fbpx

Naujienos

Verslo Valdymo Sistemos BSS ERP 2021 rugpjūčio m. Naujienos

Nekilnojamas turtas naujovės:

1. Skaitiklių rodmenų paieška - nauja ir labai naudinga paieška NT naudotojams. Šioje paieškoje bus matomi visų laikotarpių visų skaitiklių rodmenys. Anksčiau, tam kad galėtumėte pamatyti daugiau istorinių rodmenų, reikėdavo eiti į kiekvieną skaitiklį atskirai. Dabar lange galėsite išfiltruoti reikiamo laikotarpio rodmenis viename lange.

Šioje paieškoje taip pat rasite ir papildomą informacinį stulpelį Faktinis rodmenų nuokrypis %. Čia matysite koks nuokrypis konkretaus rodmens palyginus su prieš tai einančiais 2 mėnesiais. Tai puiki vieta pasitikrinti ar nesuklydote vesdami (importuodami) rodmenis: jei nuokrypis ženklus (pvz.: 300 proc.), gal vis dėl to įsivėlė klaida duomenyse?

2. Dabar galite patys nustatyti, ar nuomininkui nutraukus sutartį už tam tikrą paslaugą einamąjį mėnesį būtų paskaičiuojama pilno mėnesio suma ar atsižvelgiant į nutraukimo datą. Tam reikia susikurti produkto globalią grupę, pridėti ją atitinkamam produktui, kuris yra sutarties eilutėje ir programos nustatyme Priskaitymai: Globali grupė Fiksuota kaina nepriklausomai nuo laikotarpio nurodyti kokia tai globali grupė. Tada skaičiuojant šios sutarties eilutės priskaitymus nebus atsižvelgiama į sutarties eilutės laikotarpį iki ir priskaitymas paskaičiuojamas už visą mėnesį.
3. Komunalinių mokesčių tipo informacijoje, jei komunalinis tipas turi nurodytą Skaitiklio tipą, rasite papildomą varnelę Skaičiuoti ir bendrus komunalinius.
* jei varnelė uždėta - sutartyje šio komunalinio tipo matysite dvi eilutes t.y. kaip ir anksčiau su tipais Pagal skaitiklį ir Komunaliniai mokesčiai. Bus paskaičiuojami priskaitymai pagal skaitiklių rodmenis ir išdalinama bendra elektra pagal nuomojamą plotą, jei tokia yra.
* jei varnelė neuždėta - sutartyje šio komunalinio tipo matysite tik 1 eilutę - Pagal skaitiklį ir priskaitymai pagal šį tipą bus skaičiuojami tik pagal skaitiklių rodmenis.
Nuimti varnelę reikėtų atsakingai įvertinus, ar tikrai šiam tipui sąnaudų būna tiksliai pagal skaitiklių rodmenis.

4. Dabar, suskaičiavus komunalinių mokesčių balansą ir kuriant priskaitymus, jei priskaitymo suma bus intervale nuo 0 iki 0,01 ct., priskaitymas nebus kuriamas.
5. Įdėta papildoma validacija, kuri apsaugos Jus nuo klaidų ir neleis įvesti skaitiklių rodmenų tam pačiam tarifui, tam pačiam laikotarpiui

6. Jūsų patogumui sutartyje esantis priskaitymų langas padarytas identiškai kaip kad Sutartys -> Priskaitymai

7. Naujame apyvartų vedimo portale matysite naują skiltį Dokumentai. Čia bus matomi visi dokumentai, kuriuos turi teisę matyti prisijungęs apyvartų vedėjas.

9. Naujiena! apyvartų portale realizuota galimybė sugeneruoti reikiamo mėnesio apyvartų ataskaitą. Ataskaitoje matysite kiekvienos dienos apyvartą ir čekių skaičių. Sugeneruotą ataskaitą galėsite iš karto pasiųsti reikiamiems procesams DVS'e. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.Projektų valdymas naujovės

1. Realizuota galimybė projektų darbo laiko portale nusirodyti darbuotojui priedą ar išskaitą. Nurodyta informacija saugoma darbuotojo kortelėje. Vėliau ta informacija bus matoma ataskaitoje PV13 Laiko kortelių suvestinė (pivot). Detaliau apie funkcionalumą rasite čia

 Buhalterinė apskaita naujovės:

1. Patobulintas valiutos kursų importo funkcionalumas. Anksčiau valiutos kursai laikotarpiui nebūdavo importuojami, jei laikotarpyje bent 1 valiutos kursas būdavo rastas. Dabar nurodytam laikotarpiui bus importuojami visi kursai, kurių tai datai nėra.

