Projektų globalių grupių kūrimas ir konfigūravimas apskaitoje

Projektų globalių grupių kūrimas ir konfigūravimas apskaitoje. Projekto kortelėje yra galimybė nurodyti globalią grupę ir vėliau, pagal projekte nurodytą globalią grupę, sudėlioti konfigūraciją apskaitoje, ko rezultate esant konkrečiam projektui detalizacijose bus parenkama konkreti sąskaitų plano sąskaita tvirtinimo į apskaitą metu. Instrukcijoje rasite aprašymą kaip sukurti globalias grupes pridėti į projektus, sukonfigūruoti sąskaitų plano sąskaitų tipus ir sukurti korespondenciją su sukurtu sąskaitų tipu, kad pagal projekte pridėtą globalią grupę būtų parenkama sąskaitų plano sąskaita

1. Globalių grupių projektuose kūrimas.
1.1. Globalias grupes sukursite atvėrę konkretų projektą, skiltį Globalios grupės ir paspaudę [Pridėti]

1.2. Atvertame lange spauskite [Pridėti šakinę grupę], taip sukursite pagrindinę globalią grupę. Atvertoje lentelėje nurodykite Globalios grupės kodą ir Pavadinimą. Kodai ir pavadinimai - laisvai pasirenkamos Jūsų reikšmės pagal poreikį. Išsaugokite suvestą informaciją

1.3. Jei yra poreikis kurkite kitą stambią globalių grupių šaką analogiškai kaip kad aprašyta 1.2. punkte. Arba kurkite vaikines globalios grupės šakas. Tai padarysite pažymėję pagrindinę grupės šaką ir paspaudę [Pridėti vaikinę grupę]. Atvertame lange nurodykite vaikinės globalios grupės kodą bei pavadinimą.

1.4. Taip susikurkite visą reikiamą globalių grupių medį

2. Globalių grupių projektuose pridėjimas.
2.1. Reikiamos globalios grupės projekte pridedamos atvėrus projektą ir perėjus į skiltį Globalios grupės, paspaudus mygtuką [Pridėti]

2.2. Iš sąrašo pasirenkama reikiama globali grupė ir spaudžiama [Gerai]

2.3. Pridėjus globalią grupę projekte, projekto informacija išsaugoma paspaudus [Saugoti]

2.4. Esant poreikiui iš projekto pašalinti globalią grupę ji gali būti ištrinama Globalių grupių skiltyje paspaudus [Pašalinti]

3. Korespondencijos kūrimas, kurioje būtų naudojama projekto globali grupė. Korespondencijos gali būti kuriamos nurodžius konkrečias sąskaitų plano sąskaitas, kurios būtų paimamos tvirtinimo į apskaitą metu arba susiejamos su tam tikromis detalėmis ir sukuriant taisykles, pagal kurias bus parenkamos vienokios ar kitokios sąskaitų plano sąskaitos, įvertinus dokumente esančias detales. Pavyzdžiui: jei pirkimo detalėse yra projektas, kuris turi tam tikrą globalią grupę, pirkimo tvirtinimo metu sąnaudų sąskaita bus parenkama atsižvelgiant kokią globalią grupę turi projektas. Kaip tai padaryti skaitykite žemiau, kur aprašyta darbų seka pagal pateiktą pavyzdį.
3.1. Sąskaitų plano sąskaitos tipo kūrimas. Tai yra tam tikrų taisyklių rinkinys, pagal kurį bus parenkama sąskaitų plano sąskaita.
3.1.1. Sąskaitų plano sąskaitų tipai kuriami Apskaita -> Sąskaitų plano sąskaitų tipai -> Naujas

3.1.2. Atvertame naujame taisyklių lange nurodomas pavadinimas pasirinktinai ir išsaugoma

3.1.3. Toliau jau kuriamos taisyklės, pagal kurias bus parenkamos sąskaitos pirkimo į apskaitą tvirtinimo metu. Spauskite [Pridėti sąskaitą] ir iš sąskaitų plano išsirinkite sąskaitą, kurią aprašinėsite, ir pasirinkite spauskite [Gerai]

3.1.4. Pažymėkite pridėtą eilutę ir spauskite [Pridėti reikšmę]. Šioje eilutėje formuokite taisyklę, pagal kurią bus išrenkama nurodyta sąskaitų plano sąskaita. Šiuo atveju skiltyje Reikšmės tipas nurodykite Projektas, o skiltyje Globali grupė - konkrečią projekto globalią grupę. Pagal pridėtą paveikslą rezultatas tvirtinimo į apskaitą metus bus toks: jei dokumento detalėse bus projektas, kuriame bus nurodyta globali grupė Didieji miestai, bus parenkama 6300111 sąnaudų sąskaita

3.1.5. Norėdami aprašyti taisyklę kitai sąskaitai vėl spauskite [Pridėti sąskaitą] ir iš sąrašo pasirinkę bei pridėję sąskaitą pažymėkite ją ir spauskite [Pridėti reikšmę] ir pakartokite 3.1.4 punkte aprašytą seką. Taip sukurkite taisykles visoms reikiamoms sąnaudų sąskaitoms.
3.1.6. Pagal pavyzdį sąskaitų plano sąskaitų tipas gali atrodyti taip

3.1.7. SVARBU: viena globali grupė gali priklausyti tik vienam taisyklių rinkiniui. Priešingu atveju tvirtinimo metu sistema negalės parinkti kurią sąskaitą naudoti korespondencijoje.

3.2. Korespondencijos kūrimas. Būtent korespondencijoje naudojamas 3.1. punkte sukurtas sąskaitų plano sąskaitų tipas.
3.2.1. Korespondencija kuriama Apskaita -> Korespondencijos. Pasirinkite reikiamą korespondencijų sritį ir pažymėję ją spauskite Naujas -> Pridėti korespondenciją

3.2.2. Atitinkamai pagal dokumentą, kurį tvirtinant bus naudojama korespondencija, nurodoma Pagrindinė korespondencijos informacija

3.2.3. Korespondencijų įrašų srityje nurodomas 3.1. punkte sukurtas taisyklių rinkinys, atitinkamai pasirenkama sąskaitos Debeto ar Kredito reikšmė (kurioje pusėje tvirtinimo metu bus tipe nurodyta sąskaita), sudėliojamos kitos korespondencijos reikšmės bei sumos parametrai. Sukurta korespondencija gali atrodyti taip:

Daugiau apie korespondencijų kūrimą rasite čia.

3.3. Tvirtinant korespondencijoje nurodyto tipo dokumentus, pagal 3.1. punkte aprašytas taisykles atitinkamai bus parenkama sąnaudų sąskaita, priklausomai nuo projekto, koks bus dokumento detalėse: