fbpx

Naujienos

 

Nekilnojamas turtas naujovės:

1. Sutarties skiltyje Depozitai matysite naują informacinį stulpelį Nesumokėta depozito suma VĖLUOJA. Čia bus atvaizduojama depozito suma, kurią sumokėti šiai dienai yra vėluojama.

2. Patobulintas detalių sutarties eilučių importas. Dabar bus galima importuoti ir nuolaidas t.y. reikšmes su "-" ženklu, bet tik tada, jei neigiamos sumos importuojamas produktas turi tipą Nuolaida.

3. Patobulintas resursų paieškos filtras. Dabar pagal nutylėjimą paieškoje matysite tik tuos resursus, kurie šiai dienai yra užimti t.y. turi aktyvią ir galiojančia sutarties eilutę.
Norėdami matyti visus resursus paieškoje paspauskite X simbolį ir sąraše bus pateikti tiek laisvi, tiek užimti resursai.Personalas ir atlyginimai naujovės:

1. Naujas nustatymas darbo sutartyje Skaičiuojant VDU naudoti:
* Faktiškai dirbtą laiką - VDU bus skaičiuojamas įprastai pagal faktiškai dirbtą laiką
* Laiką pagal normą - VDU bus skaičiuojamas pagal nustatytą Vyriausybės darbo laiko normą, įvertinant darbuotojo neatvykimus (atostogas, ligą ir p pan.)
Visuose priskaitymuose, kur naudojamas VDU (liga, atostogos, kompensacija už nepanaudotas atostogas), bus skaičiuojamas pagal čia pasirinktą normą. Nepasirinkus taikomas standartinis skaičiavimas - pagal faktą.

2. NAUJIENA! pakeitimai DU žiniaraščių detalizavime. Vis sulaukiame Jūsų pastabų, dėl priskaitymų detalių pakeitimo, jei žiniaraštis perskaičiuojamas. Jūs kruopščiai prisidedate priskaitymus, pakoreguojate jų detales (sumas ar detales) ir perskaičiuojant žiniaraštį po to - Jūsų atliktos korekcijos dingsta. Daugiau taip nebus. Jei pridėjote priskaitymą arba jį importavote ir koregavote tokio priskaitymo detales - perskaičiuojant žiniaraštį Jūsų atliktos korekcijos išliks.
Labai svarbu - tai galioja tik tiems Priskaitymams, kuriuos pridėjote ranka į žiniaraštį arba importavote.
Jei Priskaitymas į skaičiavimus atkeliavo iš darbo sutarties (pvz.: etatinis atlyginimas), ar personalo operacijos - tokių priskaitymų pakoreguotos detalės, atlikus perskaičiavimą, nebus išsaugomos

3. Priskaitymų/atskaitymų į žiniaraštį importe pridėta galimybė importuoti Projektus. Atnaujintas importo failas čia

4. Nauja! džiaugiamės, kad aktyviai naudojatės funkcionalumu, kuris primena apie terminuotų darbo sutarčių galiojimo pabaigą. Praplėtėme šį funkcionalumą ir nuo šiol tokiomis pačiomis sąlygomis gausite priminimus ir apie neterminuotų darbo sutarčių pabaigą (kai yra suplanuotas atleidimas) bei bandomojo laikotarpio pabaigos datą.

5. Ataskaitose GPM312_D Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms išklotinė ir GPM313_D GPM313 ataskaitos išklotinė pridėti papildomi informaciniai stulpeliai Atskaitymas redaguotas vartotojo. Kokia stulpelio paskirtis? padėti greičiau Jums rasti klaidą, jei metinė ar mėnesinė deklaracija skiriasi lyginant su DU žiniaraščiais, Didžiąja knyga. Šiame stulpelyje matysite, jei konkrečiam darbuotojui Išmokamą sumą redagavote ranka. Ataskaitos tokių korekcijų neidentifikuoja ir atvaizduoja pirminę (prieš korekciją buvusią) sumą, todėl ataskaitose tokias sumas turite pasitaisyti.

6. Patikslintas grafike esančio nustatymo Skaičiuoti laiką poilsio dienomis, kaip darbą poilsio dienomis veikimas, pildant tabelius Tabelių portale. Jam į pagalbą sukurtas ir programos nustatymas Tabelių portale darbą poilsio dienomis vesti kaip darbą poilsio dienomis.
* jei grafike pažymėta, kad darbą poilsio dienomis skaičiuoti kaip poilsio dienomis ir nustatyme Tabelių portale darbą poilsio dienomis vesti kaip darbą poilsio dienomis uždėta varnelė - Tabelių portale žymint darbą poilsio dienomis ERP tabeliuose bus atvaizduojamas ir DP žymėjimas ir už šią dieną darbuotojui bus skaičiuojamas padidintas darbo užmokestis