2. Nauja duomenų paieška Jums. Sukurtas naujas paieškos langas Sąskaitų eilutės. Čia rasite visą informaciją apie kiekvieną tiek pirkimo, tiek pardavimo sąskaitų ar užsakymų detalią eilutę. Tai puiki vieta pardavimų ar pirkimų analizei įvairiais pjūviais. Pvz.: kiek kokiam klientui ko parduota ir pan.Personalas ir atlyginimai naujovės:

Mes stengiamės taupyti mūsų klientų laiką ir optimizuoti procesus taip, kad vykstantys masiniai procesai pasibaigtų kuo greičiau ir Jūs gautumėte rezultatus. Šioje versijoje didelį dėmesį skyrėme DU skaičiavimo optimizavimui. Dabar darbo užmokestį suskaičiuosite kur kas greičiau!
1. Pristatome Jums visai naują portalą - Grafikai. Šioje aplikacijoje galėsite lanksčiai keisti darbuotojų grafikus, kurie atitinkamai bus keičiami ir darbo sutartyse. Detalų naujos aplikacijos aprašymą kaip ja naudotis, administruoti rasite čia.
2. Turite su Darbuotoju kitų susitarimų ne tik darbo santykiai t.y. tokių kaip autonuoma ar NT nuoma? dabar mokėtinas sumas galėsite skaičiuoti kartu su darbuotojo darbo užmokesčiu (anksčiau reikėdavo vesti per pirkimų modulį). Detalią instrukciją apie funkcionalumą rasite čia.
3. Naujiena! Realizuota galimybė importuoti DU sutartyse Kaštų centrus! jei DU detalizacijos yra periodiškai kintančios, tai šio įrankio pagalba galėsite importuoti reikšmes, kuriomis turi būti išdetalizuotas priskaitytas DU. Kaštų centrų informacija dabar matysite ir DU žiniaraščiuose. Detaliau apie funkcionalumą rasite čia.

4. DU žiniaraščiuose papildytas Priskaitymų atskaitymų importo funkcionalumas. Dabar Priskaitymus/atskaitymus bus galima importuoti analogiškai kaip ir daugelį jau Jums žinomų kitų importų t.y. bus galimybė pasirinkti kokias reikšmes norite importuoti ir kokių ne. Lieka galimybė importuoti ir taip kaip anksčiau. Daugiau informacijos apie priskaitymų/atskaitymų importą rasite instrukcijoje čia.

5. Sukurtas naujas Tabelių žymėjimas ir priskaitymas Darbas pagal papildomą susitarimą. Priskaitymas naudojamas atvejams, kai darbuotojas dirba papildomai pagal poreikį. Detaliau apie naujo priskaitymo naudojimą rasite čia.
6. Ryšium su teisės aktų pakeitimais, susijusiais su SODRA lubų skaičiavimais, sukurtas naujas kintamasis NSM - Neskaičiuoti sodros mokesčių, kurį pridėjus darbuotojo kortelėje, darbuotojui pasiekus SODRA lubas, darbdavio SODRA mokesčiai bus skaičiuojami. 2020 metais pagal galiojančius teisės aktus jų skaičiuoti nereikėjo. Pakeitimo informaciją rasite čia. Na o jei su SODRA lubomis skaičiuojant DU susiduriate pirmą kartą - Jums padės instrukcija, kurią rasite čia.
7. Naujiena! realizuota galimybė sistemoje skaičiuojant DU pritaikyti padidinto tarifo GPM mokesčius, kai darbuotojo DU pasiekia nustatytą VDU sumą. Trumpą instrukciją rasite čia.
8. Nauja galimybė DU žiniaraščių paieškoje: keisti priskaitymo apmokėjimo datą. Šio mygtuko pagalba galėsite pakeisti apmokėjimo datą tik šiems priskaitymams: Pajamos natūra(nekompensuojamos), Pajamos natūra(kompensuojamos), Dovanos suma su mokesčiais. Datą keisti galima tik kol žiniaraščiai dar nedetalizuoti.
Apmokėjimo datos keitimas reikalingas tam, kad vėliau teisingai pagal šią datą būtų atvaizduojami duomenys GPM ataskaitose. Funkcionalumo pagalba datą pakeisti galėsite visiems reikiamiems žiniaraščiams masiškai. Nebereiks atverti kiekvieno žiniaraščio ir keisti jame.

