Rolių, esančių BSS ERP, aprašymas

Rolių, esančių BSS ERP, aprašymas. Rolė - tai tam tikrų teisių, kurias turi sistemoje naudotojas, rinkinys. Taip pat rolės nusako kokias sritis gali matyt naudotojas. Darbo su sistema pradžioje Jūsų standartiniame portfelyje esančios rolės atitiks žemiau esančius aprašymus.
Rolė priskiriama naudotojui (naudotojo kortelėje).
Screenshot_1
Rolių sąrašą galite rasti Saugumas -> naudotojų rolės
Screenshot_2

Trumpai apie kiekvieną rolę:
1. Super administratorius - šią rolę turintis naudotojas ERP neturi jokių apribojimų sistemoje. Jis mato visas sritis ir gali atlikti visus veiksmus. LABAI ATSARGIAI NAUDOKITE ŠIĄ ROLĘ, nes darbuotojas, turintis šią rolę, neturi apribojimų ir matomuose dokumentuose t.y. jis matys visus visus sistemoje esančius dokumentus. Rolės neįtakoja jokios dokumentams sudėliotos saugos. DVS'e gali atlikti visus veiksmus, į kuriuos teisės suteikiamos per specialias Operacijos teise. Pavyzdžiui: stabdyti procesus, matyti Procesus ir parašus, redaguoti užregistruotus dokumentus ir pan. Norint leisti naudotojui prisijungti į kitus portalus (Grafikų, Tabelių ir pan.), papildomai jam turite pridėti roles, kurios turi leidimą jungtis į atitinkamą portalą. Matomi darbuotojai Grafikų ar Tabelių portale taip pat bus visi, nes turint šią rolę nėra tikrinama įrašų saugos informacija darbuotojo kortelėje.
2. Administratorius - šią rolę turintis darbuotojas ERP beveik neturi jokių apribojimų. Administratorius negali kurti, keisti, šalinti naudotojų, rolių, grupių. Šią rolę turintis darbuotojas matys dokumentus pagal dokumentų saugos nustatymus. DVS'e gali atlikti visus veiksmus, į kuriuos teisės suteikiamos per specialias Operacijos teise. Norint leisti naudotojui prisijungti į kitus portalus (Grafikų, Tabelių ir pan.), papildomai jam turite pridėti roles, kurios turi leidimą jungtis į atitinkamą portalą. Matomi darbuotojai Grafikų ar Tabelių portale priklauso nuo įrašų saugos Darbuotojų kortelėse t.y. matys tik tuos darbuotoju, kurių kortelių įrašų saugoje jis nurodytas.
3. BSSIT Buhalterija - ERP gali matyti sritis, reikalingas buhalterinės apskaitos vedimui: Pirkimai, Pardavimai, Mokėjimai, Didžioji knyga ir pan. Šią rolę turintis darbuotojas matys dokumentus pagal dokumentų saugos nustatymus. Rolė nesuteikia prieigos prie DVS portalo, Tabelių ar Grafikų portalo, todėl jai atitinkamai turite pridėti papildomas roles pagal poreikį. Matomi darbuotojai Grafikų ar Tabelių portale priklauso nuo įrašų saugos Darbuotojų kortelėse t.y. matys tik tuos darbuotoju, kurių kortelių įrašų saugoje jis nurodytas.
4. DU skaičiuotojas - ERP mato visą Personalas ir atlyginimai sritį. Taip pat Mokėjimus, Apskaitos skiltį. Šią rolę turintis darbuotojas matys dokumentus pagal dokumentų saugos nustatymus. Rolė nesuteikia prieigos prie DVS portalo, Tabelių ar Grafikų portalo, todėl jai atitinkamai turite pridėti papildomas roles (DVS administratorius arba DVS naudotojas, Grafikų administratorius arba Grafikų naudotojas, Tabelių portalo administratorius ar Tabelių portalo naudotojas)  pagal poreikį. Matomi darbuotojai Grafikų ar Tabelių portale priklauso nuo įrašų saugos Darbuotojų kortelėse t.y. matys tik tuos darbuotoju, kurių kortelių įrašų saugoje jis nurodytas.
