6. Prašymo rengimas pagal šabloną

Prašymo rengimas pagal šabloną. DVS sistemoje yra galimybė rengti bet kokio tipo prašymus (atostogų, atleidimo ir pan.). Prašymus galima rengti pagal šabloną (kaip susikurti reikiamą šabloną rasite čia) arba įkeliant jau užpildytą dokumentų failą į sistemą. Toliau prašymas siunčiamas procesams (pasirašymui, tvirtinimui, registravimui ir pan.).

1. Norėdami sukurti naują prašymą DVS sistemoje spauskite Dokumentai-> Naujas  dokumentas

2. Atvertame lange matysite dažniausiai naudojamus šablonus, o paspaudę Visi šablonai matysite visus šablonus. Jei žinote šablono pavadinimą ar jo dalį, galite jo ieškoti puslapio viršuje esančioje paieškos eilutėje.

3. Pasirinkus prašymo šabloną atidaromas langas su prašymo atributais. Jame nurodykite prašymo detales (prašymo detalės priklauso nuo pasirinkto šablono):

* Data nuo - data, nuo kada atostogausite
* Data iki - data, iki kada atostogausite
*Išmokėti atostoginius - pasirinkite, kada išmokėti atostoginius
*Dokumento rengimo data - sistema nustato automatiškai
*Pavaduojantis asmuo - įrašykite pavaduojančio asmens vardą ir pavardę
*Tvirtinimas - pasirinkite prašymą tvirtinantį asmenį iš pateikto sąrašo
*Komentaras - Prašymą galite papildyti komentaru ir spauskite [Toliau - peržiūrėti ir pateikti]

4. Kintanti prašymo informacija bus užpildyta surašytomis atributų reikšmėmis. Paspaudę [Toliau - peržiūrėti ir pateikti] pamatysite užpildytą dokumentą:

Jei dokumentas užpildytas teisingai, spauskite [Pateikti dokumentą]. Lange pasirodys lentelė, nurodanti, kad dokumentas buvo pateiktas ir kur jį galima rasti: