fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:

1.Sukurtas naujas įrankis Incidentų portalas. Šis funkcionalumas skirtas nuomininkams registruoti įvairias problemas (administracines, susijusias su nuomojamu turtu ir pan.) ir gauti informaciją apie jų sprendimo eigą. Jūs, kaip portalo administratorius, galėsite priskirti problemai sprendėją, kontroliuoti incidento statusą, redaguoti incidento informaciją. Problemos sprendėjai taip pat galės prisijungti prie incidentų portalo ir matyti jiems priskirtas problemas, jas komentuoti, informuoti apie problemos sprendimą. Detalus funkcionalumo aprašymas čia. Taip pat sukurti detalūs veiksmų aprašymai Incidentų registratoriams ir Incidentų sprendėjams.

 

2. Realizuota galimybė importuoti detalias sutarčių eilutes. Importo metu importuojamos tik tos eilutės, kurių Tipas sutartyje būtų  Priskaitymas. Importas Jums pravers tada, kai be patalpų ir komunalinių klientai dar moka už kitas paslaugas pvz.:  kas mėnesį kintantis mokestis už muziką ir pan. Detalų aprašymą kaip atlikti importą ir importo failą rasite čia

3. Atvėrę sutarties eilutę matysite naują skiltį Papildoma informacija. Čia galite importuoti papildomą informaciją. Kaip tai atlikti instrukciją rasite čia.
Buhalterinė apskaita naujovės:

1. Naujas funkcionalumas Jums! nuo šiol galėsite mokėjimus importuoti ir iš MS Excel failo! Detalus aprašymas kaip importuoti mokėjimus čia.
Personalas ir atlyginimai naujienos

1. Sukurtas naujas kintamasis darbo sutartims NPA Nustatytas pastovus atlyginimas. Kintamasis gali būti pridedamas tik į suminę darbo laiko apskaitą dirbančių darbuotojų sutartį ir kai sutartis turi varnelę Valandinis. Pridėjus šį kintamąjį darbuotojui visada bus skaičiuojamas nustatytas atlyginimas, neatsižvelgiant į dirbtas dienas tabelyje (išskyrus neatvykimus: liga, atostogos ir pan.) t.y. bus atsižvelgiama ar išdirbtos valandos, nustatytos grafike, o ne ar išdirbtos dienos. Pvz. jei darbuotojas 1 dieną nedirbo, bet kitą dieną dirbo dvigubai - jo atlyginimas bus toks, koks nustatytas. 

2. DU mokėtinų sumų paieškoje modifikuotas filtras Žiniaraščio eilutės laikotarpis. Dabar čia bus galima pasirinkti ne konkrečią datą, bet laikotarpį, kaip kad ir Tabelių ar DU žiniaraščių paieškoje

 
Dokumentų valdymas naujovės

1. Pirkimo sąskaitų detalizavimas ir automatinis pajamavimas buhalterijoje naudojantis Dokumentų valdymo sistema! Taip, tai naujas funkcionalumas mūsų klientams. Jo pagalba DVS'e įkėlę dokumentą (Sąskaitą faktūrą ar kitą Jums reikiamą dokumentą) galėsite ją išdetalizuoti ar tiesiog pritaikyti detalizacijos šabloną ir sukurti sąskaitą. ERP ją beliks tik patvirtinti. Detalus funkcionalumo aprašymas bei konfigūravimas čia.

2. Jums nebereikės registruoti dokumentų, DVS tai padarys už Jus! Dokumentų šablonuose rasite naują varnelę "Registruoti automatiškai". Pažymėjus varnelę, pagal šabloną kurti dokumentai bus užregistruojami automatiškai, jei bus siųsti Registravimo veiklai. Svarbu - Šablone būtinai turi būti nurodytas Dokumento registras.

3. Įvertinę Jūsų pastabas, mygtuką [Siųsti  dokumentą procesams] pridėjome ne tik dokumentų paieškoje, bet ir dokumento profilyje. Dabar išsiųsti dokumentą ERP galėsite ir iš dokumento profilio.

4. Naujiena klientams, kurie neturi DU ir personalo modulio, bet naudoja DVS ir nori gauti priminimus apie darbuotojų dokumentų galiojimo pabaigą! dabar priminimai apie darbuotojų dokumentų galiojimo pabaigą bus siunčiami ir tada, kai Darbuotojas neturi darbo sutarties. 

5. Sukurtos papildomos operacijų teisės, kurių pagalba naudotojų rolėms galėsite nustatyti prieigą prie atitinkamų DVS komponentų:

  • Leisti prisijungti į DVS portalą - naudotojas galės prisijungti į DVS portalą ir matys paveiksle numeriu 1 pažymėtus komponentusų.
  • Gali prisijungti į personalo tabelių portalą - naudotojas galės prisijungti  į tabelių portalą ir matys paveiksle numeriu 2 pažymėtus komponentus.
  • Gali prisijungti į incidentų portalą - naudotojas galės prisijungti į incidentų portalą ir matys paveiksle numeriu 3 pažymėtus komponentus.
  • Rodyti personalo planą - naudotojas matys personalo planą  ir matys paveiksle numeriu 4 pažymėtus komponentus.
  • Rodyti veiklų suvestinę DVS - naudotojas galės matyti veiklų suvestinę ir matys paveiksle numeriu 5 pažymėtus komponentus.

6. Realizuota galimybė iš peržiūros lango atsisiųsti susijusius dokumentus t.y. kai dokumentas turi susijusių dokumentų, atvėrus jų peržiūrą, bus galima juos atsisiųsti

 

7. Pateikti dokumentai skiltyje dabar bus matomi tik tie dokumentai, kurių iniciatorius yra prisijungęs darbuotojas.

8. Šalia adresato matysite simbolį, kurį paspaudus bus pateikiama detali adresato informacija

 
Administravimas naujienos

1. Realizavimo funkcionalumą, kurio pagalba galėsite deaktyvuoti naudotoją nuo bet kurio portfelio! Tai galėsite atlikti patys vos kelių mygtukų pagalba. Kaip tai atlikti aprašymą rasite čia.
Naudotojo vadovas papildytas instrukcijomis:

O naujienose - ar naudojatės BSSIT siūlomais duomenų importais, kurie gali padėti sutrumpinti Jūsų darbo diena? detalus duomenų importų sąrašas ir aprašymas čia.

Kitos naujienos

Daugiau