DU skaičiavimas pagal pareigybės kategoriją

DU skaičiavimas pagal pareigybės kategoriją. Yra atvejų, kai konkrečiai pareigybei nustatomas tam tikras koeficientas, pagal kurį turi būti skaičiuojamas DU. Tokiu atveju užtenka darbuotojo darbo sutartyje nurodyti atitinkamą kintamąjį ir teisingai apsirašyti pareigybes, pridedant koeficientus. Rezultate DU darbuotojui bus skaičiuojamas pagal jo pareigybėje nurodytą koeficientą.
SVARBU: skaičiuojant DU, pareigybėje nurodytas koeficientas dauginamas iš MVĮ * dirbtos valandos, kai sutartis valandinė arba koeficientas * MMA/darbo laiko norma*dirbtos dienos, kai sutartis ne valandinė
1. Norint naudoti aukščiau aprašytą skaičiavimą, Darbo sutartyje turi būti pridedamas kintamasis SAPPK Skaičiuoti atlyginimą pagal pareigybių kategorijas

2. Pareigybėje reikia pridėti kintamąjį KKNMA Kategorijos koeficientas nuo minimalios algos ir nurodyti jo reikšmę. Būtent pagal čia nurodytą kintamojo reikšmę ir bus imamas koeficientas skaičiavimams.
2.1. Norėdami pridėti pareigybei kintamąjį eikite Personalas ir atlyginimai -> Pareigybės. Atverkite reikiamą pareigybę ir pereikite į skiltį Kintamųjų reikšmės ir spauskite [Naujas]

2.2. Atvertame lange nurodykite kintamąjį KKNMA Kategorijos koeficientas nuo minimalios algos ir Reikšmė - koeficientą, kuris toliau dalyvaus formulėje, bei galiojimo datą. Išsaugokite, taip pridėsite koeficientą pareigybei

3. Skaičiuokite DU. Atlyginimui paskaičiuoti bus naudojamos formulės:
3.1. kai sutartis valandinė pareigybės koeficientas * MVĮ (minimalus valandinis įkainis) * dirbtos valandos
3.2. kai sutartis dieninė pareigybės koeficientas * MMA (minimali mėnesinė alga)/darbo laiko norma*dirbtos dienos