Ligos ar atostogų metu darbo užmokesčio pritraukimas prie nustatyto

Ligos ar atostogų metu darbo užmokesčio pritraukimas prie nustatyto. Gal naudojate tokią darbuotojų skatinimo sistemą, kai darbuotojui atostogaujant arba esant mamadienyje ar sergant vis tiek mokate jam darbo sutartyje nustatytą atlygį? Pavyzdžiui: darbuotojas atostogavo ir dėl išskaičiuojamo VDU reikšmės atostoginiai buvo mažesni ir bendra darbuotojui išmokama darbo užmokesčio suma už mėnesį būtų mažesnė, bet Jūs sumokate skirtumą. Arba darbuotojas sirgo ir įvertinus SODRA mokamą kompensaciją, jam taip pat sumokate susidariusį skirtumą. Jeigu taip, tuomet aprašyme žemiau rasite kaip tokią motyvacinę sistemą susikonfigūruoti BSS personalas ir atlyginimai, jog skirtumas būtų paskaičiuojamas automatiškai.

1. Konfigūracija.
1.1. Funkcionalumas veikia tik tada, kai įjungti nustatymai Personalas ir atlyginimai -> Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Personalo ir atlyginimų nustatymai Skaičiuoti skirtumo tarp ligos ir algos priedą ir kitas nustatymas Skaičiuoti skirtumo tarp atostogų ir algos priedą. Pažymėkite varnele, jei norite, kad skirtumo priedas būtų išskaičiuojamas automatiškai.
1.2. Kad teisingai būtų apskaičiuojama numanoma gaunama ligos pašalpa iš SODRA, turite susivesti SODRA lubas, kurios kinta kas ketvirtį. Informacija pateikiama SODRA. Personalas ir atlyginimai konfigūracija -> Kintamųjų reikšmės susikurkite naują kintamąjį SODRA nedarbingumo išmokos lubos bei nurodykite reikšmę (rasite SODRA informacijoje) ir galiojimo datą nuo. Sekantį ketvirtį reiks nutraukti šio kintamojo galiojimą ir susivesti naują kintamąjį su nauja SODRA pateikta reikšme.

2. Darbo užmokesčio esant atostogoms ar ligai skaičiavimas pridedant skirtumo priedą.
2.1. Toliau darbo užmokestis skaičiuojamas įprastai. Tvirtinamos atostogų ar nedarbingumo Personalo operacijos, pildomas bei uždaromas darbuotojo tabelis, skaičiuojamas Darbo užmokesčio žiniaraštis.
2.2. Pavyzdžiui: darbuotojo nustatytas atlyginimas 5000 eurų, darbuotojas dirba standartiniu grafiku. Š.m. balandžio mėnesį darbuotojas sirgo 04 03 - 14 dienomis. Standartiškai darbuotojo darbo užmokestis į rankas būtų 3025 eurų.
SODRA nedarbingumo pašalpa:
Automatiškai išskaičiuojama (bet žiniaraštyje neatvaizduojama) nedarbingumo pašalpa, kurią darbuotojas gaus iš SODRA: 3 mėnesių VDU/ 3 mėn. darbo dienų skaičiaus * apmokamų ligos dienų skaičius - SODRA mokesčiai.
SODRA dar papildomai taiko lubas, jei išskaičiuotas darbuotojo dienos VDU yra didesnis nei lubos - skaičiuojant nedarbingumo išmokamą naudojama lubų reikšmė. Pateiktu pavyzdžiui:
Darbuotojo VDU 15 000 / 64 = 234,34 eurų. Didesnis nei 1.2. nustatyme nurodytos lubos, todėl nedarbingumo išmoka iš SODRA bus 159,51 eurų * 7 d.d. *62,06 proc. - 21 proc. (SODRA mokesčiai nedarbingumo išmokai) = 547.43 eurų. ( 2 d.d. apmoka darbdavys ir 1 d.d. buvo šventinė, tai lieka 7 d.d. už kurias mokės SODRA).
Automatiškai žiniaraštyje paskaičiuojamas skirtumo priedas, kurio dėka, darbuotojui išmokama suma ir SODRA pervesta nedarbingumo pašalpa sudarys tokią sumą, kurią jis būtų gavęs, jei būtų nesirgęs.
Analizuojamu atveju darbuotojas turėjo gauti 3025 eurų
SODRA pašalpos perves 547,43 eurų
Darbdavys perves 2 477,58 eurų
Sumoje darbuotojas gaus 3025 eurų t.y. tiek, kiek būtų gavęs, jei būtų nesirgęs.
Analogiškai skaičiuojama ir atostoginių atveju, tik čia jau nereikia vertinti SODRA skiriamos pašalpos: palyginama išmokama suma su atostoginiai ir suma kurią būtų gavęs darbuotojas neatostogaudamas: jei išmokama suma su atostoginiai yra mažesnė nei išmokama suma darbuotojui neatostogaujant - tada būtų paskaičiuojamas papildomas priedas.

3. Kita informacija:
3.1. Neigiamas priedas nėra skaičiuojamas t.y. jei darbuotojas sirgdamas kažkokiu būdų gautų daugiau, nei būtų dirbęs - joks papildomas priedas nėra skaičiuojamas (tas pats ir atostogų atveju).
3.2. Jei liga/atostogos kertasi per mėnesį - priedo suma išskaičiuojama proporcingai abiem mėnesiams ir atvaizduojami atitinkamų mėnesių žiniaraščiuose.
3.3. Nedarbingumo atveju papildomas priedas skaičiuojamas tiek Ligos atveju, tiek Ligonio slaugymo.