Rolių, esančių BSS ERP, aprašymas

Rolių, esančių BSS ERP, aprašymas. Rolė - tai tam tikrų teisių, kurias turi sistemoje naudotojas, rinkinys. Taip pat rolės nusako kokias sritis gali matyt naudotojas. Darbo su sistema pradžioje Jūsų standartiniame portfelyje esančios rolės atitiks žemiau esančius aprašymus.
Rolė priskiriama naudotojui (naudotojo kortelėje).
Screenshot_1
Rolių sąrašą galite rasti Saugumas -> naudotojų rolės
Screenshot_2

Trumpai apie kiekvieną rolę:
1. Super administratorius - šią rolę turintis naudotojas neturi jokių apribojimų sistemoje. Jis mato visas sritis ir gali atlikti visus veiksmus.
2. Administratorius - šią rolę turintis darbuotojas beveik neturi jokių apribojimų. Administratorius negali kurti, keisti, šalinti naudotojų, rolių, grupių.
3. BSSIT Buhalterija - gali matyti sritis, reikalingas buhalterinės apskaitos vedimui: Pirkimai, Pardavimai, Mokėjimai, Didžioji knyga ir pan.
4. DU skaičiuotojas - mato visą Personalas ir atlyginimai sritį: darbo sutartis, darbuotojus. Taip pat Mokėjimus, Apskaitos skiltį.
5. DVS administratorius - mato visą Dokumentų skiltį, Planavimą, Veiklų ir užduočių valdymo sritį, Sutartis.
6. DVS naudotojai - mato tą patį kaip ir DVS administratorius, išskyrus Dokumentų konfigūraciją
7. Kasininkas - mato kasos sritį
8. Personalo specialistas - mato visą Personalo ir atlyginimų sritį
9. Projektai - etatai - mato Projektų valdymo sritį, dalį Personalo ir atlyginimų srities
10. Projektai - etatai Administratorius - mato tą patį, ką ir projektai - etatai, tik papildomai dar mato Personalo operacijas.

Detalų rolių aprašymą pagal kiekvieną sritį rasite čia

Jei yra poreikis pridėti ar nuimti vienos ar kitos srities matomuną - kreipkitės į mūsų konsultantus ir jie Jums padės.