Planuojamų atostogų (PA) žymėjimo naudojimas

Planuojamų atostogų (PA) žymėjimo naudojimas. Šis žymėjimas skirtas Jūsų darbo palengvinimui, dėliojant darbuotojų grafikus. Tarkime: žinote, kad darbuotojas planuoja savaitę atostogauti, bet dar nėra pateikęs atostogų prašymo (dar nėra sukurta atostogų personalo operacija ir jos Grafikuose nesimato), todėl planuojamu atostogų laikotarpiu grafikų portale pažymite PA ir taip lengvai galite dėlioti kas dirbs atostogaujančio darbuotojo laikotarpiu. Pavyzdžiui: parduotuvėje turi dirbti 4 pardavėjos ir 1 iš jų atostogaus 1 savaitę. Pažymėkite grafike PA jos atostogų laikotarpiu ir priskirkite darbo laiką parduotuvėje kitai pardavėjai, kuri vaduos atostogaujančią. Kaip veikia funkcionalumas detalesnį aprašymą rasite apačioje.

1. Konfigūracija. Reikalinga minimali konfigūracija, Personalas ir atlyginimai -> Žymėjimų grupės raskite žymėjimų grupę PORTG_NZD Portale grafikai naudojami žymėjimai dienoms. Tik šioje grupėje esantys žymėjimai galimi kaip pasirinktini žymėjimai grafikų portale.

2. Žymėjimas PA - Planuojamos atostogos žymėjimu grafikų portale.
2.1. Atverkite reikiamo darbuotojo darbo dieną, kurią jis planuoja atostogauti ir pasirinkite iš galimų žymėjimų PA - Planuojamos atostogos, išsaugosite. Diena bus pažymėta kaip planuojamos atostogos. Jei yra poreikis pažymėti daugiau dienų - kopijuokite reikiamą žymėjimą į visas Planuojamų atostogų dienas. Suvedę reikiamą informaciją matysite darbuotojo planuojamas atostogas.

2.2. Planuojant kitų darbuotojų darbo laiką matysite kuris darbuotojas kada planuoja atostogauti ir kas ką gali pakeisti atostogų metu. Pavyzdiniame paveiksle matyti, kad Klaipėdos parduotuvėje dirbant Antra pardavėja planuoja atostogauti 04 03 - 07 dienomis ir ją pavaduos 15 Pardavėja iš Kauno parduotuvės, taip užtikrinant sklandų parduotuvės darbą.

2.3. Generuojant darbuotojų grafikų suvestinę matysite, ar objekte dirba pakankamas skaičius darbuotojų, nes atvaizduojant Suplanuota dirbti valandų ir Suplanuotas darbuotojų skaičius per dieną reikšmes, bus įtraukiami tik dirbantys darbuotojai, be esančių suplanuotose atostogose.

3. Jei darbuotojo grafike bus Planuojamų atostogų žymėjimas - jis bus matomas ir Tabelių portale.

Taip pat Tabelio spausdinyje

Ir ERP tabeliuose

4. Darbuotojui pateikus prašymą atostogoms ir jį užregistravus (sukūrus atostogų personalo operaciją), PA žymėjimai bus pakeisti A - Atostogų žymėjimu tiek grafikų portale, tiek tabelių portale, tabeliuose erp ir tabelio spausdinyje.

5. LABAI SVARBU: prieš skaičiuojant darbo užmokestį turite pasitikrinti bei užtikrinti, kad neliktų PA žymėjimų nei Grafikuose, nei Tabeliuose, priešingu atveju darbo užmokestis bus paskaičiuojamas neteisingai! Jei vis dėl to darbuotojas neišėjo planuotų atostogų - Grafikų portale pakeiskite juos įprasto darbo žymėjimais (pakeitus atsinaujins ir Tabelių informacija automatiškai).