fbpx

Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:
1. Žemiau sąraše išvardinti duomenų paieškos langai papildyti galimybe filtruoti pagal reikšmes Vietą (pastatą) ir Vietos (pastato) kodas arba pridėti informaciniai stulpeliai:
* Resursų paieška
* Sutarčių paieška
* Konkreti sutartis -> Sutarties objektai
* Sutarties eilučių paieška
* Sutartys -> Sutarties eilutės -> Pritaikyti koeficientą
* Priskaitymų paieškoje
* Komunalinių mokesčių tipų paieškoje
* Komunalinių išlaidų balanso paieškoje
* Pardavimų paieškoje
* Konkreti sutartis -> sutarties objektai -> atidarius konkrečią sutarties eilutę apačioje esanti resursų informacijaBuhalterinė apskaita naujovės:
1. Naujiena! projektuose rasite naują skiltį Globalios grupės. Čia galėsite pridėti susikurtas globalias grupes. Kam to reikia? pagal Projekte esančią globalią grupę galima susidėlioti korespondencijų išrinkimo kriterijus. Pavyzdžiui nusirodyti, kad jei pirkime/pardavime detalėse yra projektas A, kuriame yra nurodyta globali grupė 123, būtų parenkama sąnaudų sąskaita 60001 ir pan. Kaip susikurti globalią grupę, pridėti projekte bei vėliau - sukonfigūruoti korespondencijas aprašymą skaitykite čia.

2. Projektų paieškoje pridėta galimybė filtruoti pagal Projekte nurodytą globalią grupę. Taip pat projektų paieškoje bus matomas ir projekto Globalios grupės informacinis stulpelis

3. Didžiosios knygos (Apskaita -> Didžioji knyga) įrašų paieškoje pridėta galimybė ieškoti pagal reikšmes:
Pajamų išlaidų plano eilutė (pinigų srautas)
Pajamų išlaidų plano eilutė (pinigų srautas) kodas

4. Tiek pirkimų tiek pardavimų paieška papildyta naujais informaciniais stulpeliais Viso, Viso EUR, Mokėtina (Gautina) suma, Mokėtina (Gautina) suma EUR. Čia atkeliamos reikšmės iš pirkimo/pardavimo sąskaitos detalių suminė informacijaPersonalas ir atlyginimai naujovės:
1. Naujiena! Sukurtas funkcionalumas leidžiantis kaupti kolektyvinių sutarčių atostogas. Nustatymuose nurodžius periodą ir už jį gaunamų dienų skaičių, šių atostogų kaupimą bei naudojimą galėsite stebėti darbo sutarties Atostogų skiltyje. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.
2. Dabar galėsite skaičiuoti už viršvalandinį darbą naktimis dar vienu tarifu. Be jau esamo standartinio galėsite nusirodyti dar vieną. Tam tikslui sukurtas Kintamasis AUVDNT2 Apmokėjimo už viršvalandinį darbą naktimis tarifas 2, kuriame nurodomas tarifas, tabelyje naujas žymėjimas VDN2 Viršvalandinis darbas naktį 2. Norėdami taikyti kitą tarifą už viršvalandinį darbą naktį nurodykite jį kintamajame, atlikite reikiamus žymėjimus tabelyje, ir DU žiniaraštyje bus paskaičiuotas atskiras priskaitymas su reikiamu tarifu.

3. Naujiena! tabelių portale galėsite atlikti Papildomus žymėjimus pasirinktam periodui! Pažymėkite darbuotoją/us, kuriems norite atlikti žymėjimus ir spauskite Pildyti laikotarpiui. Atsiradusioje lentelėje beliks nurodyti laikotarpį, kokias papildomas valandas norite pridėti ir įvesti jų reikšmę
4. Naujas nustatymas susijęs su darbuotojo anketos pildymu: Darbuotojo anketa - pateikiant dokumentą reikalauti kvalifikuoto parašo. Šio nustatymo pagalba galėsite nurodyti, ar anketos pildymo pabaigoje sugeneruotas Prašymas priimti į darbą turi būti pateikiamas be parašo ar turi būti pasirašytas su kvalifikuotu pildžiusio parašu.