9. Priminimų apie personalo darbuotojų artėjančius gimtadienius laiške dabar papildomai matysite ir būsimą darbuotojo amžių.

10. Tabelių portale ridėta galimybė filtruoti darbuotojus pasirinktam žymėjimui ir laikotarpiui. Pasinaudoję juo galėsite matyti pvz. tam tikram laikotarpiui atostogaujančius, sergančius darbuotojus ir pan.

11. DU žiniaraščio eilučių paieška papildyta galimybe pridėti informacinį stulpelį UZ - Už kurą

12. Ataskaitoje PV15 Darbuotojų dirbtos valandos (pivot) pridėtas papildomas informacinis stulpelis Viršvalandinis darbas naktį 2 (VDN2)Dokumentų valdymas naujovės:

Jau dabar galite dirbti DVS'e ir su ASIC formato failais! Generuokite, pasirašinėkite, kelkite naujus ASIC dokumentus. Dokumento generavimui naudokite funkciją [Generuoti ASIC] tiek iš dokumentų paieškos lango, informacinio skydelio ar dokumento profilio.

1. Realizuota galimybė persiųsti gautą veiklą kitam asmeniui (deleguoti). Jei gavote veiklą ir ji skirta ne Jums ar yra kitas poreikis persiųsti veiklą, tai galėsite padaryti paspaudę mygtuką [Persiųsti], kurį rasite šalia gautos veiklos užbaigimo mygtuko. Jūsų veiklų paieškoje veikla įkris į Veiksmai atlikti skiltį, o dokumentas bus nukreiptas kitam gavėjui.

2. Jau dabar dokumento proceso dalyvių išrinkimui galėsite naudoti dokumente esančių atributų reikšmes! procesų dėliojimo lange galite nurodyti kokiems atributams esant kokį proceso vykdytoją parinkti. Pvz. pagal žemiau esantį pavyzdį: jei dokumente bus atributas akių spalva ir jo reikšmė bus mėlyna - Pasirašantis asmuo bus DVS naudotojas, bet jei Ruda - DVS Administratorius. Detaliau apie funkcionalumą skaitykite čia.


3. Nauja! paskyrėte pavaduojantį darbuotoją, bet yra dokumentų, kurių pavaduojantysis neturėtų gauti? Tada tokiems dokumentų tipams konfigūracijoje uždėkite varnelę, kuri reikš, kad dokumentas konfidencialus. Šią varnelę uždėkite Dokumentai -> Dokumentų konfigūracija -> Dokumentų tipai. Raskite reikiamą dokumento tipą ir pažymėkite stulpelyje Konfidencialūs dokumentai. Tada tokio tipo dokumentų pavaduojantis negaus, net jei ir bus įtrauktas į procesą jo pavaduojamas asmuo.

4. Automatizuotas naujai priimamų darbuotojų priskyrimo adresatų grupėms procesas. Sukūrus padalinį ar pareigybę automatiškai bus sukuriamas adresatų sąrašas pagal padalinio/pareigybės pavadinimą. Adresatų sąrašas bus matomas tik tada, kai pagal tą padalinį ar pareigybę bus priimtas bent vienas darbuotojas. Priėmus darbuotoją ir patvirtinus jo darbo sutartį, jis bus automatiškai įkeliamas į atitinkamo padalinio ir pareigybės adresatų grupes. Keičiant darbuotojo padalinį ar pareigybę - atitinkamai darbuotojas bus perkeltas ir į naują adresatų sąrašą pagal aktualią informaciją. Istoriniai duomenys taip pat bus sukelti į automatiškai sukurtas adresatų grupes t.y. seniau priimti darbuotojai taip pat bus automatiškai įkelti į naujai susikūrusias padalinių ir pareigybių grupes. Pareigybės ar padalinio kortelėje matysite, kokia adresatų grupė sukurta šią reikšmę turintiems darbuotojams.