* jei grafike pažymėta, kad darbą poilsio dienomis skaičiuoti kaip poilsio dienomis ir nustatyme Tabelių portale darbą poilsio dienomis vesti kaip darbą poilsio dienomis NEUŽDĖTA varnelė - Tabelių portale žymint darbą poilsio dienomis ERP tabeliuose bus atvaizduojamas tik FD žymėjimas ir padidintas darbo užmokestis už šią dieną darbuotojui nebus skaičiuojamas

 

7. Naujas žymėjimas tabeliuose bei sumuojantis stulpelis Nemokamas darbas poilsio dieną. Šis žymėjimas naudojamas tada, kai darbuotojas dirbo poilsio dieną, bet už ją mokėti nereikia t.y. skaičiavimams įtakos nėra. 

8. Papildomas filtras ataskaitoje DU6 1-SD Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią Sutarties įsigaliojimo data iki. Nurodžius šią reikšmę ataskaitoje bus atvaizduojamos tos sutartys, kurios įsigalioja intervale datų filtruose Sutarties įsigaliojimo data ir Sutarties įsigaliojimo data iki. Taip informaciją 1 SD galėsite pateikti ne konkrečios dienos, bet laikotarpio.

9. Nauja: nedarbingumo personalo operacijoje dabar požymį NP-SD išsiųsta galėsite koreguoti. Taip pat atitinkamai bus leidžiama keisti ir pateikimo datą. 

10. Ataskaita PV15 Darbuotojų dirbtos valandos (pivot) papildyta reikšmėmis:

  • DPN (dienos)
  • DPN (valandos)
  • PP (dienos)
  • PP (valandos)
  • DSN (dienos)
  • DSN (valandos)

11. Ataskaitoje DU5_6 Tabelis pridėtas papildomas suminis žymėjimo R stulpelis. 

Taip pat papildomas informacinis stulpelis Darbas budėjimo metu.

 

12. Personalo operacijų paieškoje pridėtas naujas informacinis stulpelis "Žymėjimo trukmė". Pagal reikšmę galima rūšiuoti, filtruoti, grupuoti.

13. Tabelių portale pridėtas papildomas informacinis stulpelis Darbas budėjimo metu. Čia bus matoma kiek valandų darbuotojas dirbo budėjimo metu

Taip pat pridėti papildomi informaciniai stulpeliai Darbas poilsio naktį ir Darbas šventinę naktį.

14. Sukurta nauja operacijos teisė Leisti redaguoti personalo tabelių portalo dienas. Dabar ši operacijos teisė priskirta visoms rolėms, kurios turėjo teisę jungtis prie Tabelių portalo (užtikrinant ankstesnį veikimą, kad visi prisijungę naudotojai galėdavo redaguoti dienų žymėjimus). Jei norite, kad tam tikra rolė nebegalėtų atlikti redagavimų portale - nuimkite jai šią Operacijos teisę reikiamoje rolėje.

15. Pridėta galimybė užrakinti žymėjimus ir Pildant tabelio intervalą. Rakinimas veikia analogiškai kaip kad ir užrakinant 1 dienos žymėjimą

16. Papildyta darbuotojo kortelės informacija. Nuo šiol joje galėsite nurodyti Darbuotojo buto/namo numerį atskirame lauke. Anksčiau Gatvė ir numeris būdavo vienoje eilutėje.
Pagrindinis darbuotojo adresas dabar bus matomas Pagrindinėje informacijoje, o papildomi adresai pridedami atskiroje skiltyje.

17. Darbuotojo anketos pildymo metu pridėta galimybė sugeneruoti detalesnį priėmimo į darbą prašymą. Jame gali būti matoma ir banko sąskaita, į kurią turi būti pervedamas atlyginimas, bei NPD taikymo/netaikymo informacija. Kaip susikurti reikiamą šabloną ir susikonfigūruoti rasite čia

SVARBU: tam tikrais atvejais kai kuriems naudotojams nepavykdavo atidaryti darbuotojo anketos tiesiai ERP. Problema pašalinta ir darbuotojo anketa dabar turi būti atidaroma be trikdžių.Dokumentų valdymas naujovės:

1. Nauja galimybė pakartotinai išsiųsti dokumentą pasirašymui ar supažindinimui į išorę. Jei siuntėte dokumentą išoriniam naudotojui ir yra poreikis jį išsiųsti pakartotinai (dalyvis negavo, netyčia ištrynė nuorodą ir pan.), atverkite dokumento skydelį ir atitinkamoje veikloje paspauskite mygtuką [Siųsti iš naujo]

2. Nauja sritis Naudotojo srityje - Nustatymai. Čia lengvai galėsite atnaujinti Naudotojo bei darbuotojo el. paštą, telefono numerį, pasikeisti slaptažodį. Informacija sinchronizuojama su ERP esančia Naudotojo bei darbuotojo kortelėmis

3. Realizuota galimybė redaguoti dokumento profilio Pagrindinę informaciją visada (net kai dokumentas jau registruotas). Jei gavote dokumentą veiklai ir gauta rolė į dokumentą neleidžia redaguoti dokumento - negalėsite redaguoti ir Pagrindinės informacijos.