5. Patobulinta ataskaita DU5_8_D Darbo užmokesčio žiniaraštis:
* ataskaitos filtruose pridėtas papildomas filtras Apmokėti iki. Pagal šį filtrą galėsite matyti filtre nurodytai datai visą skolą darbuotojui. Tam tikslui ataskaitoje pridėtas papildomas stulpelis Skola darbuotojui (datai). Čia bus rodoma kokia visa Jūsų skola liko darbuotojui filtre Apmokėti iki datai (tokia pati suma, kokia yra DU mokėtinose sumose)

Taip pat pridėti papildomi informaciniai stulpeliai:
* Neišmokėta - bus sumuojama visa žiniaraščio, nurodyto filtre Datai, neišmokėta suma. Kitaip sakant reikšmių suma, kurios yra stulpeliuose su prierašu neišmokėta.
* Viso gyventojų pajamų mokestis - šiame stulpelyje bus atvaizduojama visų GPM bendra suma (ligos, atostoginių ir kt. GPM)
6. Nauja galimybė skaičiuoti darbo užmokestį pagal pareigybės kategoriją. Darbo sutartyje nurodžius reikiamą kintamąjį, o pareigybėje - koeficientą, DU bus skaičiuojamas MVĮ*koeficientas* dirbtų valandų skaičius. Taip konkrečioms pareigybėms bus paskaičiuojamas DU pagal konkretų koeficientą. Detalų funkcionalumo aprašymą rasite čia.
7. Po šių atnaujinimų tvirtinant personalo operacijas bus tikrinama ar personalo operacijos periode nėra žymėjimų, užrakintų tabelių portale. Radus tokių žymėjimų personalo operacija nebus patvirtinta, o Jūs gausite pranešimą, kurios dienos yra užrakintos

8. PV9 Personalo dokumentai papildyta nauju filtru Darbuotojo statusas. Filtre galėsite nurodyti kokio status darbuotojų dokumentų Jums reikia.
Svarbu: nenurodžius statuso ataskaita veiks kaip anksčiau t.y. bus rodomi dirbančių darbuotojų nurodytai datai dokumentai. Filtre darbuotojo statusas nurodžius darbuotojo statusą į datos filtrą reaguojama nebus.

9. Ataskaitoje DU5_10_D Darbo užmokesčio žiniaraštis už mėnesį, sugrupuota su dirbto laiko ir darbo sutarties informacija pridėtas papildomas informacinis stulpelis Prastovos valandų kiekis (PNE, PN)

10. Ataskaitos:
DU5_4 Atlyginimo lapelis
DU5_4_3 Atlyginimo lapelis papildytas
DU5_4_3D Atlyginimo lapelis papildytas (dvikalbis)
DU5_4_3N Atlyginimo lapelis papildytas (nekarpomas)
DU5_4_4_D Atlyginimo lapelis detalizuotas
Papildytos Atostogų norma reikšme. Jei darbuotojas kaupia atostogas - atlyginimo lapelyje bus matoma kokia atostogų norma jam taikoma

Dokumentų valdymas naujovės:
1. Dabar įkėlus dokumentą bus galima iš karto pereiti į dokumento profilio langą. Dokumento įkėlimo lange pridėtas mygtukas [Saugoti ir atidaryti dokumento profilį]. Paspaudus jį dokumentas bus išsaugomas, o Jūs - nukreipiami supildyti detalesnę dokumento informaciją, susieti kitus dokumentus ir pan. Jei keliami keli dokumentai ir jie kėlimo lange nėra pažymėti, kaip susieti - profilio atidarymo mygtukas bus neaktyvus. Pažymėjus, jog dokumentai susieti ir nurodžius, kuris jų pagrindinis - profilio atidarymo mygtuko pagalba atidarysite to dokumento profilį, kuris bus pagrindinis.
Taip pat mygtukai [Saugoti ir siųsti] bei [Generuoti ADOS/ASiC] perkelti į išskleidžiamą meniu

2. Naujiena! dabar dokumento peržiūros lange (tiek iš veiklų, tiek iš katalogų) galėsite keliauti nuo vieno dokumento prie kito t.y. dokumentus vartyti kaip knygą! Viršuje rodomi skaičiukai leis nepasimesti kelintame dokumente esate. Žinoma keisis ne tik dokumento peržiūros langas, bet ir informacinis skydelis.

