Naudotojų deaktyvacija/aktyvacija

Naudotojų deaktyvacija/aktyvacija. Dažnai susiduriame su situacija, kai vienas naudotojas būna priskirtas keliems portfeliams ir atsiranda poreikis naudotoją deaktyvuoti tik viename iš portfelių. Kaip tai atlikti rasite aprašymą žemiau. Deaktyvavus naudotoją jis automatiškai pašalinamas iš visų adresatų grupių ir jam siųsti dokumentų nebegalėsite.
SVARBU - deaktyvuoti gali tik tas naudotojas, kuris taip pat gali prisijungti prie portfelio, nuo kurio naudotojas bus deaktyvuojamas. Deaktyvuoti galima iš bet kurio portfelio, kuriame deaktyvuojamas naudotojas yra priskirtas.

1. Naudotojo deaktyvacija.

1.1. Naudotojas deaktyvuojamas Administravimas -> Naudotojai. Pasirenkamas norimas deaktyvuoti naudotojas ir atveriama naudotojo kortelė.

1.2. Naudotojo kortelėje spaudžiama [Deaktyvuoti naudotoją]

1.3. Pateiktoje lentelėje matysite portfelių sąrašą, kurie priskirti deaktyvuojamam laikotarpiui. Perkelkite portfelius, nuo kurių norite deaktyvuoti naudotoją, į apatinę lentelę ir spauskite [Gerai]

1.4. Naudotojas bus deaktyvuotas ir negalės prisijungti prie 1.3. punkte pasirinktų portfelių.
1.5. Jei naudotojas buvo susietas su darbuotoju - tai Adresuose Darbuotojo globali grupė bus pakeista į Atleisti darbuotojai (kaip kad darbo sutarties nutraukimo atveju).

2. Naudotojo aktyvacija.

Jei naudotojas buvo deaktyvuotas ir atsiranda poreikis jį aktyvuoti - atliekami tie patys žingsniai, tik naudotojo kortelėje spaudžiama [Aktyvuoti naudotoją] ir atsiradusiame lange pasirenkami portfeliai, kuriame norima naudotoją aktyvuoti.