suėjus stažo ribai, po kurios keičiasi atostogų norma, keitimo įrašo komentare bus matoma pastaba, kad įrašas buvo sukurtas automatiškai, suėjus reikiamam darbo stažui.

9. Smulkūs pakeitimai FA1_10 Darbo užmokesčio DK duomenys Rivilė programai ataskaitoje. Joje rasite 2 naujus filtrus:
* Padalinio detalizavimui naudoti Tėvinį padalinį - pažymėjus Taip į sugeneruotą EIP failą dalyje bus atvaizduojamas Tėvinis padalinys (pagal nutylėjimą generuojama Ne).
* Grupuoti pagal žurnalą - sugeneruoti duomenys bus apgrupuojami pagal žurnalą (pagal nutylėjimą generuojama Ne).
10. Administruojantiems sistemos naudotojus - nauja skiltis Administravimas dalyje Naudotojams priskirtos rolės. Čia matysite visus portfelio naudotojus ir jiems priskirtas roles. Taip viename lange galėsite analizuoti kokias roles koks naudotojas turi (srities matomumas nustatomas pagal turimas scrud teises, pagal nutylėjimą sritis matoma Superadministratoriaus ir Administratoriaus rolei. Jei Jūsų naudotojas priklauso nurodytai rolei, bet skilties nematote - prisidėkite ją Rodymas -> Redaguoti navigavimo meniu).

11. Jei administruojate kelis portfelius - sutrumpinome persijungimo į juos ERP kelią. Spragtelkite programos apačioje ant portfelio pavadinimo ir Jums bus atvertas Jūsų pasiekiamų portfelių sąrašas iš kurio pasirinkite reikiamą ir būsite tiesiogiai prijungti be pakartotinio slaptažodžio suvedimo.

12. Taip pat atnaujinta instrukcija apie BSS ERP ar DVS naudotojų roles, čia rasite trumpą aprašymą apie pagrindines roles, ką jos įtakoja ir kaip sąveikauja tarpusavyje Rolių, esančių BSS ERP, aprašymas  

Darbo priemonių portalas

1. Neišduotų darbo priemonių sąraše realizavome galimybę eksportuoti sąrašą į excel.

BI analitinės darbo užmokesčio ataskaitos

1. Atostogų plano ataskaitoje, programos nustatymo pagalba galėsite patys nusistatyti kokios trukmės faktines atostogas norite matyti. Programos nustatyme Minimali faktinių atostogų dienų trukmė rodoma BI ataskaitoje (pagal nutylėjimą 0, reiškia rodomos visos atostogos) nurodykite dienų skaičių ir ataskaitoje rodomos faktinės atostogos bus rodomos tik tos trukmės (arba ilgesnės), nei nurodyta nustatyme.

Dokumentų valdymas naujovės

1. Naujiena! Atnaujinome Laiškų importo konfigūracijos langą. Į čia perkėlėme programos nustatymus, susijusius su laiškų importu bei sukūrėme naują skiltį, kur galėsite susidėlioti importuojamų laiškų saugojimo katalogus pagal tam tikras išrinkimo taisykles! anksčiau šias taisykles buvo galima nusirodyti programos nustatyme ir ne itin patogiai. Rekomenduojame naudoti importuojamų dokumentų saugojimo į atskirus katalogus taisykles ir taip administruoti gaunamus laiškus ir priedus tvarkingai. Jei turėjote nusirodę taisykles programos nustatyme - jos automatiškai bus perkeltos į naują konfigūracijos langą. Detaliai apie laiškų importo nustatymus ir galimas taisykles skaitykite atnaujintoje instrukcijoje čia.

2. Kopijuojant dokumentų šablonus ERP (funkcija Sukurti dokumento kopiją), dabar bus nukopijuojami ir kopijuojamo šablono procesų išrinkimo kriterijai, nebereiks jų prisidėti ranka.
3. Dokumentų paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis Padalinys, kuriame bus matomas dokumente nurodyto Darbuotojo padalinys. Pagal reikšmę galite filtruoti, rikiuoti duomenis. Informacija atvaizduojama iš darbuotojo darbo sutarties (jei sutartys kelios - padaliniai rodomi per kabliataškio simbolį). Šio filtro pagalba galėsite išfiltruoti pavyzdžiui visus konkretaus padalinio darbuotojus, kurie atostogauja ir pan.

4. Jei jau naudojate mūsų dokumentų/įvykių priminimų (prenumeratų) funkcionalumą (daugiau apie jį rasite čia) - ši naujiena Jums. Sukūrėme programos nustatymą Prenumeratos siuntimo savaitės diena ( Min=1; Max=7 ) (pagal nutylėjimą 1, kas reiškia, kad prenumerata siunčiama pirmadienį), kur galėsite patys nusistatyti, kurią savaitės dieną norite gauti prenumeratos informaciją.
5. Personalo plane pridėjome šventinių/nedarbo dienų atvaizdavimą kita spalva, taip bus patogiau matyti, kurios dienos buvo šventinės.