3. Realizuota galimybė katalogo saugoje nurodyti Paveldėjimo rolę. Galima pasirinkti:
* standartinis - veiks kaip dabar t.y. tokią paveldėjimo rolę turintys naudotojai matys katalogą ir jo turinį, bei galės atlikti varnelėmis nurodytus veiksmus.
* ribotas - naudotojas kataloge galės matyti tik tuos dokumentus, į kuriuos turi teises

4. Pakoreguotos dokumento pavadinimo formavimo taisyklės. Atnaujinta ir instrukcija, kur rasite detalų aprašymą apie tai, kaip gali būti formuojamas naujai kuriamo dokumento pavadinimas. Detaliau skaitykite čia
5. Turite darbuotojų, kurie turi daugiau nei 1 darbo sutartį ir jose kaupiamos atostogos? dabar tokių darbuotojų atostogų informacija bus matoma iš visų sutarčių, kur jos kaupiamos tiek pagrindiniame lange prie darbuotojo, tiek teikiant atostogų prašymus/įsakymus

6. Dabar galėsite užbaigti registracijos veiklą, jei dokumentas jau buvo užregistruotas ne iš veiklos. Būna atvejų, kad dokumentas išsiunčiamas registravimo veiklai ir yra užregistruojamas ne iš veiklos, ko pasekoje dokumentas tampa registruotas, o registravimo veikla lieka neužbaigta. Dabar tokios veiklos paspaudus veikloje Registruoti bus užbaigtos, bet dokumentas antrą kartą užregistruotas nebus.
7. Dabar bendroje paieškoje įvedus kelias reikšmes naudojant kablelio simbolį bus ir ieškoma kelių reikšmių per paieškoje nurodytus ieškomus laukus.

8. Naujas informacinis stulpelis DVS dokumentų paieškoje Sąskaitos kitos detalizacijos. Šiame lauke bus matomos visos kitos detalizacijos, kurios naudojamos sąskaitos detalizavimo metu, jei ta reikšmė neturi atskiro informacinio stulpelio paieškoje

9. Jei kuriate pirkimo sąskaitas naudodamiesi DVS - turime Jums gerų žinių. Be jau esamų pagrindinės informacijos lauką dar papildomai galima prisidėti:
* Valiuta
* Originali dokumento data
* PVM suma
* Suma su PVM
Kaip tai atlikti aprašymą rasite čia

10. Grįžus iš dokumento profilio žymeklio vieta išliks tokia pati, kur jį palikote, prieš atveriant profilį, nebereiks iš naujo ieškoti dokumento, kurį buvote atvėrę.
11. Realizuota galimybė užbaigti bet kokią veiklą ir kataloguose. Jei gavote dokumentą kokiai nors veiklai ir atsidarėte jo informacinį skydelį kataloguose - ten matysite veiklos užbaigimo mygtuką ir galėsite ją užbaigti.

Administravimas naujovės:
1. Dabar iš darbuotojų paieškos langą galėsite išsiųsti pasirinktiems darbuotojams informaciją apie prisijungimą prie DVS. Paspaudus mygtuką Siųsti prisijungimo duomenis į darbuotojo el. paštą bus išsiųsta informacija su jo prisijungimo vardu bei nuoroda, kurią paspaudus naudotojas turės nusirodyti slaptažodį.
Pagal dabar egzistuojantį funkcionalumą vos 2 mygtukų paspaudimu sukursite visiems darbuotojams naudotojus (instrukcija čia)  ir išsiųsite jiems informacija apie prisijungimus!
Detaliau apie funkcionalumą rasite čia

Kitos naujienos

Daugiau