9. Dokumento registravimas

Dokumento registravimas. Šis veiksmas atliekamas tada, kai dokumentas turi būti užregistruotas atitinkamame registre ir jam suteikiamas unikalus numeris. Norėdami užregistruoti dokumentą atlikite žemiau nurodytus žingsnius.

1. Pasirinkite sistemoje esantį dokumentą arba įkelkite norimą registruoti dokumentą į sistemą (kaip įkelti dokumentą rasite čia)

2. Pasirinkto dokumento lange spauskite dokumento registracijos ikonėlę [Registruoti]

3. Dokumento informacijos lange atsiras registravimo lauko informacija ir mygtukas [Pasirinkti registrą]. Čia galite rasti reikiamą registrą įvedę paieškoje registro fragmentą arba pasirinkdami registrų sąrašo apačioje. Pažymėkite registrą ir spauskite [Pasirinkti]

4. Paspaudę [Pasirinkti] sugrįšite į dokumento langą, kuriame bus matoma registravimo informacija. Matysite, kokiame registre užregistruotas dokumentas. Registrą galima pakeisti - paspauskite šalia registro pavadinimo esančią registravimo ikonėlę ir pasirinkite kitą, jums tinkantį registrą. Taip pat matysite dokumento registravimo datą, kuri bus parenkama automatiškai. Dokumento registravimo datą taip pat galite pakeisti, paspaudus šalia datos esančią kalendoriaus ikonėlę.

5. Registruojant dokumentą, sistema gali paprašyti įvesti papildomą dokumento informaciją, pavyzdžiui nurodyti kitą sutarties šalį ar sąskaitos siuntėjo pavadinimą. Užpildykite trūkstamą registracijai informaciją spauskite [Registruoti].

5. Dokumentas bus užregistruotas. Jo statusas taps Registruotas ir dokumentui bus suteiktas unikalus registravimo numeris. Jis atsidurs Jūsų pasirinktame registre.

6. Atidarę dokumento langą, virš dokumento pavadinimo matysite ženkliuką, reiškiantį, kad dokumentas yra užregistruotas.