Dokumento, kuriamo iš šablono, pavadinimo konfigūravimas

Dokumento, kuriamo iš šablono, pavadinimo konfigūravimas. Pagal poreikį galite sukonfigūruoti bet kokio sistemoje esančio dokumento šablono pavadinimą t.y. dokumento, kuriamo pagal šabloną saugojimo metu jam pavadinimas bus suteikiamas pagal Jūsų aprašytas taisykles.
1. Įjunkite programos nustatymą, kurio pagalba dokumento pavadinimas bus generuojamas pagal Jūsų sudėliotas taisykles. Programos nustatymą rasite Administravimas -> Programos nustatymai Dokumento pavadinimas generuojamas automatiskai pagal taisykles
Screenshot_1
2. Norėdami sukurti dokumento pavadinimo formavimo taisykles, atverkite to dokumento šabloną (pavadinimo taisyklė įrašoma į konkretų šabloną ir taikoma tik tam šablonui). Taisyklė formuojama langelyje Dokumento pavadinimo šablonas
Screenshot_2
3. Galimos reikšmės pavadinimo formavimui:

Pavadinimas        Taisyklė        Pastabos
Šablono pavadinimas {templateName}    Paimamas dokumento šablono pavadinimas
Sąskaitos data {invoiceDate}    Paimama pirkimo sąskaitos data/Gauto dok Data
Sąskaitos serija/numeris {invoiceNumber}    Paimamas pirkimo sąskaitos numeris/Gauto dok Numeris
Darbuotojo kortelės numeris   {staffCode} Reikšmė paimama iš darbuotojo kortelės (prašytojo)
Data nuo   {dateFrom:yyyy.MM.dd}  Datoje vietoje "." galima naudoti "/"
Data iki {dateTo:yyyy.MM.dd}  Datoje vietoje "." galima naudoti "/"
Komandiruotės šalies kodas {countryCode}  Dokumentams, turintiems atributą Komandiruotės šalis
Darbuotojas (-ai)    {requestors} Atostogų prašymo/įsakymo atveju bus pridėtas darbuotojas (-ai)
Kitos šalies pavadinimas {otherParty} Paimamas kitos šalies pavadinimas
Numatomas darbuotojo padalinys {expectedDepartment} Paimamas numatomas darbuotojo padalinys iš Darbuotojo kortelės
Numatoma įdarbinimo data {expectedContractEffectiveDate:yyyy.MM.dd} Paimama numatoma įdarbinimo data iš Darbuotojo kortelės

4. Pavyzdžiui, jei norite, kad atostogų prašymo pavadinime būtų rodoma: darbuotojo kortelės numeris/Prašytojas/Šablono pavadinimas/data nuo/data iki. Jūsų šablono pavadinimo aprašymas atrodys taip:
Screenshot_4
5. Gausite tokį sugeneruotą dokumento pavadinimą dokumentui, rengiamas pagal Atostogų prašymo šabloną
Screenshot_5

6. Kita informacija. Dokumento pavadinimo formavimo logika:
6.1. jei Dokumento pavadinimas generuojamas automatiškai pagal taisykles nustatymas išjungtas:
Tiek kuriant dokumentą pagal šabloną, tiek keliant failą ir kėlimo lange priskiriant šabloną paimamas šablono pavadinimas. Keliant failą be jokio šablono - išsaugomas failo pavadinimas.
6.2. jei Dokumento pavadinimas generuojamas automatiškai pagal taisykles nustatymas įjungtas ir yra pavadinimo šablono taisyklė:
Tiek kuriant dokumentą pagal šabloną, tiek keliant failą ir kėlimo lange priskiriant šabloną paimamas pavadinimas pagal taisyklę.
6.3. jei Dokumento pavadinimas generuojamas automatiškai pagal taisykles nustatymas įjungtas ir nėra pavadinimo šablono taisyklės:
Kuriant dokumentą pagal šabloną paimamas šablono pavadinimas. Jei šablone yra užpildyti atributai Darbuotojas ir data, tada sukonstruojamas pavadinimas Šablono pavadinimas + darbuotojas + data nuo-iki. Visais kitais atvejais: kuriant dokumentą ir įkeliant failą kūrimo metu, keliant failą ir priskiriant šabloną kėlimo metu - lieka Failo pavadinimas.

Jei dokumento pavadinimas paredaguojamas kūrimo/kėlimo metu - visada lieka pakoreguotas pavadinimas
Jei keičiamas šablonas jau įkeltam dokui, nustatymas įjungtas, pavadinimo taisyklė šablone yra ir dokumento pavadinimas sutampa su įkelto failo pavadinimu - pavadinimas pakeičiamas į šablone esančią taisyklę. Jei dokumento pavadinimas buvo pakoreguotas ir nebesutampa su įkelto failo pavadinimu - liks pakoreguotas pavadinimas.