Incidentų registravimo portalas - instrukcija incidentų registratoriams

Incidentų registravimo portalas - instrukcija incidentų registratoriams. Instrukcija skirta naudotojams, kurie registruos problemas Incidentų portale. Instrukcijoje rasite aprašymą šiomis temomis:
1. prisijungimas į incidentų portalą, incidentų paieška.
2. incidentų registravimas (skirta incidentų registratoriams)

1. Prisijungimas į incidentų portalą, incidentų paieška.

1.1. Prisijungimas. Portalas pasiekiamas standartinėmis Mozilla, Opera, Internet explorer naršyklėmis. Prisijungimo adresas pateikiamas incidentų portalą administruojančios įmonės.
1.1.1. Pirmo prisijungimo metu naudojami administratoriaus pateikti prisijungimo duomenys: naudotojo vardas ir slaptažodis.

1.1.2. Toliau naudotojui bus pateikiamas slaptažodžio pakeitimo langas, kur nurodomas dabartinis ir toliau - naujas slaptažodis. Suvedus duomenis spauskite [Tęsti]. Būsite nukreipti į incidentų registravimo langą

1.2. Incidentų paieška. Prisijungę matysite incidentus, priklausomai nuo prisijungusio naudotojo ir jam sudėtas teises matyti ar kurti/redaguoti incidentus. Incidentų galima ieškoti įvedus frazę paieškos lauke arba filtruose
1.2.1. Įvedus fragmentą paieškoje bus ieškoma atitikmens laukuose: Numeris, Pavadinimas, Klientas, Priskirtas asmuo, Vieta.

1.2.2. Galima norimą paieškos reikšmę įvesti ir į konkrečius filtrus. Pagal nutylėjimą ekrane matomi filtrai: Klientas, Būsena, Priskirtas asmuo.

1.2.3. Esant poreikiui galima prisidėti ir daugiau filtrų. Tai padarysite paspaudę reikšmę filtrai ir varnele pažymėję norimus papildomai matyti filtrus

1.3. Incidento peržiūra. Paspaudus reikiamą incidentą, dešinėje pusėje bus rodomas incidento peržiūros skydelis

 

2. Incidentų registravimas.

Šioje dalyje aprašomas incidentų registravimo procesas, kai incidentus registruoja naudotojas, turintis rolę incidentų_registratorius.
2.1. Incidento kūrimas. Incidentai kuriami Incidentų paieškoje paspaudus mygtuką [Sukurti naują].

2.1.2. Atvertoje incidento kortelėje, nurodoma:
1. Pavadinimas - trumpas problemos pavadinimas
2. Problema - iš sąrašo pasirenkama Problema
3. Incidento detalės - detaliai aprašoma problema
4. Registruotojo vardas ir pavardė, Telefono numeris - įrašoma registravusio asmens vardas ir pavardė, bei nurodomas telefono numeris - SVARBU: šiuo telefono numeriu registravęs problemą asmuo sms žinutėmis bus informuojamas apie problemos sprendimo eigą.
5. Klientas - rodoma įmonė, kurios atsakingas asmuo yra incidento registratorius
6. Sutartis - rodoma klientui priskirta sutartis. Jei klientas turi kelias sutartis - iš sąrašo pasirenkama reikiama.
7. Vieta - iš sąrašo pasirenkama konkreti problemos vieta t.y. kurioje pastato vietoje yra problema.
8. Svarba - iš sąrašo pasirenkama problemos svarba
9. Išsprendimo data - nurodoma pageidaujama problemos sprendimo data

2.1.3. Incidentas bus sukurtas iš karto Jums paspaudus mygtuką [Sukurti naują incidentą]
2.2. Incidento redagavimas. Sukurtą incidentą galite redaguoti, pridėti papildomus dokumentus ar komentarus.
2.2.1. Incidentas redaguojamas atvėrus incidento peržiūros skydelį ir viršuje pasirinkus funkciją [Redaguoti]. Jums bus atverta incidento kortelė, kurioje galėsite patikslinti prieš tai užpildytus laukus. Atlikus pakeitimus incidentas Išsaugomas

2.2.2. Papildomi dokumentai pridedami atvėrus incidento peržiūros skydelį ir viršuje pasirinkus funkciją [Prisegti dokumentą].

Pasirenkamas dokumentas esantis sistemoje arba pridedamas naujas dokumentas, įkeliant jį iš prietaiso.

2.2.3. Incidentai gali būti komentuojami. Komentarų skiltis matoma tik tada, kai incidentas jau išsaugotas.

2.3. Apie pasikeitusį incidento statusą registravęs naudotojas informuojamas sms žinutę incidente nurodytu telefono numeriu.