5. DVS administratorius - ERP mato visą Dokumentų skiltį, Planavimą, Veiklų ir užduočių valdymo sritį, Sutartis. Šią rolę turintis darbuotojas matys dokumentus pagal dokumentų saugos nustatymus. Rolė leidžia prisijungti į DVS portalą. Norint matyti kitus portalus - naudotojui reikia pridėti atitinkamas kitas roles pagal poreikį. Matomi darbuotojai Grafikų ar Tabelių portale priklauso nuo įrašų saugos Darbuotojų kortelėse t.y. matys tik tuos darbuotoju, kurių kortelių įrašų saugoje jis nurodytas. DVS'e DVS administratoriaus rolę turintis naudotojas gali atlikti visus veiksmus (pavyzdžiui: stabdyti procesus, matyti procesus ir parašus, gali pildyti dokumentus už kitą asmenį, redaguoti užregistruotą dokumentą ir pan.). Šią rolę rekomenduojame suteikti tik DVS'ą administruojančiam naudotojui.
6. DVS naudotojai - ERP mato tą patį kaip ir DVS administratorius, išskyrus Dokumentų konfigūraciją. Rolė leidžia prisijungti į DVS portalą. Norint matyti kitus portalus - naudotojui reikia pridėti atitinkamas kitas roles pagal poreikį. Matomi darbuotojai Grafikų ar Tabelių portale priklauso nuo įrašų saugos Darbuotojų kortelėse t.y. matys tik tuos darbuotoju, kurių kortelių įrašų saugoje jis nurodytas. DVS'e teisės yra ribotos, tačiau patenkinančius paprasto naudotojo poreikius: pateikti dokumentą, pasirašyti, užregistruoti dokumentą, atlikti reikiamų dokumentų paiešką tarp jo matomų dokumentų, matyti atostogų išklotinę ir pan.
7. Kasininkas - ERP mato kasos sritį. Rolė nesuteikia prieigos prie DVS portalo, todėl jai atitinkamai turite pridėti papildomas roles. Šią rolę turintis darbuotojas matys dokumentus pagal dokumentų saugos nustatymus.
8. Personalo specialistas - ERP mato visą Personalo ir atlyginimų sritį. Rolė nesuteikia prieigos prie DVS portalo, Tabelių ar Grafikų portalo, todėl jai atitinkamai turite pridėti papildomas roles (DVS administratorius arba DVS naudotojas, Grafikų administratorius arba Grafikų naudotojas, Tabelių portalo administratorius ar Tabelių portalo naudotojas)  pagal poreikį. Matomi darbuotojai Grafikų ar Tabelių portale priklauso nuo įrašų saugos Darbuotojų kortelėse t.y. matys tik tuos darbuotoju, kurių kortelių įrašų saugoje jis nurodytas. Šią rolę turintis darbuotojas matys dokumentus pagal dokumentų saugos nustatymus.
9. Grafikų administratorius - Rolė pridedama kaip papildoma prie jau esamų. Ši rolė papildomai leidžia prisijungti į Grafikų portalą bei atlikti jame visus veiksmus: redaguoti pagal saugą matomų darbuotojų grafikų informaciją, priskirti Projektą, Grafiką, Keisti padalinį ir pan. Dažniausiai ši rolė priskiriama DVS naudotojui arba DVS administratoriui, taip suteikiant prieigą prie Grafikų portalo.
10. Grafikų naudotojas - Rolė pridedama kaip papildoma prie jau esamų. Ši rolė papildomai leidžia prisijungti į Grafikų portalą ir matyti tik savo Grafiką (nežiūrint saugos nustatymų darbuotojo kortelėje). Šią rolę turintis naudotojas negali redaguoti grafikų informacijos. Dažniausiai ši rolė priskiriama DVS naudotojui arba DVS administratoriui, taip suteikiant prieigą prie Grafikų portalo.