4. Dokumento šablone yra galimybė nurodyti ar dėti parašą siunčiant, jei rengėjas sutampa su prašytoju (naudinga atostogų prašymų teikimo metu, prašytojui nereikia dėti parašo papildomai, parašas uždedamas automatiškai siuntimo metu). Tačiau anksčiau siunčiant nebuvo atsižvelgiama ar parašas jau yra ir kas kartą siunčiant dokumentą, prašytojo parašas būdavo uždedamas dar kartą. Dabar prašytojui siunčiant dokumentą, kuriame jau yra jo parašas ir kai šablone uždėtas minėtas  nustatymas - bus tikrinama: jei prašytojo parašas jau yra - dar kartą parašas nebus dedamas

5. Kataloge pažymėjus kelis dokumentus pridėta galimybė atlikti dar daugiau papildomų veiksmų: atsisiųsti, trinti, keisti katalogą.

6. Siunčiant dokumentą išoriniam pasirašymui bus atsižvelgiama į siunčiamo dokumento parašymo žymos atvaizdavimą. Jei siunčiate išoriniam pasirašymui dokumentą, kuris turi vizualią parašo žymą - pasirašant išoriniam dalyviui parašo vizuali žyma bus taip pat uždedama. Jei parašo vizualios žymos Jūsų siunčiamame dokumente nėra - išorinio dalyvio parašas bus taip pat be vizualios žymos

7. Papildytas iš el. pašto importuojamų laiškų funkcionalumas. Sukurtas programos nustatymas Importuojant laiškus iš el. pašto išsaugoti ir laišką kaip atskirą dokumentą MSG formatu. Šio nustatymo pagalba dokumentuose bus sukuriamas ne tik prisegtų el. laiške failų profilis, bet ir pačio laiško msg formatu. 

8. Patobulintas veiklų atšaukimo procesas. Dabar atšaukti dokumentą galima kai: vartotojas yra veiklos iniciatorius ARBA vartotojas turi rolę, kurioje yra operacijos teisė Gali stabdyti kitų iniciatorių pradėtus dokumentų procesus. 

9. Visos aktyvios veiklos lange pridėtas papildomas filtras Pas ką dokumentas

10. Pataisytas dokumentų šablonų saugojimas, kai šablone pridedami atributai, kurie pildant dokumentą yra būti privalomi. Saugant tokį šabloną buvo prašoma nurodyti privalomus atributus. Dabar tokio reikalavimo nebebus

11. ADOC dokumento metaduomenyse pridėtas papildomas informacinis laukas Registracijos numeris. Šis numeris bus matomas tik tada, jei adoc dokumentas pirmiau yra užregistruojamas ir tik vėliau pasirašomas

12. Pirkimo sąskaitų kūrimo iš DVS metu pridėta Apmokėjimo data pagal nutylėjimą data - ji bus lygi pirkimo dokumento datai. Jei reikalinga kita data, galėsite ją pakeisti. Be nurodytos datos Pirkimo sukurti negalėsite.

Taip pat  pridėta galimybė dokumentų paieškoje matyti sąskaitos detalizacijas ir tada, kai sąskaita ERP dar nėra sukurta. Anksčiau sąskaitos detalizacijos būdavo matomos tik sąskaitą sukūrus ERP.

13. Patobulintas smart ID klaidos pranešimas, kai naudotojas turi tik Basic smart ID paskyrą, su kuria dokumentų pasirašymas negalimas.

Administravimas naujovės:

1. Patobulintas pareigų sinchronizavimas į Adreso kortelę.
* jei darbuotojas turi darbo sutartį - adresuose bus matomos pareigos iš darbo sutarties
* jei darbo sutarties nėra - pareigos adrese matomos iš Personalas ir atlyginimai -> Darbuotojo kortelės Papildomos informacijos Numatoma pareigybė
* jei darbo sutarties nėra ir numatomos pareigybės darbuotojo kortelėje nėra - pareigos adrese bus rodomos iš Administravimas -> Darbuotojai kortelės.
Šios pareigos bus atvaizduojamos ir DVS'e.

Vartotojo vadove rasite naujas instrukcijas su išsamiais aprašymais kaip atlikti tam tikrus veiksmus naujajame DVS'e! Skubėkite susipažinti! 

 

Kitos naujienos

Daugiau