7. Dokumento kūrimas ne pagal šabloną

Dokumento kūrimas ne pagal šabloną. Kuriant dokumentą ne pagal šabloną pačiam vartotojui reikia nustatyti dokumento procesus, užpildyti dokumento informaciją, todėl visada rekomenduojame naudoti šablonus (kaip juos susikurti rasite čia). Jeigu įkeltas dokumentas apskaitomojo pobūdžio (tai nustato organizacijos dokumentų taisyklės – dokumentacijos planas), toks dokumentas turi būti ne tik sukurtas ir saugomas sistemoje, bet ir registruotas nustatytam dokumentų registre.

1.Dokumento kūrimas pradedamas DVS lange pasirinkus [Dokumentai] ir [Naujas dokumentas]. Atsidariusiame naujo dokumento kūrimo lange, šalia siūlomų dažniausiai naudojamų dokumentų šablonų pasirinkite [Įkelti dokumentą].

. Parinkite failą, kurį įkelsite iš kompiuterio. Pasirinkus failą atsidarys dokumento įkėlimo langas, kuriame sistema pasiūlys pasirinkti dokumento šabloną. Jei šablono pasirinkti nenorite, palikite laukelį Be šablono.  Pasirinkite katalogą, kuriame bus saugomas dokumentas. Sistema suteikia galimybę vienu metu įkelti keletą dokumentų iš kompiuterio ir pažymėti ar dokumentai yra tarpusavyje susiję. Visi dokumentai bus sukelti į pasirinktą katalogą, kurį bus galima pakeisti vėliau dokumento lange.

Įkėlimo lange su įkeltu dokumentu galima atlikti kelis veiksmus:

* Pervadinti dokumentą - jei keliamas dokumentas pavadintas netiksliai, siūloma dokumentą pervadinti, kad ateityje jis būtų lengvai randamas. Užvedę pelės rodyklę ant įkelto dokumento ir paspaudę pieštuko simbolį dokumentą galėsite pervadinti

* Generuoti ADOC/ASIC - bus sukurtas ADOC/ASIC dokumentas

* Atšaukti - dokumento kėlimas bus atšauktas

* Saugoti ir siųsti - bus atidarytas dokumento siuntimo langas, kuriame galima pasirinkti procesus ir jų dalyvius

* Saugoti - dokumentas bus išsaugotas nurodytame kataloge

3. Nurodytame kataloge pasirinkus įkeltą dokumentą, dokumento profilio lange reikia ranka užpildyti pagrindinę dokumento informaciją:

3.1. Laukelyje Tema bus įrašytas dokumento pavadinimas, kuris buvo nurodytas ankstesniame žingsnyje. Jį galima pakeisti.

3.2. Laukelyje Gauto dok. Numeris įrašykite dokumento numerį.

3.3. Laukelyje Galiojimas nurodomas dokumento galiojimo laikas nuo - iki (pvz. kada sutartis įsigaliojo ir kada nustojo galios).

3.4. Įrašykite tekstinę informaciją į Aprašymas, t.y. Dokumento trumpas aprašymas.

3.5. Laukelyje Dokumento tipas iš sąrašo pasirinkite, kuriam tipui bus priskiriamas dokumentas.

3.6. Dokumento datą nurodykite laukelyje Gauto dok.data

3.7. Laukelyje Katalogas galite pasirinkti kitą katalogą, kuriame bus saugomas dokumentas.

3.8. Užpildę pagrindinę dokumento informaciją, ją išsaugokite.

4. Toliau dokumentą redaguoti, siųsti procesui, pasirašyti ir atlikti kitus veiksmus galima naudojantis dokumento lango funkcionalumais, kuriuos aprašytus rasite čia.