11. Tabelio portalo administratorius - Rolė pridedama kaip papildoma prie jau esamų. Ši rolė papildomai leidžia prisijungti į Tabelių portalą bei atlikti jame visus veiksmus: redaguoti pagal saugą matomų darbuotojų tabelių informaciją, užrakinti žymėjimus ir pan. Dažniausiai ši rolė priskiriama DVS naudotojui arba DVS administratoriui, taip suteikiant prieigą prie Tabelių portalo.
12. Tabelio portalo naudotojas - Rolė pridedama kaip papildoma prie jau esamų. Ši rolė papildomai leidžia prisijungti į Tabelių portalą ir matyti tik savo Tabelį (nežiūrint saugos nustatymų darbuotojo kortelėje). Šią rolę turintis naudotojas negali redaguoti tabelio informacijos. Dažniausiai ši rolė priskiriama DVS naudotojui arba DVS administratoriui, taip suteikiant prieigą prie Tabelių portalo.
13. BI analitinių ataskaitų rolės. Šios rolės pridedamos kaip papildomos prie jau esamų. Dažniausiai ši rolė priskiriama DVS naudotojui arba DVS administratoriui. Kiekviena rolė kontroliuoja skirtingos ataskaitos matomumą bei jose esančius duomenis.
* BI Buhalterija (mato visų padalinių darbuotojus) - naudotojas su šia role mato tik Buhalterijos ataskaitas ir visas jose esančius duomenis (nepriklausomai ar duomenyse nurodytas padalinys ar ne)
* BI Buhalterija (padalinio vadovams) - naudotojas su šia role mato tik Buhalterijos ataskaitas ir tik tuos duomenis, kuriuose nurodytas padalinys, kurio vadovas jis yra (Padalinio padalinių vadovų informacijoje turi būti pažymėta varnelė Ar mato BI analitikos duomenis).
* BI Dokumentai (mato visų padalinių darbuotojus) - naudotojas su šia role mato tik Dokumentai ataskaitas ir visus joje esančius duomenis.
* BI Dokumentai (padalinio vadovams) - naudotojas su šia role mato tik Dokumentai ataskaitas ir tik tuos duomenis, kur dalyvauja jo vadovaujamo padalinio darbuotojas.
* BI DU (padalinio vadovams) - naudotojas su šia role mato tik Darbo užmokesčio ataskaitas ir tik tuos duomenis, kuriuose nurodytas padalinys, kurio vadovas jis yra (Padalinio padalinių vadovų informacijoje turi būti pažymėta varnelė Ar mato BI analitikos duomenis).
* BI DU (mato visų padalinių darbuotojus) - naudotojas su šia role mato tik Darbo užmokesčio ataskaitas ir visus joje esančius duomenis.
* BI Personalas (padalinio vadovams) - naudotojas su šia role mato tik Personalo ataskaitas ir tik tuos duomenis, kuriuose nurodytas padalinys, kurio vadovas jis yra (Padalinio padalinių vadovų informacijoje turi būti pažymėta varnelė Ar mato BI analitikos duomenis).
* BI Personalas (mato visų padalinių darbuotojus) - naudotojas su šia role mato tik Personalo ataskaitas ir visus joje esančius duomenis.
* BI Nekilnojamas turtas - naudotojas su šia role mato tik Nekilnojamo turto ataskaitas ir visus joje esančius duomenis.
* BI visos sritys - naudotojas su šia role mato visas ataskaitas ir tik tuos duomenis, kuriuose nurodytas padalinys, kurio vadovas jis yra (Padalinio padalinių vadovų informacijoje turi būti pažymėta varnelė Ar mato BI analitikos duomenis).
Kadangi darbo užmokesčio informacija yra konfidenciali, visada rekomenduojame susikurti testinį naudotoją ir priskyrus jam planuojamas roles patikrinti, ar naudotojas mato tik tą informaciją, kurią turi matyti.

Detalų rolių aprašymą pagal kiekvieną sritį rasite čia

Jei yra poreikis pridėti ar nuimti vienos ar kitos srities matomumą - kreipkitės į mūsų konsultantus ir jie Jums padės.