6. Minimalūs pakeitimai Kitos šalies reikšmės atvaizdavime. Dabar, kai Kita šalis bus privaloma, tiek pildant dokumentą, tiek atvėrus dokumento profilį, atributas bus pažymėtas žvaigždute, taip primenant Jums, kad šis atributas yra privalomas.

7. ADOC dokumentų tipo nuorašas papildytas programinės įrangos informacija.
8. Vartotojų vadove rasite naują instrukciją Sąrašo reikšmių vertimas į kitas kalbas. Ši instrukcija padės Jums paruošti DVS'o šablonuose naudojamų sąrašų reikšmes, jei turite darbuotojų, naudojančių DVS'e rusų ar anglų kalba.
Jau minėjome prie Darbo užmokesčio naujovių, bet jei neskaitėte - paminėsime ir čia:
9. Administruojantiems sistemos naudotojus - nauja skiltis Administravimas dalyje Naudotojams priskirtos rolės. Čia matysite visus portfelio naudotojus ir jiems priskirtas roles. Taip viename lange galėsite analizuoti kokias roles koks naudotojas turi (srities matomumas nustatomas pagal turimas scrud teises, pagal nutylėjimą sritis matoma Superadministratoriaus ir Administratoriaus rolei. Jei Jūsų naudotojas priklauso nurodytai rolei, bet skilties nematote - prisidėkite ją Rodymas -> Redaguoti navigavimo meniu).

10. Jei administruojate kelis portfelius - sutrumpinome persijungimo į juos ERP kelią. Spragtelkite programos apačioje ant portfelio pavadinimo ir Jums bus atvertas Jūsų pasiekiamų portfelių sąrašas iš kurio pasirinkite reikiamą ir būsite tiesiogiai prijungti be pakartotinio slaptažodžio suvedimo.

11. Taip pat atnaujinta instrukcija apie BSS ERP ar DVS naudotojų roles, čia rasite trumpą aprašymą apie pagrindines roles, ką jos įtakoja ir kaip sąveikauja tarpusavyje Rolių, esančių BSS ERP, aprašymas  

BI analitinės dokumentų ataskaitos

1. Patobulinome veiklų atlikimo laiko išskaičiavimo logiką: į veiklos atlikimo laiką nebebus traukiami savaitgaliai (pvz.: jei veikla buvo išsiųsta penktadienį po 17 val. ir atlikta pirmadienį 10 val. - veiklos atlikimo laikas bus 2 val.). Jei veikla atlikta/išsiųsta anksčiau nei 8:00, skaičiuojama, kad ji atlikta/išsiųsta 8:00. Jei veikla atlikta/išsiųsta vėliau nei 17:00, skaičiuojama, kad ji atlikta/išsiųsta 17:00 (pvz.: veikla išsiųstas 2023-03-31 17:01, veikla užbaigta 2023-04-03 13:09, ataskaitoje atvaizduojama, jog veikla užbaigta per 5,15 val. (veikla atlikta per 5 valandas ir 9 minutes t.y. 309min/60 = 5,15). Taip veiklos atlikimo laikas bus išskaičiuojamas tiksliau, įvertinant, kad ne darbo metu veiklą gaunantis darbuotojas negalėjo jos atlikti.
2. Ataskaitoje Dokumentų veiklų analitika dabar galėsite atlikti Vykdytojų paiešką įvedus Vykdytojo vardo ar pavardės fragmentą (anksčiau buvo pateikiamas tik pasirinkimų sąrašas).

Buhalterija naujovės

1. Produktų kortelių importas papildytas galimybe importuoti ir Produkto KN kodą. Atnaujintą produktų importo failą rasite mūsų puslapyje Klientams -> Atsisiuntimai -> Produktų importas.

BI analitinės Buhalterijos ataskaitos

1. Buhalterijos ataskaita Aktualios skolos papildyta Atsakingo už skolas asmens informacija. Dabar skolas galėsite analizuoti ir pagal atsakingus asmenis.
2. Pinigų srautų ataskaitoje pridėta galimybė filtruoti laikotarpius savaitėmis.

2. Sandėlio valdymo ataskaitoje pridėtas Laikotarpio filtras, kur galėsite nurodyti kokiam laikotarpiui norite analizuoti Sandėlio ataskaitoje pateikiamus duomenis.

3. Pardavimų ataskaitoje pridėta galimybę filtruoti duomenis pagal partnerio globalią grupę.

Kitos naujienos

Daugiau