5. Nauja: optimizuotas dokumentų statusų atvaizdavimas pagal žemiau aprašytą logiką:
jei procesas lygiagretus
a) keli dalyviai atmetė veiklą, keli pasirašė ir nebėra aktyvių veiklų - dokumento statusas bus Veiksmai atlikti
b) jeigu visi atmetė ir daugiau neužbaigtų veiklų nebėra, tai dokumento statusas keičiasi į ATMESTA.
c) jeigu keli dalyviai atmetė, keli patvirtino ir DAR YRA neužbaigtų veiklų, tai dokumento statusas NESIKEIČIA (išlieka toks koks buvo pradėjus procesą)
jei procesas nuoseklus
a) jeigu NEBĖRA daugiau aktyvių procesų, tai paskutinis statusas dedamas ant dokumento bus Veiksmai atlikti
b) jeigu procesas buvo nuoseklus ir veikla buvo atmesta - tada statusas išlieka "ATMESTA"* (nes atmetus procesą atsišaukia visi po jo einantys procesai.
jei procesai atšaukiami (atšaukiami visi aktyvūs procesai)
a) jeigu yra DAR vienas procesų rinkinys, turintis neužbaigtų procesų - tai statusas atsistato į tą statusą (nukreiptas ...)
b) Jeigu NĖRA daugiau proceso rinkinių, turinčių aktyvių procesų/veiklų) tai statusas -> Veiksmai atlikti
c) Jeigu NĖRA jokių kitų procesų rinkinių "tik atšauktas/atšaukti" - tai statusas "nepriskirta"
6. Pildote gautų sąskaitų informaciją DVS'e (funkcionalumo aprašymą rasite čia)? turime Jums naujieną. Kuriant dokumentą pagal šabloną, į kurį kūrimo metu įkeliate sąskaitos failą, tame pačiame lange dabar galėsite matyti ir įkelto dokumento informaciją. Jums tereikia paspausti akies simbolį ir šalia bus atverta sąskaitos peržiūra. Taip patogiai supildysite visą sąskaitos informaciją.

7. Jau galite sugeneruoti dokumento nuorašą! tai galite padaryti tiek iš peržiūros skydelio, tiek iš dokumento profilio pasirinkę funkciją Dokumento nuorašas. Taip pat yra galimybė pasirinkti ar norite matyti Dokumento nuorašą su procesais, komentarais.

8. Dabar galėsite išeksportuoti informaciją apie dokumentus į excel failą! ši funkcija pasiekiama iš srities Katalogai. Į excel įkeliama išfiltruotų duomenų informacija.
SVARBU: yra ribojamas iškeliamų eilučių į excel skaičius. Jis reguliuojamas erp nustatymuose Maksimalus įrašų skaičius exporto į excel metu ( Min=1; Max=65535 ). Jei bus bandoma kelti daugiau eilučių nei numatyta nustatyme - excel nebus sugeneruojamas, Jums bus pateikiamas pranešimas.

9. Realizuota galimybė gavus atlyginimo lapelį autentifikuotis sms žinute. Čia užteks įjungti nustatymą Naudoti SMS autentifikaciją, siunčiant atlyginimo lapelį "į išorę" ir darbuotojas bus autentifikuojamas pagal darbuotojo kortelės telefono numerį, kuris nurodytas kaip pagrindinis.
10. Naujiena! dabar informaciniame el. pranešime, kuris kviečia pasirašyti Išorinį dalyvį, galėsite prisidėti papildomą informaciją - dokumento aprašymą. Pranešimų šablone SendEmailExternalSignature pridėkite papildomą reikšmę [DocumentDescription] pasirinktoje vietoje. Tada rengiant dokumentą, dokumento profilio reikšmėje Aprašymas įrašykite tekstą - tekstas atkeliaus ir į el. laišką. Taip galėsite pasiųsti papildomą informaciją savo klientams

11. Realizuotos 2 funkcijos, susijusios su vizualios parašo žymos dėjimu pasirašant pažangiu parašu:
* dabar bus galima reguliuoti vizualios parašo žymos dėjimo galimybę pasirašant pažangiu parašu. Tai padarysite nustatymo Leisti dėti vizualią žymą pasirašant pažangiuoju parašu pagalba:
Jei varnelė nuimta - nebėra pasirinkimo galimybės ar parašą dėti su vizualia parašo žymą ar ne, ir vizuali žyma nededama
Jei varnelė uždėta - veikia kaip anksčiau t.y. yra galimybė pasirinkti dėti parašo vizualią žymą ar ne

* Kai kuriamas dokumentas pagal šabloną, kuriame yra pažymėta, Dėti parašą siunčiant, kai siuntėjas sutampa su darbuotoju, ir 1 punkte minimas nustatymas įjungtas bei papildomai įjungtas nustatymas Kai prašytojas sutampa su siuntėju ir automatiškai dedamas pažangusis parašas, dėti vizualią žymą? - pateiktame dokumente matysis ir teikėjo vizuali parašo žyma.
12. Naujiena! dabar, jei turite teisę į įvairius dokumentus pridėti prašytojus, galėsite pridėti ir jų grupę. Grupę taip pat galėsite išskleisti, taip matysite kas ją sudaro, galėsite pašalinti nereikalingus Prašytojus. Nebereiks pridėti po vieną prašytoją kaip kad anksčiau. Grupę pridėsite Prašytojų sąraše radę reikiamą grupę

13. Patobulinta dokumentų susiejimo logika dokumento kėlimo į DVS metu. Anksčiau susiejant kelis dokumentus funkcijos Susieti dokumentus dokumento kėlimo dialoge pagalba būdavo susiejami visi pasirinkti dokumentai ne tik su pagrindiniu dokumentu, bet ir tarpusavyje. Dabar taip siejant dokumentus jie bus susiejami tik su pagrindiniu dokumentu, o tarpusavyje susiejami nebus.
14. Patikslinti klaidų tekstai, kurias gaunate įkeldami ADOC dokumentus. Dažniausiai ADOC failai neįsikelia dėl to, jog neatitinka ADOC failo struktūros taisyklių, trūksta privalomos informacijos dokumente. Kokios informacijos trūksta dabar matysite klaidos pranešime.

15. Realizuota galimybė ir dokumentų susiejimo lange pasirinkti akytės simbolį, kurio pagalba bus rodomi ir vaikinių katalogų failai

16. Dabar bus galima redaguoti atributus net ir tada, jei atributas dalyvauja kokio nors dokumento turinio laukuose. Anksčiau, jei dokumentui būdavo priskiriamas šablonas su atributais ir tie atributai būdavo naudojami kito dokumento formavime - jų redaguoti neleisdavo.
17. Pridėta galimybė dokumento peržiūroje atvaizduoti reikšmes:
Tabelio numeris
Sutarties numeris
Asmens kodas
Gimimo data
Norėdami pridėti šias reikšmes į šablono failo turinio laukus, nepamirškite pirmiau jų pridėti į konfigūracijoje esančius turinio laukus.

18. Naujas nustatymas personalo plane Rodyti nebuvimo priežastį personalo plane. Šio nustatymo pagalba galėsite reguliuoti ar rodyti informacinį tekstą personalo plano žymoje ar ne.


19. Naujiena! dabar personalo plane prie darbuotojo bus matomas pavaduojantis asmuo, jei jis nurodytas prie naudotojo

20. Pildant Gautų sąskaitų informaciją DVS'e realizuota galimybė įvesti reikšmę Viso be PVM 0.

21. Dabar DVS'e pasirinkus kalbą atitinkamai bus atvaizduojama ir data dokumentuose, paieškose ir pan. Pvz. pasirinkus rusų kalbą data bus atvaizduojama DD/MM/YY

Administravimas naujovės:

1. Vis sulaukiame nusiskundimų, kad klientai nėra informuojami, kai vyksta sistemos atnaujinimo darbai. Dabar realizavome pranešimų rodymą, kurį matysite jungiantis į dvs (ar jei esate prisijungę ir prasidėjo sistemos naujinimo darbai), kad vyksta naujinimo darbai. Sistemos naujinimo metu rekomenduojama nedirbti, nes Jūsų atlikti veiksmai naujinimo metu gali būti realizuoti nekorektiškai
Tokį patį pranešimą matysite ir ERP

Kitos naujienos

Daugiau